Ajax-loader

Lisa Smedman könyvei a rukkolán


Lisa Smedman - Viper's ​Kiss
The ​second in a gripping trilogy from R.A. Salvatore’s War of the Spider Queen author Lisa Smedman. Viper’s Kiss is the second title in a new trilogy exploring the political intrigues of the yuan-ti race, the details of which have been little explored in previous Forgotten Realms products. Lisa Smedman will pen the entire trilogy, which will affect many other storylines in the Forgotten Realms setting.

Lisa Smedman - Vanity's ​Brood
_Medusanna_ A ​priestess of terrifying power convinces the _Se'sehen_ A yuan-ti tribe from the distant jungles of Chult to serve her growing cult of Sseth The merciless god of the serpent people who languishes in the foul plane of _Smaragh_ Where a trapped and desperate Karell can only hope Arvin will find her before the _House of Serpents_ Finally destroys their last hope for freedom

Lisa Smedman - Heirs ​of Prophecy
Larajin In ​a household where everyone has a secret, why should the maid be any different? The unacknowledged daughter of Thamalon Uskevren, Larajin is a half-elf who finds herself embroiled in a bitter war between elves and humans. In an effort to bring peace to both Sembia and the Dalelands, Larajin will have to confront a twin brother she doesn't know and save a half-brother whose fate hangs in the balance.

Lisa Smedman - Blood ​Sport
LET ​THE GAMES BEGIN Mama Grande streaked through Leni's life like a bad dream. She arrived out of nowhere, claiming to be the ex-Lone Star detective's grandmother. She prophesied rivers of blood and an earth in flames. But her murder was even more bizarre: she died at the hands of two Yucatán missionaries hiding a secret of the Gods. With combat biker wannabe Rafael in tow, Leni dives into Mama Grande's past...and hurtles into the dark heart of Aztlan—where human sacrifice is all the rage, and where ancient ceremonial games could trigger the end of the world. Are they crazy cultists or true harbingers of doom? The closer Leni and Rafael get to the answer, the nearer they move to the brink of oblivion. Either way, their futures could be cancelled...

Lisa Smedman - Tails ​You Lose
TWO ​SIDES OF THE SAME COIN When a shadowrunner managed to extract PCI's most vital employee, it was Alma's job as security expert to get him back—no matter the cost. But all the evidence pointed to the one person who couldn't have done it. . .herself. Branded a traitor, Alma has one shot at redemption: find the real culprit. But she's never faced an enemy like this one. This 'runner not only looks like Alma—she's also equipped with Alma's top-of-the-line cybernetic implants, and she's backed by the powerful magic of the Chinese underworld. Now, the expert in defense must attack—and risk it all to bring down a rival so much like herself that there can be only one shocking explanation. . . .

Lisa Smedman - The ​Lucifer Deck
CONJURED ​KILLER RUNNING WILD ON THE NET Life on the streets of 21st-century Seattle can be tough, especially for a young ork like Pita. And it gets a lot tougher when she witnesses a corporate mage murdered by the violent spirit he just conjured from another dimension. Now she's in a heap of trouble with the dead mage's employer, an organization with something to hide. Fortunately, KKRU reporter Carla Harris is in a position to help. Carla needs a big story to give her career some juice, and Pita's predicament might be the ticket. Because Pita's pursuer -- MCT, the mega-huge computer firm -- has hired the heavy hand of the Yakuza crime organization as muscle, things heat up pretty fast. Moreover, the entity that MCT's mage foolishly summoned is very, very old, and unlike any power on earth. It has infiltrated the telecommunications matrix with devilish cunning -- and unless Pita can thwart it with her newly acquired magical powers, Seattle's throat will be wide open for the cutting....

Lisa Smedman - A ​vipera csókja
Arvin ​pszionikus ereje egyre nő, ezért titkos megbízatással elküldik Sespech báróságába, amely hemzseg a jüan-tiktól, és ahol Karrell, a jüan-ti félvér keresztezi az útját, aki az Extaminos-sarj Dmetrio nyomát követi, hogy visszaszerezze tőle a legendás ereklyét, a Körkígyót, melynek felbukkanása a világ pusztulásával fenyeget.

Lisa Smedman - A ​prófécia örökösei
Cormanthor ​erdeiben, Sembiától északra vad elfek tanyáznak. Sokuk csalódott az Elfek Tanácsa és a délvidéki emberek közt évszázadokkal ezelőtt megköttetett egyezségben, és elhatározzák, hogy bármi áron megmentik, ami az erdőből maradt. Megszaporodnak a kereskedelmi útvonalak ellen intézett támadásaik, ezért Sembia úgy dönt, hadat üzen. Miközben Selgaunt fiai a harcra készülnek, kiéleződnek az emberek és az elfek közti ellentétek is. Az elkeseredett háború közepébe csöppen az Uskevren-ház kissé kétbalkezes, ám lobbanékony természetű szolgálója, Larajin, aki csak nemrégiben tudta meg, hogy az édesanyja egy vad elf volt Gubancfalváról, apja pedig nem más, mint a tekintélyes Thamalon Uskevren mester. Származását eddig még az Uskevren-ház tagjai sem ismerték. A félvér cselédlány Cormanthorba indul, hogy minél többet megtudjon anyjáról és származásáról; célja az is, hogy békét teremtsen Sembia és a Völgyvidék között. Miközben féltestvére megmentésére készül, szembe kell szállnia eddig ismeretlen ikertestvérével is. Csakhogy nála jobb célpontot keresve sem találnának az Uskevrenek ellenségei: sötét titkokat rejtegetnek a lány felmenői. Miközben szíve és vére kétfelé húzza Larajint, rá kell jönnie, egymás megértése és elfogadása emberfeletti erőt és rendíthetetlen hűséget követel.

Lisa Smedman - Pusztulás
A ​királynő talán hátat fordított leghűségesebb szolgáinak, vagy élettelenül lóg saját pokoli hálója közepén. Mit tehet egy papnő? Természetesen vissza kell térnie oda, ahonnan kevesen találtak még kiutat - oda, ahol a holtak lelkei megkezdik örökös szolgálatukat. Egy másik papnőt viszont éppen egy új istennő karjaiba sodor a kétségbeesés, és az Abyss küszöbén köttetett szövetség felbomlik. A hatrészes sorozat negyedik regénye R. A. Salvatore elképzelt világa alapján készült. Éld át velük, amint leszakítják a tetőt a végtelen Mélysötétről, és térdre kényszerítik a drow-kat. Halisstra Melarn egész életét Lolth szolgálatában töltötte, abban a tudatban, hogy halála után biztos helye van az istennő oldalán. Soha nem volt egyszerű kitalálni a szeszélyes démonistennő akaratát, de nagy jutalommal kecsegtetett. Most viszont a Pókkirálynő eltűnt, s talán soha nem tér vissza. Mit tegyen? Egy papnőnek ilyenkor talán egyetlen választása, hogy hátat fordít istenének, hogy ne kelljen feledésbe merülnie. S míg Pharaun, Quenthel, Jeggred, Danifae és Valas az Abyss lángoló mélységeibe próbálnak lejutni - miközben folyamatosan szemmel tartják egymást, nehogy idegen tőrt találjanak a hátukban -, Halisstra és Ryld fölfedez egy új világot, ahol az életnek értéke van, s az árnyakban nem rejtőznek orgyilkosok. Itt azonban talán elvesztenek valamit, ami egy sötételfet igazán drow-vá tesz. Vagy mégsem? A kérdésre meg kell találniuk a választ, mert az egész fajt a pusztulás fenyegeti.

Lisa Smedman - House ​of Serpents
Arwin, ​a young rogue working the humanoid-serpent city of Hlondeth, must fight to stop Sibyl land her puppet organization The Pox from turning all humans into freakish tainted ones - slaves to heartless, serpentine masters.

Lisa Smedman - A ​Lucifer-játszma
MEGIDÉZETT ​GYILKOS A MÁTRIXBAN A XXI. századi Seattle utcáin kemény az élet, főleg Pitának, az ifjú orknak. És sokkal keményebb lesz, amikor szemtanújává válik a céges mágus halálának, amit egy más dimenzióból előhívott szellem okoz. Sarkában jár a halott mágus volt munkaadója, a szervezet, aminek van mit rejtegetnie. Szerencsére Carla Harris, a KKRU riportere a segítségére lehet. Carla csak nagy sztorival indíthatja be a karrierjét, és Pita gondjai épp ehhez segítik hozzá. Pita üldözője - az MCT, a szinte korlátlan hatalmú számítógépes cég - a jakuza bűnszövetkezetét alkalmazza takarítóként, a helyzet tehát gyorsan elfajul. Az entitás pedig, amit az MCT gondatlan mágusa megidézett, hihetetlenül öreg, és semmi földi hatalomhoz nem fogható. Ördögi ravaszsággal szivárgott be a Mátrix telekommunikációs hálózatába - és hacsak Pita nem állítja meg újonnan elnyert erőivel, Seattle léte foroghat kockán...

Lisa Smedman - A ​méreg íze
Hlondeth ​városában nyüzsögnek a jüan-ti kígyólények. Az Extaminos-ház, a nagy hatalmú Kígyóház irányítja őket, amely a Vész nevű vallási szervezet legfőbb célpontja. Ember tagjai a fertőzések és betegségek istennőjét tisztelik, és Sybil kiválasztottjának végzetes tervét készülnek végrehajtani, mely során meg akarják fertőzni a város összes emberi lakosát, hacsak Dediana, a jüan-ti félvér meg nem állítja őket.

