Ajax-loader

Sós Endre könyvei a rukkolán


Vámos Magda - Sós Endre - Franklin ​vagyok Philadelphiából
A ​XVIII. század utolsó harmadában egy szemüveges philadelphiai polgár áll az új kor kapujában. Benjamin Franklinnek hívják. Nyomdász volt, lapszerkesztő, író, tudós, politikus, diplomata és államférfi, aki elhatározóan járult hozzá egy új tudományág: az elektrofizika meg egy új, független ország: az Amerikai Egyesült Államok megteremtéséhez. Bármibe kezdett, maradandót alkotott. Egyénisége szinte mindenkire megnyerően hatott. El tudta hitetni, hogy egyszerű, átlátszó, optimista természet, noha nem volt egyik sem, és nem is lehetett az, ha győzelemre akarta segíteni az amerikai brit domíniumok harcát az anyaország ellenében. Fejedelmek és főurak hosszú sora után Franklin személyében új emberfajta lépett a világpolitika színterére: a tudós.

Gera Pál - Hanga Zoltán - Kemenes Ildikó - Lanszki József - Nagy Dénes - Nechay Gábor - Sós Endre - A ​vidra múltja, jelene, jövője
A ​Budapesti Állatkert által megjelentetett, védett fajokról szóló kiadványsorozat ezen kötete, a vidrával kapcsolatos ismereteket foglalja össze olvasmányosan és mindenki számára érthetően, de tudományos alapossággal. A kötet ajánlott mindazoknak, akiket csak kíváncsiságból érdekel a vidra, de azoknak is, akik a fajjal kapcsolatos tudományos ismereteiket szeretnék bővíteni.

Sós Endre - Tanúvallomás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sós Endre - Vámos Magda - Thomas ​és Heinrich Mann
Még ​azok közül is, akik tudják, hogy Thomas Mann és Heinrich Mann fivérek voltak, kevesen ismerik e két zseniális író kapcsolatának emberi, művészi hátterét. Pedig ennek története izgalmas és tanulságos, hiszen az események és művek elválaszthatatlan tartozékai immár a XX. századi kultúra és irodalom történetének - sőt, jelenének is. A már gyermekkorától írónak készülő Heinrich, a radikálisabb, politikailag tisztánlátóbb fivér, látszólag könnyen ontja magából a műveket - köztük olyanokat, mint Az alattvaló, a Kisváros, a Ronda tanár úr, a IV. Henrik stb. - , míg a sokkal nagyobb művésznek bizonyuló, egyetemes koncepciójú Thomas önmagával vívódva, hosszabb-rövidebb kitérők után alkotja remekeit, s válik korunk legnagyobb polgári írójává.

Sós Endre - Cervantes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sós Endre - Három ​mártír
Jaurès! ​Somogyi! Mateotti! Három mártírról beszélnek e lapok. Igen. Vértanukról és nem áldozatokról. Mi a különbség a kettő között? Sok.

Sós Endre - Aki ​az égtől elragadta a villámot
1956-ban ​ünnepeltük kétszázötvenedik évfordulóját az amerikai nép nagy fia, Benjamin Franklin születésének. Benjamin Franklin kimagasló részvevője volt a XVIII. század minden történelmi és tudományos mozgalmának: az amerikai nép nagy szabadságharcának éppúgy, mint a kor nagy természettudományos kutatásainak. Sós Endre fordulatos regénye a maga teljes gazdagságában tárja az olvasók elé ezt a nagyszerű életpályát, kezdve az egykori nyomdászinas gyermekéveitől, a villámhárító felfedezőjének termékeny férfikorán át, a függetlenségi háború Franklinjának érett, gazdag éveiig. A regény - eredeti felépítésével - méltó tükre egy csodálatosan tevékeny és eredményes emberi élet minden jellemző mozzanatának

Sós Endre - Vámos Magda - Lincoln
"Abraham ​Lincoln halálának centenáris évfordulóján a magyar könyvkiadás e kötettel adózik az amerikai nép nagyfia emlékének. Az életrajzregény fő vonalát az Egyesült Államok tizenhatodik elnökének a néger rabszolgák fölszabadításáért folytatott harca képezi. A regény írói, Sós Endre és Vámos Magda a nagy egyéniségnek kijáró tisztelettel, bő forrásanyagon alapuló történelmi hűséggel, korszerűen dolgozzák fel Lincoln romantikus és izgalmas élettörténetét. A naplórészletekre, levelekre, hiteles dokumentumokra épülő kötet külön érdekessége, egyes, hazánkban még ismeretlen, magyar vonatkozású részletek: Kossuth Lajos amerikai útja, a 48-as magyar emigránsok élete Amerikában és részvétele Észak-Dél háborújában. A regény méltó tükre az amerikai történelem egyik igen válságos korszakának és egy kiváló egyénisége életútján."

Kollekciók