Ajax-loader

Nagy Károly könyvei a rukkolán


Nagy Károly - Hej, ​Balkán!
A ​külföldi, aki manapság Bulgáriába látogat, sétál Szófia utcáin, bebarangolja Plovdivot, elmegy a Rilai-kolostorba és a tengerpart híres üdülőhelyeire, észreveszi a gyáróriásokat, a szépen megművelt földeket – egy korszerű európai országról, egy hagyományait és vendégeit szerető népről szerez benyomásokat. Nagy Károly az MTI és a Népszabadság tudósítójaként nyolc évig élt Bulgáriában. Könyve nem szokványos útirajz, több annál: történelem, néprajz, művészettörténet es az újságíró élményeinek ötvözete. Az újságíróé, akinek minden sorából Bulgária szeretete és alapos ismerete sugárzik. „Objektivitásra törekszem. De azért senki ne hagyja becsapni magát. Hiszen azt írom meg, amit én tudok, amit én érdekesnek ítélek. A könyvemben megszólaló emberek az én ismerőseim, s azt mondják el, amit az én emlékezetem őrzött meg az emlékeket ritkító évek során. A tenger es az idő élménye is az enyém, ahogy rádöbbentem ikertestvér mivoltukra, amikor Szozopol szikláinak magasából néztem alá. A tenger végtelenje nem a tér, hanem az idő végtelenségének igézetét nyújtja; a gyors múlásában is örökké tartó időét. Szorongató és gyönyörű, hogy ugyanazt látom, amit két és félezer éve a Milétoszból jött Anaximandrosz, a városalapító látott… és évszázadok múlva Periklész, amikor a peloponnészoszi háborúban Apollónia szövetségét kereste… és újabb évszázadok múlva Pál, a keresztényüldözőből lett ékes beszédű apostol Thesszalonikébe igyekezvén… és újabb évszázadok múlva az Ázsiából érkezett bolgár honfoglalók… és újabb évszázadok múlva a hódító törökök… És most az én gyermekeim építenek homokvárat a hullámverte parton, önfeledten és komolyan, mintha örökké tartana a perc…”

Bokorné Szegő Hanna - Bruhács János - Haraszti György - Herczegh Géza - Lamm Vanda - Nagy Károly - Prandler Árpád - Valki László - Nemzetközi Jog
Tartalomjegyzék: I. A nemzetközi jog létrejöttének feltételei, e jog fogalma és sajátosságai II. A nemzetközi jog alapformái III. Az állam mint a nemzetközi jog alanya IV. Az államterület és a nemzetközi térségek V. Az egyén a nemzetközi jogban VI. A nemzetközi szerződés VII. A nemzetközi kapcsolatok állami szervei VIII. A nemzetközi szervezetek IX. A nemzetközi jogi felelősség X. A nemzetközi viták békés elintézése XI. A fegyveres összeütközés során alkalmazandó jogszabályok

Nagy Károly - Bemutatom ​Bulgáriát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Élt ​egyszer egy Jézus
A ​szeplőtelen fogantatástól a feltámadásig követi nyomon a szerző Jézus életét és munkásságát. Egy szentföldi utazás keretében saját megfigyeléseivel egészíti ki az Ószövetség, az Újszövetség, a Korán, valamint az evangéliumok, a modernkori Jézus kutatók és teológusok által hagyományozott, illetve legújabban felfedezett információkat. Nagy Károly újságíró, kelet-kutató, diplomás történész, a vallások iránt kamaszkorától érdeklődik. Az MTI szófiai és athéni tudósítójaként kezdett foglalkozni a görög mitológiával. Később Mongóliában felfigyelt a mongolok buddhizmusára. Miután a Tibeti Autonóm Terület kormányának vendégeként bejárhatta a klasszikus Tibet legfontosabb városait, megírta a Tibeti reinkarnációk és a Buddhizmus, misztika, Tibet című könyveit. És mivel a Szentföld Kelet is, meg a kereszténység bölcsője is, Jézust pedig a szerző kivételesen rokonszenves személyiségnek látja, új könyvét róla és a legnagyobb világvallás, a kereszténység megszerveződéséről írta.

Nesztinger Péter - Kangyalné Garai Erzsébet - Gádor János - Nagy Károly - Munkabalesetek ​és foglalkozási megbetegedések az Európai Unióban és Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Termodinamika ​és statisztikus mechanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - A ​szerelem = tréfa
....AZOKHOZ ​SZÓL EZ A KÖNYV AKIK AZT HITTÉK A SZERELEM KOMOLY DOLOG! ÉS CSAK KÉSŐN JÖTTEK RÁ HOGY A SZERELEM-TRÉFA...

