Ajax-loader

Félix Endre könyvei a rukkolán


Félix Endre - Az ​apróvad vadászata vizslával
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Félix Endre - A ​vadász és vizslája
A ​vizsla szoktatásáról a Nimród Vadászujság hasábjain írtam le gyakorlati eljárásomat. Jelen munkámban is rá fogok térni, de mielőtt belekezdenék, szükségesnek tartom, hogy a vizslával való vadászatról beszéljek, hogy annál érthetőbbé tegyem a szoktatás módozatait. A fiatal vadászt az öreg vadász tanítja meg vadászni. A fiatal vizslás az öreg vizslástól sajátítja el azt a modort, melyet a vizslával való bánásmód megkíván. Minél jobb mestere volt a növendéknek, annál nagyobb élvezetet nyújt a vizslázás. Én ezen könyvemet fiatal vizslásoknak írom, akik nem fogják rossz néven venni, hogy tapasztalataimat okulás céljából javukra feljegyzem. Azonban kérem az öreg vizslásokat is, hogy ők is vessenek bele egy pillantást. Nem okulás céljából, hanem azért, ha észreveszik munkámon, hogy rosszul nevelem a fiatalokat, - tegyenek velem úgy, mint azzal a fiatal vadásszal, aki az első nyulat lövi. Ha azonban metódusomat jónak látják, intsék a kezükben levő fiatalságot arra, hogy kövessék példámat s akkor a vadászatban sok örömet fognak lelni, melyet vizslájuk fog fűszerezni bámulatos intelligenciájával, megbecsülhetetlen munkájával, sok kedvességével és még több szeretetével. Móriczhida, 1929 július hó. Felix Endre

Félix Endre - Kezdő ​vizslás kézikönyve
A ​kutyakiképzés elméletét Félix Endre már évek óta tanította, amikor 1924-ben megjelent első, Bába Károllyal közösen jegyzett, a törzskönyvezésről, a vizslák tartásáról és gondozásáról szóló, s az Országos Vizslaklub versenyszabályait is magába foglaló „A vizsla” című könyve. Néhány évvel később vehették kézbe az olvasók „A vadász és vizslája”, majd „Az apróvad vadászata vizslával” címet viselő önálló munkáit, melyekben jó néhány gyakorlati tanáccsal szolgált a kor vadászai számára. 1947-ben, Budapesten, a Nimród Kis Könyvtár sorozatának részeként látott napvilágot a „Kezdő Vizslás Kézikönyve”, melyhez az ábrákat, grafikai illusztrációkat Vezényi Elemér festőművész rajzolta. A máig aktuális, örökérvényű ismeretekkel szolgáló alapművet – melynek minden vadász polcán szinte kötelező jelleggel ott a helye – a Canisphera Kft. a közelmúltban újra kiadta.

Nemeskéri-Kiss Géza - Félix Endre - Glóser Dezső - A ​hivatásos vadász I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók