Ajax-loader

Marilynne Robinson könyvei a rukkolán


Jack_marilynne_robinson
elérhető
1

Marilynne Robinson - Jack
A ​kortárs amerikai próza egyik élő klasszikusa Marilynne Robinson, akinek Háztartás című remekműve után legújabb regénye végre magyarul is olvasható. A Jack egy rendhagyó szerelem történetét meséli el az ötvenes évek szegregált Amerikájában. Jack Boughton, a társadalmon kívül tengődő fehér csavargó és Della Miles, a jó családból származó színes bőrű irodalomtanár rendkívüli románcában mégsem a társadalmi és törvényi akadályok a legerősebbek, hanem azok a gátak, amelyek az emberek lelkében vannak. Robinson ebben a könyvében is érzékenyen és bölcsen mutatja meg, micsoda munka és ugyanakkor váratlan ajándék az emberek között kialakuló bizalom. A magyarul is olvasható Gilead, Itthon és Lila regényekből is ismerős Jack Boughton karakterrajzán keresztül pedig felsejlik, hogyan lehet megbékélni a szégyennel, és hogy miféle súlyos teher lehet az embert meglepő kegyelem.

Lila
elérhető
14

Marilynne Robinson - Lila
Lila ​Dahlt egy kérdés foglalkoztatja: miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek? Lila nem ismeri a szüleit, egy Doll nevű nő neveli fel, aki valószínűleg elrabolta őt a családjától. Később egy bordélyházba kerül, de onnan is el tud szabadulni: a magányt találja a túlélés egyedüli lehetőségének. Egy nap egy Gilead nevű város határában talál menedéket egy lakatlan kunyhóban, és nemsokára megismerkedik a kisváros idős özvegy lelkészével. Vajon két mélyen magányos ember között létre tud-e jönni valódi találkozás? A Lila Robinson önállóan is olvasható regénye, amely a Pulitzer-díjas Gilead és a Home című regényekkel együtt a kortárs amerikai irodalom egyik legkülönlegesebb trilógiája: elmélyült és érzékeny látlelet az emberi természetről. Robinson nem mindennapi szerző: egy korai nagysikerű regény után évtizedekig "csupán" teológiai munkákat írt, míg 2004-ben a Gileaddal visszatért a szépirodalomhoz. Barack Obama egyik kedvenc írója, a Time magazin szerint a 100 legbefolyásosabb ember egyike látszólag korszerűtlen ember: mély vallásosságával, analitikus lélektani regényeivel szembemegy a trendeknek. Mégis a lehető legtöbbet tudja olvasóinak nyújtani: valódi vigaszt, a kérdésekre pedig válaszok helyett újabb izgalmas kérdéseket.

Marilynne Robinson - What ​Are We Doing Here?
Marilynne ​Robinson has plumbed the human spirit in her renowned novels, including Lila, winner of the National Book Critics Circle Award, and Gilead, winner of the Pulitzer Prize and the National Book Critics Circle Award. In this new essay collection she trains her incisive mind on our modern political climate and the mysteries of faith. Whether she is investigating how the work of great thinkers about America like Emerson and Tocqueville inform our political consciousness or discussing the way that beauty informs and disciplines daily life, Robinson’s peerless prose and boundless humanity are on full display. What Are We Doing Here? is a call for Americans to continue the tradition of those great thinkers and to remake American political and cultural life as “deeply impressed by obligation [and as] a great theater of heroic generosity, which, despite all, is sometimes palpable still.”

Marilynne Robinson - Gilead ​(angol)
In ​1956, toward the end of Reverend John Ames's life, he begins a letter to his young son, a kind of last testament to his remarkable forebears. 'It is a book of such meditative calm, such spiritual intensity that is seems miraculous that her silence was only for 23 years; such measure of wisdom is the fruit of a lifetime. Robinson's prose, aligned with the sublime simplicity of the language of the bible, is nothing short of a benediction. You might not share its faith, but it is difficult not to be awed, moved and ultimately humbled by the spiritual effulgence that lights up the novel from within' - Neel Mukherjee, The Times 'Writing of this quality, with an authority as unforced as the perfect pitch in music, is rare and carries with it a sense almost of danger - that at any moment, it might all go wrong. In Gilead, however, nothing goes wrong' - Jane Shilling, Sunday Telegraph

