Ajax-loader

Alfonz Bednár könyvei a rukkolán


Covers_275937
elérhető
2

Alfonz Bednár - Kőkalitka
A ​második világháború utolsó pillanatait, a felszabadulás előtti közvetlen órákat és perceket idézi Alfonz Bednár két hosszabb elbeszélése, egy-egy kis helyszínre sűrítve a sorsokat immár végképp eldöntő eseményeket. S ha az egyiknek csak egy öreg pásztor és egy bujkáló menekült a szereplője (Kőkalitka), a másikban egy egész falu, a falut megszállva tartó német egység és egy maroknyi partizán sorsa pereg le előttünk egyetlen éjszaka alatt (Órák és percek). Bednár azonban nem elégszik meg azzal, hogy a sorsdöntő órákat tömör drámaisággal ábrázolja, az elbeszélések főbb szereplőinek későbbi sorsát is felvillantja. Alfonz Bednár volt az első, aki a szlovák irodalomban érthetően oly sokszor feldolgozott korszakot, a felkelést, a háború utolsó évének eseményeit immár nem fekete-fehérben, hanem igazi realistaként, rendkívül árnyaltan ábrázolta.

Alfonz Bednár - Egy ​marék aprópénz a szerencsekutyában
Aki ​olvasta a szerzőnek alig négy éve megjelent Egy marék aprópénz c., fordulatokban gazdag, élvezetes regényét, a történet végén bizonyára sejtette, hogy nem örökre búcsúzik a derék Fülöptől, a rokonszenves kutyakrónikástól. Az előbbihez szervesen kapcsolódó új regényben Fülöp a harmadik "falkája" történetét mondja el kutyatársainak. A színtér kibővül, a főnöknél évtizedekkel fiatalabb új főnökné testőreként Füli hosszú hónapokra vidékre költözik. Ezzel kezdetét veszi a legváltozatosabb kalandok egész sora. Szerelmek szövődésének, autószerencsétlenségnek, bányaomlásnak vagyunk tanúi, várromok mohos kövei közt dudorászó szél rég múlt idők homályába vesző eseményeit idézi fel, Amerikát járt öregek halálos párviadala játszódik le szemünk előtt, a korábbi történetből ismert Cingár meghökkentően bizarr ötletein derülünk - aztán egyszer csak előkerül az ékszer, az a bizonyos újabb "egy marék aprópénz", melyet a falkától dicstelenül megváló főnök rejtett el fondorlatos módon - és innen kezdve már káprázatos gyorsasággal pereg a történet, melynek vége felé még a legendás kutyahűség is felmondja a szolgálatot. No, de ne vágjunk elébe az eseményeknek, hanem hallgassuk meg, mit mesél nekünk Füli!!

Alfonz Bednár - Egy ​marék aprópénz
Alfonz ​Bednár a mai szlovák próza egyik legkitűnőbb képviselője. Írásai friss szelet hoztak az ötvenes évek közepén a szlovák irodalomba, s neve egybeforrt a kritikai realizmus fogalmával. Legújabb regényében különleges módszert választott a valóság minél hívebb s ugyanakkor meghökkentő és izgalmas ábrázolására: egy kutya mondja el kutyatársainak a "falkájában" történteket. Nem nehéz persze kitalálni, hogy a "falka" egy ízig-vérig mai s a mai élet minden problémájától megpróbált családot jelent. "Csak szét ne hulljon a falka" - ez a fő gondja Fülöp kutyának. Meg is tesz mindent, ami tőle telik, ám még a nagymama erélye, akarata, sőt pénze, az a bizonyos "egy marék aprópénz" sem látszik elég erősnek a család összetartására. Márta, a legidősebb lány teherbe esik egy gyanús alaktól, a kamasz fiú befogadja a huligán bandából hozzá menekülő Dasát, amiből a családi összezördüléseknél is nagyobb bonyodalmak keletkeznek, a legkisebb lány pedig menekülésszerűen férjhez megy vidékre. A nagymama halálával beteljesülni látszik az, amitől Fülöpke a legjobban retteg, de a nagy megrázkódtatások után, hála a gyerekek felülkerekedő egészséges ösztönének, változott körülmények között, de új "falka" áll össze a családból, ám ennek folyamatát, éppen úgy, mint a széthullásét, két okból is kár volna részleteiben elárulni: megfosztanánk az olvasót a fordulatokban gazdag cselekmény meglepetéseitől, s amúgy sem tudnánk úgy elmondani, ahogy ezt a rendkívül rokonszenves kutyakrónikás teszi.

Kollekciók