Ajax-loader

Horgas Béla könyvei a rukkolán


Horgas Béla - Csokonai ​Vitéz Mihály
A ​kiadó most induló új sorozata a magyar szépírás, a magyar költészet nagy, halhatatlan alakjainak körébe vezeti el a kedves olvasót.

Levendel Júlia - Horgas Béla - A ​szellem és a szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horgas Béla - Címkeragasztás
"Tíz ​év alatt írtam ezeket a történeteket, háromszor tíz évem történeteiből, és úgy ragasztottam belőlük kötetet, hogy kiadódjék egy háború előtt született, az ötvenes évek végére eszmélő, a hatvanas években is még visszafelé tapogató, megértésre törekvő figura; falusi és városi környezete, kapcsolatai, fölismerései és bizonytalanságai, kísérletei a megmaradásra. De mindez talán túl szépnek is hangzik, kerekebbnek és hangzatosabbnak, mint amilyennek ezt a nekifutásokból és megtorpanásokból, vagy nem is tudom, mikből összefűzött könyvet gondolom vagy szeretném" - írja kötetéről Horgas Béla. A _Címkeragasztás_ írásai, noha önmagukban is megálló olvasmányok, nem hagyományos novellák, és egymáshoz kapcsolódva sem mutatnak be teljes életpályákat, lezárt emberi sorsokat. A mesés és szorongató gyerekkor vagy a diákévek idézése, egy-egy mozzanat körüljárása, a fogható elemek egymás mellé "ragasztása", a mulatságos és a félelmes erők együttes rajza mindig egy lehetséges magatartást, a jelenben élő ember küzdelmeit villantja föl.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Trencsényi László - A ​gyerekek másképpen olvasnak
Másképpen ​- de hogyan? „A bútorszállítók a munka végeztével még egyszer körülnéztek az üres lakásban. A szoba sarkában megpillantották az ottfelejtett szeneslapátot, másutt egy virágvázát és a konyhában Fricit: ott kuporgott az ablaknál, és olvasott. Felkapták és levitték a szállítókocsihoz a lapátot, majd a vázát, végül pedig a rendületlenül olvasó Fricit, és - végigrobogva a város utcáin - Müllerék új lakásához hajtottak. Müller Frici - tízéves iskolai tanuló - az úton is csak olvasott tovább. A szállítók felvitték az emeletre a szekrényeket, az ágyakat, az asztalokat, a székeket, a ládákat, a seprűket és a vödröket; végül pedig sor került a vázára, a szeneslapátra és Fricire is. aki azonban egy pillanatra sem tette le a könyvét... Észre sem vette az egész költözködést." A gyerekek a szívükkel olvasnak - írja Erich Kästner. egyik legkedvesebb írójuk, a fent idézett történet írója egyben. Hogyan is lehetne őket megzavarni, visszarángatni a való világba, amikor képzeletben egészen másutt járnak, hiszen ők másképpen olvasnak, mint a felnőttek. Hogy hogyan és mit - erről szól a könyv, bemutatva a gyerekirodalom minden műfaját, a gyerekek legkedvesebb könyveit.

Horgas Béla - Agyagszárnyak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horgas Béla - Levedel Júlia - Irodalmi Szöveggyűjtemény II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horgas Béla - Széltoló
...mindez ​réges-régen történt, még a múlt században, a múlt évezredben, jobban mondva - pontosabban, igen - az ezerkilencszáznyolcvanas évek erdejében, s ha én most elmesélem, hogy Széltoló mit mesélt akkor, akkor ez a mese nem az a mese lesz egészen, de biztosítalak, hogy amennyit elhagyok belőle, annyit hozzá is teszek, és azt remélem, hogy a mese veleje, az eleje meg a vége, meg a közepe és a zenéje, a dalai, a hajlatai és a szakadékai azért még ugyanazok maradnak - itt zeng Széltoló, Tekla, Varázsló meg a többiek minden kalandja a fülemben.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Réskeresés
Ez ​a könyv elsősorban a szabadságról szól, közelítésének vágyáról, irodalmi tényeiről. Az 1968 és 2008 közt eltelt kétszer húsz év, két korszak azonosságait és különbözőségeit szálazza, szövi össze. Formája irodalmi négykezes: egy és két hangon szóló, személyes történeteket idéző esszék, versek, rajzok kapcsolódnak egységbe - a szerzők előző négykezes könyveihez (Négykezes; Legalább; A sérült tintahal) hasonlóan.