Marilynne Robinson - Itthon
A ​világhírű amerikai írónő regénye végre magyarul is olvasható. Marilynne Robinson minden könyve, így az Itthon is, arra a kérdésre keresi a választ, hogy megváltozhat-e az ember. Egy Gilead nevű közép-nyugati kisvárosban él a Boughton család. Az idős apa, a visszavonult tiszteletes ápolására érkezik haza Glory, az ő elbeszéléséből ismerhetjük meg a hétköznapi, mégis titkokkal és elhallgatásokkal teli viszonyokat, különös tekintettel a család fekete bárányára, Glory testvérére, Jackre. Vajon megérthetik-e egymást a családtagok, vajon vissza lehet-e térni a gyerekkor tájaira, vajon kézbe tudják-e venni sorsukat? Az Itthon című regény megjelenésével - a Gilead és a Lila című regényekkel együtt - magyarul is teljessé válik a nagy amerikai regényíró trilógiája, melynek darabjai önállóan is olvashatók.

Marilynne Robinson - Szellemtelenség
Ha ​valakinek a szemébe nézek, felmerül bennem, hogy mit látok valójában: vajon magát a nézését is látom? "Kérdéssé váltam önmagam számára" ("magam vagyok a saját fáradozásom nehéz talaja"), mondta Szent Ágoston, mi pedig úgy tekintjük, hogy ezzel megszületett a modern én. De vajon leszűkíthető-e neurofiziológiai hordozójára? Le tudja-e bontani a tudomány a "lélek" mítoszát? Marilynne Robinson könyvét az önmagamra vonatkozó kérdések lenyűgöző felvetéseként olvastam. (Alexander Baumgarten, filozófus) Elszoktunk a nemes vitairatoktól, attól meg főként, hogy a vallás vagy a szellemi kultúra jelentősége, sőt nagysága mellett érveljen valaki a modernitásnak a gondolkodásunkat meghatározó fél- és áltudományos dogmái ellenében. Marilynne Robinson Yale Egyetemen tartott előadássorozata egy nagyobb, az emberi alkotásokban és a kulturális emlékezetben, sőt magában az emberi szellemben tükröződő valósággal szembesít, amelyet áthat a könyörületesség, igazságosság, nagyvonalúság és a szeretetre való hajlandóság. Ebben a "kedveszegett kulturális tájban", ahol régimódinak hat, sőt kiveszett a metafizikai gondolkodás, Robinson könyve a szabad gondolkodás és az Isten létezésébe vetett személyes és közösségi hit lehetősége előtt nyitja meg az utat. Korunk egyik legbátrabb gondolkodójának és legolvasottabb regényírójának a könyve szívünk legmélyéből szól hozzánk. (Visky András, író)

Marilynne Robinson - Lila ​(angol)
Lila, ​homeless and alone after years of roaming the countryside, steps inside a small-town Iowa church - the only available shelter from the rain - and ignites a romance and a debate that will reshape her life. She becomes the wife of a minister and widower, John Ames, and begins a new existence while trying to make sense of the days of suffering that preceded her newfound security. Neglected as a toddler, Lila was rescued by Doll, a canny young drifter, and brought up by her in a hardscrabble childhood of itinerant work. Together they crafted a life on the run, living hand-to-mouth with nothing but their sisterly bond and a lucky knife to protect them. But despite bouts of petty violence and moments of desperation, their shared life is laced with moments of joy and love. When Lila arrives in Gilead, she struggles to harmonize the life of her makeshift family and their days of hardship with the gentle worldview of her husband which paradoxically judges those she loves. Revisiting the beloved characters and setting of Marilynne Robinson's Pulitzer Prize-winning _Gilead_ and Orange Prize-winning _Home, Lila_ is a moving expression of the mysteries of existence.