Nagy Károly - Cserépfalu ​hét és fél évszázada
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - A ​Föld védelmében
2017-ben ​megelevenedik az emberiség legnagyobb rémálma: kitör a harmadik világháború. Nemzet nemzet ellen, ember ember ellen. Hackertámadások, bombák, véres harctéri küzdelmek zajlanak, végül az egyik ország beveti nukleáris fegyvereit, és megjelennek az égbolton az atombombák gombafelhői. Senki nem érti, hogyan fajult a helyzet idáig, azonban apró, ám egyre nyilvánvalóbb jelek utalnak arra, hogy nemcsak az emberben rejlő agresszivitás felelős a káoszért. Tizenkét emberben a Föld tizenkét pontján van valami közös: különleges képességekkel bírnak. Ők azok, akik rájönnek, hogy sokkal nagyobb a tét, mint a történelem során megvívott háborúkban: nem kevesebb, mint a Föld jövője. Vajon sikerül megmenteniük a bolygót a földönkívüli támadóktól, vagy az emberiség sorsa bevégeztetett?

Nagy Károly - Beszélnek ​a régi kövek Ózd környékén
E ​kötet keretein belül nem volt mód minden község legfontosabb iratainak közlésére, annál is inkább, mert ez gyakori ismétlődéseket jelentett volna, így sok esetben hagyatkoztunk a szomszédos községek hasonló jellegű, illetve tartalmú forrásainak közlésére; csak akkor közöltünk látszólag azonos szövegű forrásokat, ha azokban helyi sajátosságként valami fontos eltérés mutatkozott. A megfelelő szövegrészeknél segítségül, ilyen esetekben, utalásokat alkalmaztunk. E kötet összeállításával nem az volt a célunk, hogy történelemkönyvet, vagy helytörténeti monográfiát írjunk. Segítségül szánjuk ezt a válogatást ahhoz, hogy emberközelbe kerüljön a múltunk, hogy az olvasó el tudja helyezni szűkebb hazáját az ország történetében. Nem titkoljuk, hogy szeretnénk segíteni, hogy a község földjeire, házaira, utcáira és főként lakóira a kötet olvasása után más szemmel nézzenek, tudatában az elmúlt dolgoknak, átértékelve ezzel a jelen valóságát, átlátva a fejlődés útját.

Nagy Károly - A ​kilencedik újjászületés
A ​kancatejbor csípős ízeit és az arany buddhák titokzatos mosolyának megfejtését is ígérő távoli utazásra hívja az olvasót új könyvében Nagy Károly, a sikeres Hej, Balkán! szerzője. Az Altaj mítoszokat termő hegyei közé. A szikár varázsú Góbiba. Az Orhon folyóhoz, hol szálláshelye volt hunoknak, avaroknak, türköknek, s ahol Karakorum, a Dzsingisz kán alapította ősi mongol főváros romjait bújtatja a pusztai fű... S az út végére feltárul egy nép újjászületése, amely csak Dzsavdzandamba, a nyomasztó élő isten nyolc reinkarnációja után következhetett el, Szühebátor forradalma által... Nagy Károly - három utazás élményeit egybe sűrítő - beszámolója egyszerre útiklanad és információ a más hagyományú mongol életről, az emlékeiben is különös hitvilágról.

Nagy Károly - Elméleti ​mechanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Paleolit ​kutyaétrend
Allergia, ​cukorbetegség, a rák, fogbajok nemcsak az emberre veszélyes közismert és mind nagyobb számban jelentkező kórságok, de négylábú barátainkat is sújtják. Ezek a kutyákra is jellemző, a szerző megfogalmazása szerint ebolúciós folyamatok visszafordíthatók, ha gondosan odafigyelünk kedvencünk táplálására. Az egészséges kutyaélet megalapozása az anyakutya fogantatás előtti etetésével kezdődik. Így e kötet minden jelenlegi és jövőbeli gazdi számára izgalmas témát boncolgat: hogyan etethetik biztonsággal házi kedvenceiket nyers élelemmel, mely ételek kerülendők a paleolit kutyaétkeztetés szerint, ha hosszú évekig szeretnék őket megtartani egészségesen, energikusan, eredeti szépségükben - hogy az ebeknek esélyük legyen elkerülni a sorsukat. "Gazdim! Ha már a legszebb nyakörvet, a legdivatosabb kabátkát, a legpuhább ágyacskát, a legjobb tápot veszed meg nekem, vidd magaddal ezt a könyvet is, légy szíves! Olvasd, kérlek, mert az étkem a létem! Ebből végre megtudhatod, miért érzem magam oly sokszor kutyául." (Az eb fohászát lejegyezte: DR. NÉMETH VENDEL JÓZSEF, azaz Patadoki)

Keller Ervin - Nagy Károly - Gépjárműszerkezetek ​karbantartása és javítása
Az ​Ipari Szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismeretet foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz-, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai ipari, műszeripari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, a szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradtságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, „utánnéző”-ként kérnek helyet a polcon vagy a munkapad sarkán.