Lisa Smedman - Pszichotróp
ÉLETTARTAM: ​12 PERC Egyszerű mátrixvadászatnak indult, ám öt dekás csapdába esett egy rémálomszerű virtuális környezetben, ahonnan lehetetlen kicsatlakozni - és ami rájuk vár, az nem más, mint a túlvilág összes jellegzetessége: vakító fénnyel izzó alagutak, üdvözletek a már régen halott barátoktól és családtagoktól... és az a rémítő érzés, hogy fogságba kerültek valahol a pokol és a mennyország között. De ebben a számítógép-generálta másvilágban mindenben lehet bízni, csak az érzékekben nem. ...A VISSZASZÁMLÁLÁS ELKEZDŐDÖTT Egyetlen szokatlan tapasztalat közös ezeknél a dekásoknál: kis híján mindannyian találkoztak a halállal. Ez hozza össze őket ebben a pokoli birodalomban, egy eltorzult intelligencia befolyása alatt, amely ördögi tervet sző a hálózat gyanútlan utazói ellen. A lelkük és az elméjük elpusztítása az összeomlott Mátrix-világban csak a rejtély kezdete. Az okok kiderítése pedig lehet, hogy a vége. A zsákutca vége.

Lisa Smedman - Psychotrope
LIFE ​SPAN: 12 MINUTES It started out as a simple Matrix run, but now five deckers are trapped inside a nightmarish virtual landscape where jacking out is an impossibility--and what waits has all the hallmarks of the afterlife: tunnels of brilliant light, greetings from long-dead friends and family...and the terrifying sense of being juggled between Heaven and Hell. But in this computer-generated netherworld, there is only one thing that can be trusted. And it isn't the senses.... ...THE COUNTDOWN BEGINS It's the uncommon experience the deckers have in common: a near brush with death. It has brought them together in this hell-raising realm and under the influence of a twisted intelligence with diabolical plans for the unwary travelers in grid-time. Having their minds and souls extinguished before the Matrix-scape crashdown is only the beginning of the puzzle. Discovering why will be the end. A dead end.

Lisa Smedman - Extinction
Halisstra ​Melarn has lived her life in the service of Lolth, every second knowing she would spend her endless afterlife at her godess's side. Serving the capricious whims of a chaotic demon goddess was never easy, but it promised great reward. Now the Spider Queen is gone, and she may never come back. What then? For one priestess, turning her back on teh goddess who abandoned her might be her only way out, her only way to escape oblivion. While Pharaun, Quenthel, Jeggred, Danifae, and Valas search for a way into the burning infinity of the Abyss itself, all the while selling each other cheap, Halisstra and Ryld discover a world where life has value and the shadows are free of assassins. But in an effort to survive, will they lose everything it means to be a dark elf? The simple act of asking that question could bring the entire drow race to teh brink of extinction. The War of the Spider Queen gets personal.

Lisa Smedman - Véres ​sport
KEZDŐDJENEK ​A JÁTÉKOK! Mama Grande rossz álomként vonult át Leni életén. A semmiből érkezett, és állította, hogy ő az ex-Lone Star detektív nagymamája. Vérfolyamokat és felperzselt földeket jövendölt. Ám halála még bizarrabb volt: két yucata-i hittérítő végzett vele, akik az Istenek titkát igyekeztek elrejteni. Az önjelölt harci motorossal, Rafaellel nyomában Leni beleveti magát Mama Grande múltjába... és egyszer csak Aztlan sötét szívében találja magát - ahol az emberáldozás a legújabb dili, és ahol az ősi ünnepi játékok a világ végét idézhetik elő. Vajon csak őrült szektatagokról van szó, vagy a végzet valódi hírnökeiről? Ahogy Leni és Rafael egyre közelebb jut a válaszhoz, a vég is egyre fenyegetőbbé válik. De akármi is az igazság, könnyen lehet, hogy a jövőjük forog veszélyben...

Lisa Smedman - Venom's ​Taste
Enter ​the mysterious world of the snake-like yuan-ti... Hlondeth - A city populated by the humanoid serpents known as the yuan-ti, and ruled by House Extaminos... This powerful House of Serpents is the ultimate target of The Pox, a human cult whose members worship the goddess of plague and disease, and who begins to work the deadly will of Sibyl's Chosen, a dangerous cabal of yuan-ti who will turn every human in the city into a freakish tainted one, unless Dediana, a yuan-ti half-blood, can stop them all.

