Ajax-loader

Franz Schaffhauser könyvei a rukkolán


Réthy Endréné - Szabolcs Éva - Franz Schaffhauser - Iskolák ​és iskolareformok Magyarországon és Svájcban
Egy ​magyar és egy svájci kutatócsoport 1996-ban fejezte be azt az összehasonlító vizsgálatot, amelynek során áttekintették a két ország iskolapolitikájának történetét és empirikus elemzésekkel mérték fel jelenkori állapotát. A kötetben - takarékossági megfontolások miatt - a Svájcra vonatkozó rész csak magyarul, a magyarországi eredmények pedig csak németül olvashatók. Svájc kantonok szerint szervezett iskolarendszere napjainkban nagyjából hasonló problémákkal küzd, mint a rendszerváltozás utáni magyar iskolapolitika. Mindkét helyen megingott a bizalom az állami iskolák iránt, és előtérbe kerültek a magán, az alapítványi és az egyházi iskolák. A vizsgálatok három területre koncentrálódtak: szakirodalmi elemzések, törvényi rendelkezések és iskolai rendtartások vizsgálatával a két ország iskolatörténetének elemzése; pedagógiai programok és szervezeti modellek tükrében annak bemutatása, hogy milyen reformelképzelések léteznek az állami és a magániskolákban; végül empirikus vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy "milyen didaktikai jellemzőik vannak az állami és a magániskoláknak". ; A kétnyelvű kötetben előbb a magyar iskola történeti áttekintése olvasható németül, majd Svájc iskolatörténete magyarul.

Franz Schaffhauser - A ​nevelés alanyi feltételei
"Az ​antropológia korában élünk. Az emberről szóló átfogó tudomány megalkotása jelen korunk szellemi törekvésének egyik fö célja" - írta Pannenberg Mi az ember? című híres művében. A legkülönbözőbb tudományágak egyesültek e cél érdekében; a biológia, a pszichológia, a filozófia, a jog, a szociológia, a teológia. Az emberről szóló tudományoknak - amelyek összefoglaló néven antropológiának (görögül anthróposz = ember + logosz = tan) nevezhetők - a középpontjában a képességeit a történelmi folyamatban kibontakoztató, szabad, tudatos lény, a társadalomban élő ember áll. Schaffhauser Franz - a nemzetközileg elismert, s főleg német nyelvterületen sikeres tudós-szerző - hiánypótló alapmüve az emberről szóló integrációs tudományi törekvéseket mutatja be. A nevelésfilozófia, a pedagógiai és filozófiai antropológia, a neveléselmélet és a pszichoterápia elméletében és gyakorlatában otthonosan mozgó szakember az értelmes életre való nevelés, az ember személyiséggé válásának, az emberi lét értelmének és céljának problematikájára keresi a választ gazdag filozófiai, pedagógiai és antropológiai tradícióra támaszkodva. Az értékteremtés és értékközvetítés nevelési folyamatban betöltött szerepének ismerete a nevelő és a nevelt számára egyaránt fontos. Élete bizonyos szakaszában - sőt valószínűleg egész életében - minden ember mindkét szerepet betölti.

Kollekciók