Nagy Károly - Buddhizmus, ​misztika, Tibet
A ​kötet átfogó képet ad a buddhizmusról, a Krisztus előtt ötszáz évvel élt vallásalapító Buddhától napjaink magyar buddhistáinak hitéleti tevékenységéig, kitérve ritkán olvasható érdekességekre. Nemcsak a különféle irányzatokat mutatja be, hanem az egyes irányzatokon belül a kánontól eltérő népi vallásosság – olykor fakírságnak tűnő – jelenségeit is. A fő téma mindamellett a buddhizmus Mongóliában is elterjedt tibeti változata, amelynek filozófiája és szertartásrendszere egyaránt gazdag szexuálmisztikában és –szimbolikában. A szerző hitelesen és olvasmányosan tálalja mondandóját, amelyből nem hiányzik a „világ tetején” élők sajátos életmódjának, szokásainak, a helyszínen megismert sokféle másságának élményszerű megjelenítése.

Nagy Károly - Őshazakeresőink ​nyomában
A ​magyar őstörténet egyik legizgalmasabb kérdéséről, az őshaza kereséséről szól ez az igazán unikális mű. Talán nem meglepő, de erről a valóban érdekes és lenyűgöző jelenségről eleddig tudományos monográfia nem született. Nagy Károly könyve sem száraz tudományossággal közelíti meg ezt a területet. A szerző a történeti érdeklődésű író kíváncsiságával nyomozott a magyar őshaza kutatói után, így a Julianus barátot és Kőrösi Csoma Sándort jól ismerő olvasóközönség most találkozhat más, kevésbé ismert kutatókkal is. A mű bemutatja például a 18. századi Turkolly Sámuelt, a 20. századi Zajti Ferencet, s az is kiderül, hogy a két gróf - Széchenyi Béla és Zichy Jenő - híres, 19. századi expedícióit lényegében ugyanaz motiválta, ami Kőrösi Csomát. És persze azokat is, akik lázasan hasonlítgatták nyelvüket a legkülönbözőbb népekével, így keresve a bölcsőt, a rokonságot. Ennek a torz változata ma is eleven, így a könyvből nem hiányzik a - gyakran a fantasztikum világába tartozó - délibábos "eredetelméletek" bemutatása sem. A kötet ritka kalandra hív, tartsanak velünk! "Nagy Károly munkáját olvasni öröm. Tartalmában gazdag, meggyőző összefogást készített az őstörténet egyik legizgalmasabb kérdéséről, az őshaza kereséséről. Megnyugtató a szerző józansága, olvasottsága, imponáló, hogy a szakma legkiválóbb ismerőit is szinte bevonja kutatásaiba. Könyvében sok a kevéssé ismert adat, ezért a szakembereknek is mondhat újat, egészében azonban a nagyközönséget igazítja el a tudomány rengetegében." Dr. Domokos Péter, az MTA doktora

Nagy Károly - Tibeti ​reinkarnációk
Élmények, ​mese, vallástörténet, történelem, politika - színes csokorban, ugyanakkor elmélyült, tudósi megalapozottsággal. Ezt kínálja olvasóinak Nagy Károly újságíró, aki fiatal kora óta a keleti kultúrák szerelmese, kutatója. A Szovjetunióban és a budapesti ELTE-n folytatott történelmi tanulmányokat, 1960 óta az MTI munkatársa. Bulgáriáról, ahol tudósítóként dolgozott, több könyve jelent meg, mongóliai tapasztalatairól írott művét pedig a Gondolat Kiadó jelentette meg Világjárók sorozatában. Neki sikerült, ami csodált elődjének, Kőrösi Csoma Sándornak nem: eljutott nemcsak Tibetbe, de annak szívébe, Lhászába is, és harminc év óta az első szocialista szerző, aki könyvformában adhat számot ottani tapasztalatairól.

Nagy Károly - Elektrodinamika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Nemzetközi ​jog
Tankönyv, ​a nemzetközi jog teljes anyagának bemutatása törekszik.

Békéssy András - Károlyházy Frigyes - Freud Géza - Marx György - Nagy Károly - Elméleti ​fizikai feladatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Károly - Kvantummechanika
A ​szerző a természetben lejátszódó jelenségekből kiindulva mutatja be a kvantummechanikai törvényszerűségeket. A mérésekből nyert adatokkal jól egyező számítások, a kvantummechanikai mozgástörvények értelmezése, a perturbációszámítás és a mindezt kiegészítő atomfizikai és molekulafizikai alkalmazások ismertetése elvezeti az olvasót a századunk húszas éveiben indult és a mai napig fejlődő modern fizikához.

Nagy Károly - Ózd ​város és környéke
Kistérségi ​helyismereti olvasókönyv

Kollekciók