Marilynne Robinson - A ​gondolkodás szabadsága
Marilynne ​Robinson amerikai írót a magyar olvasók elsősorban Pulitzer-díjas, itthon is szép sikert aratott regénye, a Gilead alapján ismerhetik. Ebben a kötetben esszék formájában adja tovább szellemi-eszmei, keresztyén-kálvinista hagyományát. Úgy szól az amerikai történelem és jelen, a kultúra, a gazdaság, a tudomány, illetve a vallás kérdéseiről, hogy miközben felmutatja keresztyén hitének legmélyebb spirituális-eszmei indulatait, körbejárja saját hitközösségének, örökségének legfontosabb forrásait, érvelésében szorosan összekapcsolódik a hit és a gondolkodás szabadsága, a hagyomány mélységes tisztelete és a kritikus gondolkodás és a keresztyén politikai magatartás felelőssége. „...nem ahhoz az iskolához tartozom, amely szerint a hit szilárdságát a tantételekhez való igazodás határozza meg. Éppen ellenkezőleg, meg vagyok győződve arról, hogy az Istenbe vetett hit felszabadítja a gondolkodást, mert a gondolkodás folyamatos okulás Isten dolgairól. (...) Némelyek szemében paradoxonnak tűnhet a szellemileg nyitott vallásos hit. Ellentmondásnak tarthatják ezt a vallás ellenzői, ahogyan láthatólag számos követője is. (...) Kálvin a mindenséget olyan iskolának mondta, ahol tanulunk. Én ezt mélyen igaznak érzem. (...) »Krisztus szabadságra szabadított meg minket.«” „Tudom, hogy akik tanultak Amerika történelméről, azt gondolják, hogy a keresztyén önhittség és a verőlegény-gazdaságtan összeházasítása a kálvinizmusban és a puritanizmusban gyökerezik. Nos, Kálvin is, a puritánok is hatalmas irodalmat hagytak maguk után. Tessék őket elővenni, és megmutatni, hol vétkesek ebben a vulgarizálásban! Vagy, ami sokkal könnyebb feladat, keressük meg azt a száz vagy ezer passzust, amelyben elutasítják ezt a gondolatot, ihletet mindig a Bibliából merítve, amelyet divatjamúlt szokásuknak megfelelően meglehetős komolysággal és figyelemmel olvastak. Mi azonban inkább kifejlesztettük az áldozatvédelem történeti változatát: bűneinket apáink nyakába varrjuk. Mondok azonban valamit, amit a köreinkben nemigen szokás: csak magunkat kárhoztathatjuk.” Marilynne Robinson amerikai író, esszéíró 1943-ban született Idaho államban. A híres Iowa Writers’ Workshop emeritus professzora. Műveinek jelentőségét többek között Pulitzer- (2005), Orange- (2009), Kongresszusi Könyvtár- (2016) díjjal ismerték el. „A teológia és a Szentírás tanulmányozása érdeklődésem középpontjában állt egész felnőtt életemben. Érdekel a szépirodalom, az esszé- és regényírás is. Gyakran becsmérlik a teológiát, mondván, hogy az intellektus síkjára viszi azt, aminek tapasztalatnak, magatartásnak vagy cselekvésnek kellene lennie. Ha valamennyire is törődtem volna azzal, hogy a teológiának milyen kicsi a becsülete, még az egyházakban is, felhagytam volna vele, és elmondhatatlanul soktól fosztottam volna meg magamat. A becsmérlés szokása kényszerít, rombol, elszegényít, és nehéz tőle szabadulni. A teológia, akárcsak az intellektuális eszmélkedés, szép, ha jól művelik, szépsége táplálta lelkemet, és alakította kezem minden munkáját.”

Marilynne Robinson - Jack ​(angol)
Marilynne ​Robinson, winner of the Pulitzer Prize and the National Humanities Medal, returns to the world of Gilead with Jack, the latest in one of the great works of contemporary American fiction. Jack tells the story of John Ames Boughton, the beloved, erratic, and grieved-over prodigal son of a Presbyterian minister in Gilead, Iowa. In segregated St. Louis sometime after World War II, Jack falls in love with Della Miles, an African American high school teacher who is also the daughter of a preacher―discerning, generous, and independent. Their fraught, beautiful romance is one of Robinson’s greatest achievements. The Gilead novels are about the dilemmas and promise of American history―about the ongoing legacy of the Civil War and the enduring impact of both racial inequality and deep-rooted religious belief. They touch the deepest chords in our national character and resonate with our deepest feelings.

