Ajax-loader

Erwin Strittmatter könyvei a rukkolán


Erwin Strittmatter - Apja ​még nincs
Erwin ​Strittmatter a háború utáni német írónemzedék egyik legtehetségesebb tagja. Ezért a regényért állami díjat kapott. A cselekmény középpontjában az "apák és fiúk" harca áll, helyesebben szólva, a régi élethez görcsösen ragaszkodó nagyapa és a háborúból hazatérő apa harca a nyolc-kilencéves Tinkóért, az új életért, a boldogságért hogy fiának - akit el akarnak tőle idegeníteni - valóban édesapja lehessen. Strittmatter regénye Németországban két év alatt több ízben megjelent. Serdülő ifjú olvasóknak és felnőtteknek egyaránt ajánljuk ezt az igen magas irodalmi színvonalat képviselő művet.

Erwin Strittmatter - Az ​ördögbicska
Vajon ​hányan mondhatják el magukról hogy voltak pincérek és kisállattenyésztők, pékek és sofőrök, csukamájolaj-ügynökök és lovászok? Valószínűleg kevesen, és azok közül sem biztos, hogy akadt volna még valaki, aki íróként találta meg végül igazi hivatását. Legföljebb csak Erwin Strittmatter, a magyar olvasók régi ismerőse, az NDK irodalmának jeles képviselője. Az utóbbi években sorra megjelenő elbeszélés gyűjteményei - ezekből válogattunk össze egy kötetre valót - ezt a változatos, gazdag életpályát dolgozzák fel, emléket állítva a gyerekkor felejthetetlen színhelyének, a Lausitznak, német és szerb rokonoknak, vándorcirkuszosoknak és agyafúrt parasztoknak. Kifogyhatatlan mesélőkedvvel idézi fel Strittmatter a sorsokat is, melyek kobórlásai közben az útjába kerültek: az állástalan műlovarnőét és az excentrikus weimari költőnőét, a felfuvalkodott esztétáét és az analfabéta bányászfiúét. Derűs és önironikus, ha saját fiatalkori hányattatásairól számol be, iróniája keserűbb lesz, ha a jelen visszásságairól, emberi butaságról, önzésről ír. Kellemesen szórakoztat és egyben észrevétlenül átnyújtja egy hosszú, tartalmas élet sok-sok értékes megfigyelését, bölcs tapasztalatát.

Erwin Strittmatter - Ole ​Bienkopp
Strittmatter ​neve nem ismeretlen a magyar olvasó előtt: A csodatevő című regényét kedvezően fogadta olvasóközönségünk. Az Ole Bienkopp fontos állomás Strittmatter írói pályáján: látásmódja, stílusa, bátor szókimondása sok vitára adott alkalmat Németországban - az elmúlt néhány esztendő legnagyobb német irodalmi eseménye volt az NDK-ban. A regény központi alakja a naiv, csaknem esetlen Bienkopp, aki megjárván a háború poklát, merőben új viszonyokat talál odahaza. A lehetőségekkel igaz ember módján akar élni, egyetlen szenvedélye az új, a jobb után való törekvés, de magára hagyatva, elárulva és megcsalatva kell megharcolnia a maga harcát - gyakran barátaival szemben, gyakran az értetlen, frázisokat pufogtató funkcionáriusok ellenében. Tragikus élet, csak egy kései szép szerelem aranyozza be küzdelmes napjait. Különös izzású regény, feszült hangulatot árasztó cselekmény, fanyar, gyakran érdes humor - szokatlan hang a német irodalomban. Rideg emberi törvények fogalmazódnak meg benne tárgyias, csaknem groteszk egyszerűséggel, s ezt a száraz tárgyiasságot a líra finom levegője veszi körül.

