Ajax-loader

Bálint Zsolt könyvei a rukkolán


Bálint Zsolt - Pál János - A ​világ pillangói
Ezzel ​a sorozattal izgalmas és hosszú tanulmányútra hívjuk az olvasót. A köznyelvben pillangóknak nevezett nappalilepke családok sokféleségébe nyújtunk betekintést. Az Élet változatossága ezekben a pikkelyes szárnyú csodálatos teremtményekben testet öltve bontakozik ki előttünk. A Teremtés műve a legnagyszerűbb bizonyíték az Atya éltető szeretetére. Ezt a Művet minden kereszténynek ismernie kell, hogy a Szentlélek segítségével megértse János apostol szavait: "Az élet az emberek világossága." A sorozat első részében a Pillangófélék családját képviselő 95 fajt ábrázolunk életnagyságban és mutatunk be röviden. Néhányuk fejlődési alakjait és egzotikus élőhelyét is megfestettük. A színpompás Apollók, Böngörök, Csillangók és rokonaik legtöbbjéről először ebben a könyvben olvashatunk magyarul. A szerzők a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai: Bálint Zsolt főmuzeológus, Pál János grafikus-szakillusztrátor.

Bálint Zsolt - Gubányi András - Pitter Gábor - Magyarország ​védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bálint Zsolt - id. Frivaldszky János - A ​Magyar Parnasszuson
Frivaldszky ​Imre (1799–1870) a XIX. század kulturális életének jelentős alakja volt. Élete céljának a Kárpát-medence és a Balkán élővilágának megismerését tűzte ki. Ezért beutazta a történelmi Magyarország minden táját a Tátráktól az Aldunáig, a zalai illír tölgyesektől az erdélyi Mezőségig, és két balkáni utazáson vett részt eljutva a törökországi (Bithynia) Olimposzhoz. Ezeken túl pedig több tudományos expedíciót szervezett az akkor még Török Birodalomhoz tartozó balkáni és nyugat-anatóliai területekre, amelyekről rendszerint gazdag gyűjtött anyaggal tértek haza. Hozzá kell fűzni, hogy ezek a gyűjtőutak igen kalandos körülmények között zajlottak, volt olyan is, amelynek résztvevője sohasem tért haza. Frivaldszky Imre széles látókörű tudós volt, a Természetiek Tárának első hivatásos zoológusa, aki nagyszámú állat- és növényfajt írt le a tudomány számára. A reformkori hazafias törekvésekhez híven a botanikát és a zoológiát anyanyelvén művelte, magyar neveket is adva a fajoknak. Korábban a rovarok zömének csak tudományos (latin) elnevezése volt használatban. E különös hangzású nevek többsége nem honosodott meg a magyar nyelvben, jó részükről manapság csak a hozzáértő tudja megmondani, hogy egyáltalán miféle állatot jelölnek. Frivaldszky nagy értékű gyűjteményeit és írásos hagyatékának zömét a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. Ez a könyv Frivaldszky Imre életútjának és munkásságának kíván méltó emléket állítani, egyben olyan történeti anyagot közölve, ami gazdag forrása lehet a jövő nemzedékek magyar természetkutatójának. Bálint Zsolt és Szél Győző

Bálint Zsolt - A ​Kárpát-medence nappali lepkéi 1.
Ez ​a legelső olyan magyar könyv, amely kizárólag a Kárpát-medence nappali lepkefaunájával foglalkozik. Az első rész négy család (pillangófélék, fehérlepkefélék, boglárkalepke-félék és mozaiklepke-félék) képviselőit tárgyalja. A könyvben 91 faj meghatározását segítő leírás olvasható, ismertetve a lepkék típuslelőhelyét, általános és kárpát-medencei elterjedését, változékonyságát, élőhelyét és biológiáját. A lepkék 12 színes táblán láthatók. Egyes esetekben a határozást fekete-fehér szövegközi ábrák is segítik. A Kárpát-medence érdekesebb, és az első rész által tárgyalt nappali lepkéinek elterjedését 30 térkép szemlélteti. Bálint Zsolt több mint hetven, lepkékkel foglalkozó tudományos közleményt írt, egy lepkészeti szakkönyv társszerzője, továbbá három népszerű határozókönyv fordítója. A boglárkalepke-félék specialistája. A színes táblákat Pál János készítette, aki számos Magyarországon és külföldön megjelent szakkönyv, tudományos munka és hazai népszerűsítő természetrajzi kiadvány illusztrátoraként ismert. Mindketten a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának munkatársai.

Kollekciók