Ajax-loader

Barta Györgyi könyvei a rukkolán


Barta Györgyi - Enyedi György - Iparosodás ​és a falu átalakulása
E ​könyv tartalma, felfogása jelentősen eltér a sorozat többi tagjáétól; úgy véljük, mégis jól illeszkedik a sorozat egészébe. Az elkülönülés oka, hogy nemcsak - sőt, elsősorban nem - a mezőgazdaság iparosodásával, hanem az ország általános iparosodási folyamatának a falvakra gyakorolt hatásával foglalkozik. Annyiban illeszkedik a sorozat egészének célkitűzéséhez, hogy felvázolja azt a társadalmi-települései keretet, amelyben az iparosodó mezőgazdaság működik, s amelyet maga is formál. A mezőgazdaság iparosodása nemcsak technikai és termelés- vagy vállalatszervezési újítások sorozata, de új követelmények sorozata is a falusi településhálózattal, a falusi társadalommal szemben. A falusi átalakulás nem csupán a mezőgazdaság iparosodásának, hanem hazánk átfogó iparosodási folyamatának hatásához igazodik; a falvak lakóinak többsége nem a mezőgazdaságban dolgozik: ám a korszerű mezőgazdaságnak mégiscsak a falusi térbe kell betagozódnia, a falusi erőforrásokat kell hasznosítania, falusi lakosokat kell alkalmaznia. A falu és a mezőgazdaság közötti harmóniának akkor is meg kell maradnia, ha a falusi lakosoknak már csak kisebbsége foglalkozik mezőgazdasággal.

Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András - A ​világváros Budapest két századfordulón
A ​kötet a 19-20. századi és a 20-21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és társadalomra jellemző következtetések levonását engedi meg. A tanulmányokat gazdag képanyag egészíti ki.

Kollekciók