Ajax-loader

Balla Gabriella könyvei a rukkolán


Balla Gabriella - Herend
A ​legismertebb magyar porcelángyár sikerekkel és megpróbáltatásokkal teli teljes történetét kínálja az olvasónak ez a könyv. Mindazoknak szól, akiket vonz a porcelán szépsége és titokzatos anyaga, akik érdeklődnek az iparművészet e különleges területe iránt. Herendi porcelán. A magyar műipar és örökség világhírű része, gyűjtők kincse, a nagymama nászajándéka: kinek-kinek tapasztalata és érdeklődése jelentheti valamelyiket vagy mindezt együtt. Fényképekkel gazdagon illusztrált album a könyv első része: történeti sorrendben mutatja be a herendi porcelán történetét az "első alapító" Stingl Vincétől a porcelángyártás szenvedélyének elkötelezett Fischer Móron át napjaink manufaktúrájáig. A nemes kerámia Magyarországon című fejezet az asztali kultúra, a terítés, étkezés történetét gazdag történelmi, kulturális, ipartörténeti háttér előtt mutatja be a magyar királyság kezdeteitől egészen a reformkor nagy fellendüléséig, a polgári Magyarország kialakulásáig. A herendi gyár alapítása különös és mindmáig alig ismert érdekes eseményekbe avatja be az olvasót: feltárja a kezdeteket, bemutatja Stingl Vincét és kalandos életű családját. Stingl volt az, aki, ha gazdaságilag sikertelenül is, de először rendezett be kerámiaműhelyt a "herendi népes pusztán", a Veszprémet és Pápát összekötő országút melletti vidéken. Hőskorszak, fénykorszak. Fischer Mór gyára. A 19. század magyar kerámiatörténetében meghatározó szerepet játszott a Fischer család, nevükhöz számos kerámiagyár alapítása és működtetése fűződik. A szenvedélyes törekvés, a minőség iránti elkötelezettség és az üzleti józanság tette sikeressé Fischer Mórt. Ezeknek az adottságoknak a segítségével lett ő az első magyar porcelán manufaktúra létrehozója, a magyar porcelán megteremtője. Jeles megrendelések és vásárlások. Herend művészi arculatát történetének kezdetén a megrendelések határozták meg. Fischer Mór megbízói iránt érzett nagyrabecsülése és tisztelete jeléül jellegzetes díszítményeit a megrendelőkről nevezte el. Legfőbb támogatója és megrendelője az Eszterházy család volt, az ő nevüket minta is őrzi, akár sok már híres megrendelőét. Habsburg Miksa, I. Ferenc József öccse Trieszt melletti kastélya számára rendelt készletet, ekkor született a Miramare minta. Számos híres család mellett a legnevesebb megrendelők közé tartozik az angol Viktória királynő, akinek a nevét a mindmáig legismertebb herendi díszítés őrzi. Ajándékok Fischer Mórtól - ez a fejezet ismerteti azokat a kiemelkedő darabokat, melyeket Fischer személyes tisztelete jeléül vagy józan megfontolásból közismert személyeknek, közgyűjteményeknek ajándékozott. Távol-keleti minták egész sorát sikerült Herenden egyéni hangvétellel, de az eredeti szépséget megőrizve, kialakítani és elterjeszteni. Ez a mintakincs máig a Herendi manufaktúra egyik legfontosabb öröksége. A manufaktúra Fischer Mór visszavonulása után nehéz időszakot élt át, fiainak a megelőző korszaknál nehezebb külső, gazdasági feltételek mellett kellett a gyárat tovább működtetni. A manufaktúra részvénytársasággá változott, az új vezetés hibái és a nehezedő feltételek veszélybe sodorták az első magyar porcelánmanufaktúra létét. A századforduló - Farkasházy [Fischer] Jenő. A művészeti íróként is ismert unoka a hagyományok tiszteletben tartása és követése mellett új technikákat vezetett be, új formákkal, mázakkal és tárgytípusokkal, például a máig emblematikus kis figurákkal, szobrokkal gazdagította a Herendet. De az első világháború utáni gazdasági helyzet a nehézségeivel nem tudott megbirkózni, halála előtt három évvel, 1923-ban ismét részvénytársasággá alakult a cég. Herend a két világháború között. Ezt a nehéz korszakot egy kitűnő szakember, Gulden Gyula neve fémjelzi. Neves, jó művészeket alkalmazott művészeti tanácsadóként, a fejezet bemutatja, hogyan születtek meg Herend máig legközismertebb kisplasztikái, a Déryné, Táncoló paraszt, ifj. Vastagh György Csikós szobra, Kisfaludy Pengéjét néző huszárja. Az államosított porcelángyár. A háborút követően az államosítás egy jól szervezett jó irányba haladó, képzett szakmunkásgárdával műkődő porcelángyárat vett át. Az olvasó megismerkedhet a Rákosi korszak ideológiáját, politikai légkörét dokumentáló porcelánfigurákkal; például az Alkotmány és az Öt éves terv címűekkel, vagy a Rákosi Mátyásné tervezte, a korszak jeles ipari létesítményeit ábrázoló teáskészlettel. A hagyományokban gazdag üzem szerencsésen vészelte át a legnehezebb éveket, és jól használta ki az 1968 utáni új gazdasági lehetőségeket. A manufaktúra az ezredfordulón. A sikeres, munkavállalói tulajdoni formában működő manufaktúra legújabb termékeinek, újításainak, fellendülésének bemutatása zárja a könyv történeti sorrendben haladó, képekben gazdag első részét. A mélyebb ismeretekretörekvő olvasók, köztük a régi és új herendi porcelánokat gyűjtők igényeit a Jegyzetek mellett a Függelék szolgálja. Ebben az album jellegű első részt - ugyancsak fényképekkel - a herendi szakképzés története, a herendi porcelánmúzeum bemutatása, az anyagokat és technikákat ismertető fejezet, időrendi áttekintés, a bemutatott tárgyak adatai és jelzései valamint részletes bibliográfia egészíti ki. A Herend című, 281 színes 106 fekete-fehér képpel és 163 jegyfotóval illusztrált könyv - a szerző és kiadó szándéka szerint - a herendi porcelán történetét, művészetét részleteiben és átfogóan is bemutató, sokak érdeklődését felkeltő munka.