Erwin Strittmatter - A ​csodatévő újabb kalandjai
Ennek ​a regénynek a hősét két évtizeddel ezelőtt alkotta meg a kitűnő német író: a csodatévő Stanislaus gyermek- és ifjúkorának története 1957-ben jelent meg Németországban, s 1959-ben magyarul. Stanislaus egy szegény falusi iparos hetedik gyermeke. A furcsa kisfiú hamar csodatévő hírébe keveredik, ám egyik csodája következtében el kell hagynia a falut. Pékinas lesz, aztán vándorlegény, hol itt, hogy ott kap munkát, de közben szüntelenül olvas és tanul, írogat, költőnek készül. A romantikus fiatalember persze vonzza a szépnemet. De sosincs igazán szerencséje. Menyasszonya, Lilian miatt nemcsak tanulmányait hagyja abba, de a híú, náci érzelmű lány arra is ráveszi, hogy önként jelentkezzék a Wehr-machtba. A második világháború eseményei hamar ráébresztik a naivan becsületes Stanislaust arra, milyen világban él. Megismeri Otto Rollingot, az öntudatos kommunista munkást. Megismeri Johannis Weissblattot, a széplélek gyárosfiút. Távházasságra kényszerítik menyasszonyával, akinek közben mástól születik gyereke. Megszökik a hadseregből. Ez egyszer a szerelem rántja ki a bajból: két görög leány segítségével Stanislaus és Johannis egy kolostor falai mögött lelnek menedéket. A két görögkeleti szerzetes, aki egy szép napon bezörget Weissblatt, a gyáros édesfia. A háború utáni Németországban mégis teljes a zűrzavar. Jó idők járnak most mindazokra, akik a zavarosban szeretnek halászni, Johannisról például le se kerül egyhamar az illetéktelenül viselt csuha, mely jelentős, bár abszolút szabálytalan egyházi karrierhez segíti a fantáziadús ifjút. Fiában csalatkozván az öreg Weissblatt Stanislausba veti minden reményét, de hiába: Stanislaus nem akar betongyáros lenni. Nem mond le régi álmáról, hogy kitanulja a költőmesterséget. És persze a szerelem is közbeszól, a vonzó és igencsak öntudatos Rosa képében. Mi lesz hát Stanislausból? Hol kellemes, hol kínos, de mindig mulatságos helyzetekbe sodródik, s mikor végül, bár talán nem örökre, elbúcsúznak tőle, az az érzésünk, hogy szívesen lennénk tanúi további kalandjainak is.

Erwin Strittmatter - A ​csodatévő legújabb kalandjai
Kétkötetnyi ​kalandon és viszontagságon kísérhette már végig a magyar olvasó Strittmatter nevezetes csodatevőjét, mire szeretetre méltó hősünk, Stanislaus Büdner révbe ért, vagyis megtalálta igazi hivatását: író lett. Ám ez a "mesterség" sem biztosít tartós nyugalmat Büdnernek, aki ezúttal ott csetlik-botlik az ötvenes évek történelmi-politikai útvesztőiben, s mint az egy modern pikareszkregény naív és igazságtevő hősétől várni lehet: sorra haragítja magára a hatalmasokat, hogy végül még a pártból is kizárják. A javító-nevelő munkán azonban igaz barátokra lel a bányászok között, megrendült önbecsülését, veszélybe került optimizmusát tőlük kapja vissza. Útkereső kalandozásai végén pedig magával a csodatevővel esik meg a legnagyobb csoda: Rosájával hozza a kegyes sors.

Erwin Strittmatter - 3/4 ​hundert Kleingeschichten
Hetvenöt ​rövid történet német nyelven.

Erwin Strittmatter - A ​csodatévő
Nem ​bánja meg, aki belefog Strittmatter regényének az olvasásába. Olyan író lát bennünket vendégül, aki színesen, jóízűen és sok humorral mesélget. Vajon miféle csodatévőről esik itt szó? - kérdezzük magunkban. Valami jótétlelket, szent embert akar a szerző bemutatni? A mi "csodatévőnk" nagyon is reális, nagyon is földi figura. A regény hőse, Stanislaus Büdner, az egyszerű péksegéd, majd közlegény, sokat csetlik-botlik, sok kalandon esik át, de mi szívesen kísérjük életútján, hisz megszeretjük már az első oldaltól kezdve. Érdeklődéssel figyeljük küszködését, és vele együtt örülünk,amikor végre megtalálja a maga helyét az életben. A sok kerülő után a háborút gyűlölő, emberséges gondolkodású, békés életre vágyó Stanislaus Büdner áll előttünk. Ha letesszük a könyvet, úgy érezzük, olyan írónál jártunk vendégségben, akihez szívesen elmegyünk máskor is.

Kollekciók