Horgas Béla - A ​kilenckerekű almafa
Az ​almafa azért kilenc kerekű, mert az abc betűit sorra táncoltató, a hónapok neveit és nyelvtani figurákat játékos-nyelvöltögetős versekben bemutató, a képzelet és a nyelv bakugrásait követő költőnek kilenc unokája van. A négy ciklusba tagolt, a szerző saját (színes) rajzaival készült könyv a fogékony képzeletű gyerekek és még inkább a felnőttek olvasmánya lehet.

Horgas Béla - Mit ​keresel itt?
...nem ​mintha azt érezném, hogy elvesztettem itt valamit, de azért meghökkentett, mikor egyszer régen, még a múlt század kilencvenes éveinek elején, szeles téli délutánon, a Moszkva tér felső peremén buszra várva, és beszorulva kabátok, sálak, kalapok közé, kihallgatva egy hajléktalanokból összeverődött társaságot, megjelent előttem hajdani tanítónőm, Riza kisasszony, aki már akkor is elmúlt százéves, és fehér haját rázogatva, mutatóujját mellemre bökve, gyanakvóan és számon kérően éppen ezt kérdezte tőlem.

Horgas Béla - Játszótér
"Írtam ​festettem téptem ajánlom ezt a könyvet gyerekes szülőknek és azok szüleinek és gyerekeik gyerekeinek játszani képzelni gondolni szerető merő kicsi és nagy Olvasóknak" Csodaszép, igazi kép-versek - mindenkinek!

Horgas Béla - Egyik ​fülem sós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horgas Béla - A ​hét törpe
Tükröm, ​tükröm, szólj, ha mondom, ki a legszebb, ez a gondom. Fényed égjen, szemed lásson, pillants szét a nagyvilágon: barlang mélybe, csipkés hegyre, tekints minden zugba, zegbe. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb földön, égen? Vajon ki faggatja így csodatükrét? Tudod-e, miért visel a Zöld Disznó kék kabátot? Jók vagy rosszak a medikorok? Hogyan győzhetők le a celofánok? Kié legyen a szerencsepatkó Lómentáé, aki meglátta az út porában? Vagy Libatoppé, aki két arasszal közelebb áll hozzá? A mesék nem hétszer, de hetvenhétszer ennyi kérdésre adnak meglepő választ. Láng Anna rajzaival

Horgas Béla - Mesék ​az Akastyán-hegyen
Elalvás ​előtti mesék unokáimmal és Rakoncátlan tündérrel, Ezüstkulcsos Péterrel és Magelónával, Cérnahajjal és Kőtojással, Szóbohóccal, Toraxszal és Fehér Violával, a Tejtó tündérével - elmesélem, hogy mit meséltem.

Horgas Béla - Sárpogácsa
Volt ​egyszer egy kaptafa, tornyában a fakapta. Ki kaptafát nem látott, nem látta a világot... Horgas Béla gyerekverseire a tréfás, játékos hangnem, egyben a mély líraiság a jellemző. Néhány szóval, színnel különös, varázslatos világot és hangulatot teremt. A természetről szóló, lírai hangvételű versek mellett találunk a kötetben szójátékokra épülőket is. Új válogatásunk az antológiákban és a Tipi-Tupa hercegnő című, első gyerekverskötetében megjelent költemények legkedveltebb, legszebb darabjai új, eddig kiadatlan versekkel egészítik ki. Stuiber Zsuzsa szuggesztív, mulatságos rajzai híven tükrözik a költemények hangulatát, belső világát.

Horgas Béla - A ​szarka és a szarkaláb
„Képzelni ​lehet – kezdd el” – ezzel a verssorral indul a kötet. S hogy mi mindent képzelhetsz? Cirkuszt, persze, bohóccal, kötéltáncos angyallal és dzsigit lovasokkal, sok-sok különleges fát, a nyír és cser szomszédságában például kaptafát és satrafát, no meg virágokat – tipegő tátikát vagy léghajóként repülő pipacsot. A képzelet megeleveníti a felhőket, varázslatossá teszi a konyhai eszközöket és a nyelvtani szabályokat. A humor és a játék elhessentheti a félelmeket is.