Lisa Smedman - Sacrifice ​of the Widow
Goddesses ​vie for the soul of people... Halisstra Melarn, convert to the cause of the goddess Eilistraee, was sent to the deepest depths of the Outer Planes to kill the demon goddess she once worshiped, but instead was transformed into a hideous creature bent to the vengeful will of her former mistress. For the Queen of the Demonweb Pits not only survived her Silence but evolved into something greater than she was before - something that no longer needs to share the domain she calls her own. Could it be that the War of the Spider Queen has just begun?

Lisa Smedman - The ​Forever Drug
The ​Biggest—and Last—High of Your Life There's a new "drug" on the streets, promising a phenomenal—and deadly— high. But this time the dealers aren't selling a substance. They're working with a creature called a "corpse light"—a creature of pure magic that gives the customer a euphoric rush ...as it drains the poor sap's life away. Romulus was the first to see this new scourge in action. As a shapeshifter, he's a freelance agent to the Lone Star police department. His wolfish strength and sense of smell keep him useful—and keep him from being admitted into the regular force. So when Jane, a beautiful, amnesiac woman, is caught in a dangerous web with the dealers, there's no way for Romulus to be assigned to the investigation. But that won't stop him from trying to save her, and to discover how she is tied into this case....

Lisa Smedman - Mérgező ​hiúság
Medúza, ​egy nagy hatalmú papnő meggyőzi a Se’sehen-házat, egy jüan-ti törzset Chult távoli dzsungeléből, hogy Sseth, a kegyetlen kígyóisten növekvő kultuszát szolgálják, aki csapdába esett Szmaragdban, ahol a kétségbeesett Karrell csak abban bízhat, hogy Arvin megtalálja őt, mielőtt a Kígyóház kioltja a szabadság utolsó reményét is.

Lisa Smedman - Storm ​of the Dead
Drow ​god vs. Drow god! When Lolth and Eilistraee, two drow goddesses, compete for control of the dark elves of Faerûn, more than just the drow are caught in the middle. Though the drow will survive their game, what's at stake is the very nature of what it means to be a dark elf.

Lisa Smedman - The ​Gilded Rune
A ​plague has ravaged the population of gold dwarves of the Great Rift. It starts slowly, but the progression is devastating. One dwarf has eyes that have become hard and glassy like marbles; a second dwarf has skin that flakes off in sharp, hardened scales; the skeleton of a third is petrified and fused in place; a fourth wastes away with blood that has turned dark and muddy. Clerical magic doesn't help. Neither do herbal remedies, nor spells meant to break curses. And in all cases, death is always the same--the heart blackens, hardens, and eventually stops beating, killing each victim with a heart attack and turning the bodies to stone. It's called the Stoneplague. It's terrifying. And it's spreading.

Lisa Smedman - A ​hívek felemelkedése
Közeledik ​a végjáték… Az egyik oldalon Lolth, a Démonháló rettegett királynője. A másikon Eilistraee, a tánc úrnője. Kettejük között Faerűn összes drowja. A Vezeklő Papnő Lolth nevében gyilkol, és minden csepp kiontott vérért megfizet. Qilué Eilistraee énekére táncol, és ehhez démoni partnert talál magának. Az összes bábu a helyén, a stratégia elkészült. A sötét istennők híveinek meg kell kötniük utolsó szövetségeiket, el kell mondaniuk utolsó imáikat, hogy megalapozzák a drow nép jövőjét. Ha van jövőjük egyáltalán.

Lisa Smedman - A ​pókkirálynő áldozata
Halisstra ​kudarcot vallott küldetésében Halisstra Melarnt, Eilistraee istennőjének követőjét a külső síkok legmélyebb bugyraiba küldték, hogy ölje meg a démonistennőt, akit valaha imádott, ám átokkal sújtották: szörnyűséges teremtmény vált belőle, aki csak korábbi úrnője bosszúját szolgálja. A Démonháló királynője nemcsak hogy túlélte száműzetését, de még hatalmasabbá is növekedett – és már nem szorul rá, hogy megossza másokkal birodalmát. A Pókkirálynő háborúja talán még csak most veszi kezdetét?

Lisa Smedman - A ​holtak serege
Egymás ​fölé helyezte két tenyerét, és elmondott néhány varázsigét. Egy kép jelent meg kettejük között. A képbe sugározta azt az emléket, amelyet az Asztrális Síkkal történt rövid kapcsolat alkalmával szerzett: Sshamath serege háborúba indul, a harcosok elesnek, majd felkelnek, és ismét harcba indulnak, de ezúttal a sajátjaik ellen. Az élőhalottak serege megállíthatatlanul hömpölyög végig Mélysötét járatain. Minden ellenük küldött csapatot legyőznek, és általuk még erősebbé válnak. A látomás végén egyetlen vészjósló szó villant fel előttük: Vereség

Kollekciók