Ajax-loader

Poór István könyvei a rukkolán


Poór István - Fizika ​9. a szakiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz István - Poór István - Páncélosok ​reneszánsza
A ​harceszközök tökéletesedése a hadügy fejlődésének elsődleges mozgatója. Az új harceszközök alapján látnak napvilágot a hadviselés új elméletei, változnak a háború megvívásának jellegére, a hadviselés módjára és a háborús felkészülésre vonatkozó nézetek. Az új fegyverek megjelenése nyomán szerveződnek a korszerű haderők és dolgozzák ki az új harceljárásokat. Világosan követhető ez a folyamat a második világháború óta eltelt időszakban is. A hadügy korunkban végbement forradalma is azzal a hatalmas tudományos és technikai haladással kapcsolatos, amelynek napjainkban tanúi vagyunk. Az egymást követő kísérleti atomrobbantások hatásának értékelése közvetlen forradalmi erjedést indított meg a hadtudományban és a katonai doktrínákban egyaránt, a politika területén pedig létrehozta az amerikai imperializmusnak a szocialista táborral szembeni atomzsarolását. A hadtudomány új fejezetekkel bővült: az atomhadászattal és az atomharcászattal. A Szovjetunió az imperializmus atomzsaroló politikája és ennek egyre fokozódó agresszivitása miatt kénytelen volt hadseregét megerősíteni és fegyverkezését növelni. 1949-ben már a Szovjetunió is rendelkezett atomfegyverrel. Az amerikaiak az elvesztett atomfölényük miatt még eszeveszettebb fegyverkezési hajszába kezdtek.

Lőrincz István - Poór István - Lövészpáncélosok, ​páncélos lövészek
A ​korszerű háborúra jellemző nagyfokú mozgékonyság a lövészekkel – a régebbi gyalogosokkal – szemben újszerű követelményeket állít: harcukat a harckocsikkal együtt, velük azonos ütemben kell megvívniuk. Ennek a követelménynek teljesítése nyomán a korszerű hadseregekben a páncélozott járművek jelentősége nagymértékben megnőtt és vele kapcsolatban az új haditechnikai eszközöknek a megismerése iránti érdeklődés is fokozódott. Könyvünk az első olyan eredeti, magyar nyelven megjelent munka, amely népszerű, ismeretterjesztő formában átfogó képet ad a páncélozott szállító harcjárművek harcászati és technikai jellemzőiről, fejlődésük útjáról. A könyv a páncélosok történetét tekinti át, majd részletesen elemzi napjaink lövészpáncélosait, főbb jellemzőit: a tűzerőt, a mozgékonyságot és a védettséget. Képet ad az általuk szállított páncélos lövészek harcáról és egy pillantást vet a fejlődésnek a közelebbi jövőben várható tendenciájára.

Poór István - Ifj. Poór István - Dr. Schuszter Ferenc - Fizika ​10. a szakiskolák számára
A ​tankönyv a szakiskolák 10. osztályos tanulói számára készült.

Kollekciók