Horgas Béla - Árnyékra ​nem
A ​kötetben Horgas Béla válogatott versei olvashatók

Horgas Béla - Levendel Júlia - Leveles ​könyv
EGY ​KORSZAK. Déry Tibor, Kardos László, Örkény István, Donáth Ferenc, Németh László, Illyés Gyula, Lőcsei Pál, Bojtár Endre, Csaplár Vilmos, Nádas Péter, Hankiss Elemér, Cs. Szabó László, Fodor András, Csoóri Sándor, Eörsi István, Kálnoky László, Zelk Zoltán, Kormos István, Gergely Ágnes, Lengyel László és mások LEVELEIBEN: 1956-88

Horgas Béla - Mesélek ​a zöld disznóról
A ​Tipi-Tupa hercegnő kedves, vidám és szomorkás verseinek költője most vidám mesét írt a Zöld Disznóról, aki végül is kék kabátot kapott. Hogy miért kapott kék kabátot? Annak hosszú a története. De a dologban nagy szerepet játszottak a lángnyelvet fújó hatlábú kutyák és a hét gonosz rabló, Szalonna I., Szalonna II., Szalonna III., Szalonna IV. meg a többiek - no meg a malaclopó köpenyük is. Horgas Béla meséjében az állatok barátsága, a megkapó buzgólkodásuk a jóság érdekében, a gonoszok ellen, különös melegséget lop be a gyerek szívébe, aki közben jókat kacaghat a furcsánál furcsább ötleteken és Réber László humorral teli színes illusztrációin.

Horgas Béla - Időhaladék
Kép ​és szó, jelen és múlt láthatatlan hasadékain át cikázik a gondolat Horgas Béla újabb kötetében, melynek alapkoncepciója megegyezik a költő korábbi köteteiben már megszokottal. Kusza vonalakból építkező, groteszk figurákkal színesre mázolt képei verssorainak részleteit idézik, versei, prózái pedig erőteljes tipográfiai kiemelésekkel, sortörésekkel közelítenek a képi ábrázolás felé. A jelen kötet alkotásai az időből bomlanak ki: konkrét élethelyzetek, időpontok (egy őszi vasárnap délelőtt eseményei, egy márciusi nap vagy éppen a tegnap benyomásai) nyitó képei indítják azokat az asszociációs láncokat, amelyek kezdetben csak a személyes múlt felé indáznak, majd egyre szélesebb körben az írói és az emberi lét, egyáltalán a lét nagy összefüggései felé kanyarognak, a minden mindennel összefügg ősi bölcsességének jegyében. A műfajilag is vegyes kötet írásait, képeit zenei ihletésű kompozíció fogja egységbe, amire a szövegek és a képek több helyütt utalnak is. A szimultán líra jelzővel lehetne tehát illetni ezt a kötetet, mely az avantgárd művészet és a modern irodalom kedvelőinek ajánlható.

Horgas Béla - Az ​én cirkuszom
"Az ​én cirkuszomban minden este továbbfolytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok és elalszik a lámpa..." Valamennyien ismerjük a képzelet cirkuszát, amikor félálomban vagy az ébrenlét magányos óráiban úgy látjuk: a fák lépegetve útra kelnek, a bokrok leguggolnak, játékaink megmozdulnak a polcon, az égen krokodilok, elefántok gyülekeznek. Ezek a versek a képzelet hasonló játékait idézik, s valóságosnak, magától értetődőnek érezzük az égen legelő szárnyas tehenet, a titokzatos padláson felrémlő falovat, banyát, sárkányt, medvét. És azt sem találjuk képtelenségnek, ha egy kerti szék repülőgép vagy paripa módjára viselkedik. Horgas Béla képzelet teremtette világát Würtz Ádám jeleníti meg a rajz eszközével.

Horgas Ádám - Horgas Béla - Szeltagor ​- A sárkány ideje
"Azt ​mondják, hogy a Borzasztóban minden holdfogyatkozáskor kikelnek a tojások, s ha egyszer annyian lesznek a szörnyek, hogy elég erősnek érzik magukat a támadásra, ha eljön a Sárkány Gyermekeinek ideje, az sötét korszaka lesz a Földnek, nagy baja az embereknek..."

Levendel Júlia - Horgas Béla - A ​sérült tintahal
"...a ​szokott, csúcsra járatott, boldog megzuhantságban andalogtunk a hajléktalanok papundekliből és műanyagcafatokból eszkábált zugai, tábortűz-maradványok és kutyaszar között..."

Horgas Béla - Nyelvöltögető
Ki ​hinné, hogy a nyelvtanórákon megismert fogalmak: magánhangzók, mássalhangzók, ragok, jelek, képzők és társaik - ha úgy akarja a költő - akár egy verseskönyv főhősei is lehetnek. De hőssé válhat egy egyszerű ige is, például Téblábol, aki a versben bölcs öregapó, még mesét is mond a bátor, erős, titoktudó szavakról. A ragok pedig felkeresik a mezítlábas mellékneveket. A nyelvtanodában egyébként sokféle furcsasággal, rímes játékkal találkozhat az olvasó. Horgas Ádám kilencéves kisfiú rajzai Nyelvtanország színes, vidám világát elevenítik meg.

