Ajax-loader

Dáné Tibor könyvei a rukkolán


Dáné Tibor - Négy ​tenger hajósa
Kirkuf ​- "a fáraó öt hajójának hadnagya" - nagy útra indul. Meg kell találnia a mesés hírű Punt országot. El is indítja hajóit, hogy folyvást a jobb kéz felőli partokat követve, megérkezzék az úticélhoz. Afrika partjai azonban nagyobb meglepetést tartogatnak: a derék hajósok egyszerre csak azt látják, hogy a nap, amely eddig balról kelt, és jobbra nyugodott, most jobbról kel, és balra nyugszik. Kirkufot és társait ez a félelmetes felfedezés sem rettenti vissza. Továbbhajóznak, és egy napon - hazaérnek Egyiptomba!... Hérodotosz, az ókor nagy történetírója említi először Nekó fáraó híres expedícióját. Dáné Tibor romániai magyar író fordulatos, kalandos és tanulságos regényt írt Afrika első körülhajózásáról.

Dáné Tibor - Az ​évszázad bűnügye
Jól ​emlékszünk még a híres vonatrablásra: 1963. augusztus 8-án esett meg; a Glasgow-London útvonalon menetrend szerint közlekedő postavonat második kocsiját, amely a Bank of England londoni központjába vitte a megsemmisítésre szánt, öreg, kopott papírpénzt - mesteri ügyességgel kirabolták. A remekül szervezett támadók csaknem minden erőszak nélkül elérték céljukat és hárommilló font hullott az ölükbe. Az ügy felderítésével a Scotland Yard addig méltatlanul mellőzött nyomozóját, Thomas Butlert bízzák meg, az ötvenhárom éves kiváló szakembert, aki lélektani-szociológiai elemzéssel határolta körül a gyanúsított egyéniségét, azzal érvelt, hogy a zseniális csirkefogók sem léphetik át árnyékukat. Társai és felettesei egészen addig megmosolyogták ezt a "kriminalisztikai hobbyt", Buttler azonban pályafutása végén diadalt aratott vele s a bűnüldözés új, továbbfejleszthető irányzatává tette. Erről szól ez az érdekfeszítően olvasmányos és hasznos regény.

Dáné Tibor - Áthá-Rá, ​a fáraó írnoka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dáné Tibor - Elhull ​a virág
Dáné ​Tibor a legszigorúbb tudományosság követelményének eleget téve, egy lebilincselő irodalmi riportban bontja ki Szendrey Júlia igaz történetét Petőfi Sándor eltűnésétől a szegény, elgyötört asszony haláláig. Dáné Tibor fordulatos írásának legfőbb érdeme, hogy a sokféleképpen terjesztett és terjedő rágalom, félreértés és rosszindulat helyett, az olvasó előtt a tudományosan alátámasztott igazságot és az igazsághoz vezető forrásmunkákat hozza felszínre Szendrey Júlia Petőfi halála utáni életéről.

Dáné Tibor - Kultúrkuriózumok ​kalendáriuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dáné Tibor - A ​Fáraó igazlátó szeme
A ​fiatal és nagyon tehetséges trón-jelölt Ikhn-Athon herceg, a leendő nagy fáraó felderítő útra küldi egyik legrátermettebb írnokát, Áthá-Rát: megbízza azzal, hogy jegyezzen föl mindent, amit csak észlel. Milyen emberek élnek amarra fönt északon? A több pompás vízi járműből álló hajóraj átevez a Dardanellákon, végighalad a Fekete-tenger délnyugati partvidékén, és mélyen behatol a Duna deltájába. Az útvonal melletti barbár törzsekkel és a zordon éghajlattal viaskodva, meglepően messzire jut el a válogatott kis csapat, végül azonban úgyszólván az egész legénység elpusztul, Áthá-Rá csupán harmadmagával marad életben. Hogy értékes feljegyzései el ne vesszenek, aranytokba dugja útközben írott naplóját, s elrejti valamilyen roppant nagy fa odvában...

Dáné Tibor - A ​Tau-Ceti hívójele
Dáné ​Tibor A Tau-Ceti hívójele című regényének hősei a csodálatos Kajántető környékét fedezik fel és lépnek kapcsolatba a földönkivüli lényekkel (a Ceti nem csak a Bálna csillagkép latin elnevezése, hanem a Contact with Extra-Terrestrial Intelligence angol kifejezés rövidítése is). A regény 1968-ban jelent meg az Ifjúsági Könyvkiadónál.

Dáné Tibor - A ​varázsvessző lovagja
Hogyan ​jut az öntudatos, fortélyos, jó kedélyű ezermester lakatos a varázsvessző birtokába, milyen titkot rejteget a kajántetői barlang mélye, milyen világ volt a háború előtt Kolozsvárott, s hogyan alakult az ügyes kezű iparosember élete a későbbiekben? Mindezekre válaszol Dáné Tibor romániai magyar író kalandos, érdekes, szórakoztató és tanulságos ifjúsági regénye, mely hiteles társadalomrajzával és kitűnő jellemábrázolásával fiatal és felnőtt olvasók érdeklődésére egyaránt számot tarthat.

Dáné Tibor - Akinek ​nincs árnyéka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dáné Tibor - A ​Tatár-hágó előtere. Delatyni házunktája
A ​TATÁR-HÁGÓ ELŐTERE tulajdonképpen zsurnalisztikai megjelölése annak a területnek, amelyet az Erdős-Kárpátok és a Delatynnál előbb keletnek, majd vagy harminc-negyven kilométerrel arrébb délnek forduló Prut határol. Ennek a térségnek a közepe táján, szemben Kolomeával rendezkedett be védelemre a mi hadműveleti egységünk, a 25. gyaloghadosztály. Az emlékek folyását valamiképpen szabályozni kell, mert áradásukat megállítani lehetetlenség. Én is megpróbáltam, és igyekeztem feltörő emlékeimet mederbe szorítani, de azok minden szokványos irodalmi formának ellenálltak. Nem lehetett, mint az eposzokat énekekre bontva előadni és a regényeknél szokásos fejezetekre tagolás rendjét is áttörték. Végül is minden előre eltervezett ráncbaszedés alól kirakoncátlankodták magukat, és a legősibb elbeszélésmódhoz, a láttamtánchoz szorítottak. Hál' Istennek! Mert jól éreztem magam ebben a "műfajban". (Dáné Tibor)

Kollekciók