Marilynne Robinson - Gilead
Látszólag ​az amerikai boldog ember regénye, valójában a boldogság kereséséé. John Ames - egy képzeletbeli, ám biblikus amerikai kisváros, Gilead városának lelkésze - 1957-ben, hetvenhét évesen visszatekint a saját és az ősei életére, hogy a testamentumát hátrahagyhassa hétéves fiának. Ennek a megrázó, meditatív, személyes és istenkereső számvetésnek a dokumentuma Marilynne Robinson regénye. Apák és fiúk egymásba kapcsolódó történetei a folytonos egymásrautaltság és a kölcsönös meg nem értettség láncolataként bontakoznak ki előttünk. Az apák tékozló fiúk is egyben. John Ames történetében a családtagok és a barátok történetei épp úgy a világ megértésére lehetőséget adó példázatok, ahogy a teológiai eszmefuttatások is a legszemélyesebb kérdésekre keresik a válaszokat. Egy első látásra harmonikus világ fájdalmas töréspontjai tűnnek fel, hogy a hétköznapi drámák mögött újra megmutatkozzon a megnyugvás lehetősége. Visszafogottságában is feltűnő könyv a Gilead, amely nemcsak gyönyörködteti olvasóját, de szinte észrevehetetlen következetességgel készteti őt is számvetésre.

Marilynne Robinson - Housekeeping
A ​modern classic, Housekeeping is the story of Ruth and her younger sister, Lucille, who grow up haphazardly, first under the care of their competent grandmother, then of two comically bumbling great-aunts, and finally of Sylvie, their eccentric and remote aunt. The family house is in the small Far West town of Fingerbone set on a glacial lake, the same lake where their grandfather died in a spectacular train wreck, and their mother drove off a cliff to her death. It is a town "chastened by an outsized landscape and extravagant weather, and chastened again by an awareness that the whole of human history had occurred elsewhere." Ruth and Lucille's struggle toward adulthood beautifully illuminates the price of loss and survival, and the dangerous and deep undertow of transience.

Marilynne Robinson - Home
Hundreds ​of thousands of readers were enthralled and delighted by the luminous, tender voice of John Ames in _Gilead,_ Marilynne Robinson's Pulitzer Prize-winning novel. Now comes _Home,_ a deeply affecting novel that takes place in the same period and same Iowa town of Gilead. This is Jack's story. Jack - prodigal son of the Boughton family, godson and namesake of John Ames, gone twenty years - has come home looking for refuge and to try to make peace with a past littered with trouble and pain. A bad boy from childhood, an alcoholic who cannot hold down a job, Jack is perpetually at odds with his surroundings and with his traditionalist father, though he remains Boughton's most beloved child. His sister Glory has also returned to Gilead, fleeing her own mistakes, to care for their dying father. Brilliant, loveable, wayward, Jack forges an intense new bond with Glory and engages painfully with his father and his father's old friend John Ames.

Marilynne Robinson - Háztartás
A ​Háztartás méltán szerepel minden idők legjobb regényei között. Ruth és Lucille egy idahói kisvárosban élnek szigorú nagyanyjukkal, majd, amikor ő meghal, különc nagynénjükkel, Sylvie-vel. Édesanyjuk elhagyta őket, és egy szikláról a közeli tóba kormányozta az autóját, ugyanabba a tóba, ahol korábban a lányok nagyapja is életét vesztette egy vonatbalesetben. Ruth és Lucille nemcsak a gyászt, de Sylvie sajátos gyereknevelési módszereit és csavargó életmódját is másképp dolgozza fel: míg az előbbi a kalandot látja benne, az utóbbi számára egyre kínosabbá válik a nő jelenléte, és mindent megtesz, hogy a családi köteléket elszakítva normális életet kezdjen. A Háztartás Marilynne Robinson minden érzékre ható, felejthetetlen regénye: pillanatkép két árva lányról, akiknek a felnőttkor küszöbén meg kell tanulniuk, milyen ára van annak, ha a saját útjukat akarják járni. A könyvet Szabadkai Bernadett fordította. Marilynne Robinson Pulitzer-díjas író, esszéista 1943-ban született Idaho államban. Hemingway-díj a legjobb első kötetért Minden idők legjobb 100 könyvének egyike (Guardian)

Kollekciók