Ajax-loader

Majtényi Zoltán könyvei a rukkolán


Alexandre Dumas - Majtényi Zoltán - A három testőr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majtényi Zoltán - A ​furfangos Thyl
Tudjátok-e, ​hogy a mi Lúdas Matyinkhoz hasonló kópé sok található az európai népek irodalmában? Közöttük a leghíresebb a mai Hollandia és Belgium területén valaha élt Thyl Ulenspiegel, aki mihaszna mókamesterből lett népének furfangos, bátor és vidám kedvű szabadsághőse. Története a szomorúság és a dévaj vidámkodás különös keveréke - mint ahogy az volt a XVI. század is, amikor a katolikus II. Fülöp spanyol király a kegyetlen Alba herceget küldte a németalföldi népfölkelők letörésére.

Majtényi Zoltán - Királyi ​földönfutó
A ​"szentséggel és kegyelemmel teljes" István király "Krisztus urunk ezerharmincnyolcadik esztendejében ragadtatott ki e hitvány világból". Az időtől három nemzedéken át maguk az uralkodók és az urak is züllesztik az országot, nemcsak az idegen hordák, Bakony rengetegében pedig évről évre pusztul, fogyatkozik a bujdosó pogányság. Vezérük fia, Árpád véréből való Turda, a szerzetes, a hadvezér titokban a trónra tör. Küzdelmes, kalandos élete és keserű szerelme azonban rádöbbenti: nem lehet már a régi módon jón tenni a magyarokkal. Véren, viszályon, szenvedélyen át is előre mutat a történelem. Hiába lesz az ország második embere - nagy haditettei után odahagyja az udvart, szeretett királyát. Hatalmas indulatok, küzdelmek, eleven pannon tájak, távoli korok regényét kapja kézbe az olvasó.

Majtényi Zoltán - Utolsó ​ítélet
\"Én ​az embert keresem, a mindenkori Embert, az örök jelképet, aki az idők kezdete óta újra meg újra vállalja a harcot a szabadságért!\" - vallja az agg Michelangelo, minden művészek legnagyobbika, a szobrászat, a festészet, az építészet és a költészet nagymestere, Savonarola, Machiavelli, Leonardo de Vinci, Raffaello kortársa, az emberiség egyik csodálatos korszakának, a reneszánsznak halhatatlan alkotó elméje és csaknem egy évszázadon át cselekvő részese és szemtanúja. Ebben a könyvben a művész tulajdon múltjáról mond utolsó ítéletet, tárja elénk sorsának mélységeit és magasságait. Arra tanít, hogyan tudjuk emberhez méltón elviselni saját végzetünket, hogyan kerekedjünk fölül a mi időszakunk keserves buktatóin, hogyan küzdjünk meg az alkotás lehetőségéért ezernyi csapás, balsors töméntelen sok kínja közepette is. Mert ez a napló formában megírt regényes életrajz lebilincselően érdekes módon, szórakoztatva segít abban, hogy az olvasó a fennmaradt levelek, versek, kortársi megemlékezések, műelemzések alapján nyerjen betekintést Michelangelo életének oly talányos rejtelmeibe, műhelytitkaiba, valamint megismerje a reneszánsz kori Firenze és Róma izgalmas életét. A regény második kiadása bővített változatban lát napvilágot.

Majtényi Zoltán - Istennő ​szépséges fia!
Sudár, ​gyönyörű ifjúvá serdül az a kisfiú, akiről az Ída hegység vidékén azt rebesgetik, hogy maga Aphrodité, a szerelem istennője szülte. Aineiász kölyök még, amikor fény derül származása titkára, s akkor tudja meg azt is, hogy édesapja nagy hatalmú városfejedelem, rokonsága pedig Trójában uralkodik. Aineiász azonban nemcsak szép és nemes szívű férfi, hanem messze földön híres vitéz is; az istenek őt szemelik ki arra, hogy megmentse a trójaiakat a győztes görögök gyilkos dühétől, a végpusztulástól. Hosszú vándorútja során elvetődik Karthágóba is, ott halálos szerelemre lobban iránta Dídó királynő. Hogyan sikerül megszöknie a hatalomféltő asszony székvárosából, milyen hányattatások, véres ütközetek és ostromok után telepedhet meg Itáliában, az ígéret földjén? Erről szól ez a meghatóan szép és lenyűgözően érdekes regény.

Kollekciók