Balla Gabriella - Holics, ​Tata és Buda kerámiaművészete
Az ​érdeklődéssel fogadott Erdély népi kerámiaművészete című I. kötetünk után egy újabb, a Holics, Tata és Buda kerámiaművészete címet viselő kötettel kívánunk örömet szerezni az érdeklődőknek. A kötet a történelmi Magyarország három igen jelentős fajanszmanufaktúrájával ismerteti meg az olvasót. A képekkel gazdagon illusztrált könyvben a három műhely művészi kerámiatárgyainak részletes leírása mellett ízelítőt kapunk a kor történelmi eseményeiből éppúgy, mint a fajansztárgyak készítésének módjáról, a jelentősebb keramikusmesterekről. Először tarthat a kezében az olvasó Holics, Tata és Buda kerámiaművészetéről magas színvonalú, átfogó szakmai szöveggel és ugyanilyen igényességgel összeállított képanyaggal rendelkező, terjedelmét tekintve is jelentős ismeretterjesztő, művészeti albumot. Nyolc múzeum és tíz magángyűjtő (cseh, magyar, osztrák, szlovák) kerámiatárgyainak - nagyobb részt még soha ki nem állított és nem is publikált - fotóanyaga gazdagítja a művet.

Balla Gabriella - Beatrix ​hozománya
A ​2008-as évet, Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóját a kulturális kormányzat a "Magyar reneszánsz évének" nyilvánította. Az Iparművészeti Múzeum az emlékév keretében a "Beatrix hozománya" (2008. március 26 - 2008. június 30.) majolika kiállítással tisztelgett a nagy uralkodó előtt. A tárlat és a hozzá kapcsolódó katalógus részletesen mutatta, mutatja be az olasz és a nyomában Mátyás udvarában kibontakozó magyar majolikaművészetet.

Kollekciók