Horgas Béla - Távolságok
Komolyság, ​elmélyültség, lényeges mondanivalóra törekvés, művészi lelkiismeret, gondos megformálás, játékosan merész képzettársítás egyaránt jellemzi, egyaránt erénye. Törekszik az intellektualitásra, de az intellektualitás inkább keret: a lírai kommentálás jobb, alkalmasabb, korszerű lehetősége, amellyel a való világ és fontosnak érzett külső-belső jelenségek eleven színeit igyekszik új meg új nézőszögből láttatni.

Horgas Béla - Kacifánt ​színre lép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horgas Béla - Amíg ​te alszol
Este ​van, a játékok is kókadtan szundikálnak a sarokban, a tévémaci is elmondta meséjét, már vidáman szuszog a takaró alatt. És bizony ti is ágyba bújtok, számotokra befejeződött egy hosszú-hosszú nap. De gondoltatok-e már arra, hogy ilyenkor este nem mindenki térhet nyugovóra, a nagy gyárak, üzemek nem állhatnak le. Horgas Béla meséiben olyan emberekről olvashattok, akik akkor indulnak munkába, amikor leszáll az este: pékekről, szövőnőkről, mozdonyvezetőkről, orvosokról és éjjeliőrökről. Horgas Béla, felnőttek és gyerekek kedvelt írója, csodálatos világba kalauzol benneteket; olyan világba, amelyben valóság és álom egyfajta játékos egészet alkot.

Horgas Béla - Te ​pillanat
Versek ​a szerző akvarelljeivel. "Ez a könyv egyetlen példány, mert régi ötletemet valósítja meg ismét: hátsó borítója "fülére" (minden kötetbe) beragasztottam a versekkel együtt született, a könyv méretére készült vagy vágott, művászonra festett vagy rajzolt asszociációs kézműveimből egyet-egyet."

Horgas Béla - Az ​én orbis pictusom
"Írni ​és rajzolni hozzá, engedni, hogy a vers egy-egy kifejezése kézírással a képen is megjelenjék, a kétféle képzést összekapcsolni a 99 című kötetem óta, melyben festett deszkáim láthatók, egyre erôteljesebb törekvésem. Ez a könyv így is kapcsolódik elődeihez, a Víg vacsora, a Nyí fekete-fehér és színes rajzaihoz, a Papundeklire festett papundeklijeihez. A jobbára ecoline-nal készült képek a versekkel együtt születtek."

Horgas Béla - A ​fabatkák kertje
Hogy ​kik a fabatkák? Afféle apró manók, birodalmuk a mesék tarka világa, és a mesében minden csupa dolog megtörténhet: a mozdony ledöcöghet a sínről, varázslattal az emberek álmába is be lehet kukucskálni... A fabatkák és az író világában van egy fontos alapelv: az emberség. Horgas Béla egyéni hangú, vidám és nagyon emberi mesevilágát Kovács Gabriella groteszkbe hajló, humoros illusztrációi keltik életre.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Gyerekek ​között
A ​televízió és rádió pedagógiai témákkal és gyermekműsorokkal foglalkozó népszerű műsorainak szerkesztője és szerzőtársa Levendel Júlia egy többgyermekes család mindennapi nevelés kérdéseiről, a szülő-gyermek-testvér kapcsolatokról írnak ebben a szép kiállású kiadványunkban. A színes, költői hangvételű kis "történetek"-ben arról van szó, hogyan lehet és kell a szeretetteljes, megértő, tapintatos családi légkört megteremteni és alakítani. Elsősorban a kisgyermekkor és a kamaszok érzelmi- és gondolatvilágának megértéséhez adnak a szülőknek segítséget. Nem problematikus helyzeteket éleznek ki; a hétköznapok kis és nagy "eseteit" jó pszichológiai-pedagógiai érzékkel értelmezik és oldják meg. Különösen figyelemreméltóak a két szerző érzelmekre apelláló, türelmet hangsúlyozó, sok szeretetet sugalmazó tanácsai.

Horgas Béla - Nyí
Kedves ​Olvasó! Szeretném tudatni Önnel (Veled), hogy a könyv, amit kezében tart (kezedben tartasz), egyetlen példány. A Nyí minden kötete a hátsó borító belső oldalán más és más s. k. készített és beragasztott, tépett és rajzolt papírból alakított képet is tartalmaz. (Horgas Béla)

Kollekciók