Ajax-loader

Hunyadi Zsuzsa könyvei a rukkolán


Dudás Katalin - Hunyadi Zsuzsa - Találkozások ​a kultúrával 6. – A hagyományos és a modern tömegkultúra szerepe a kulturális fogyasztásban
A ​hagyományos és a modern tömegkultúra szerepe a kulturális fogyasztásban címmel jelent meg a Magyar Művelődési Intézet és az MTA Szociológiai Kutatóintézet kutatási sorozatának kötete. A sorozat ezen kötetében a hagyományos és a tömegkultúra kulturális fogyasztásban betöltött helyét vizsgálták a kutatók. A "Találkozások a kultúrával" kiadványsorozat első kötetei már hónapok óta elérhető az Erikanet portálon és a Magyar Művelődési Intézet honlapján. A júliusban megjelent kötet a hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a tömegkultúra (mozi, könnyűzenei koncert) intézményeit, az intézmények látogatottságát, a közönség összetételét, a látogatások alkalmával felvetődő költségeket veti egybe. A kutatók a vizsgálat során választ vártak arra is, hogy az egyes programoktól való távolmaradást milyen tényezők befolyásolják, mennyiben függvénye ez az érdeklődés, az anyagi lehetőségek és a hozzáférési színhelyek hiányának. Mi befolyásolja a látogatók értékválasztását és témapreferenciáját. A megjelent kötetet a megyei és városi közművelődési intézményeknek postai úton juttatja el a Magyar Művelődési Intézet. A könyv elektronikus változata hamarosan elérhető és letölthető lesz az Erikanet portál Szakmatár rovatából.

Hunyadi Zsuzsa - Találkozások ​a kultúrával 7. - Kulturálódási és szabadidő-eltöltési szokások, életmódcsoportok
Az ​MTA Szociológiai Kutatóintézete 2003-ban megbízást kapott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától arra, hogy végezzen országos reprezentatív mintán kérdőíves vizsgálatot „Magyarország kulturális állapota az EU csatlakozás küszöbén” címmel. A kutatás elvégzésére az MTA Szociológiai és Politikatudományi Intézetének közös kutatócsoportját a „Kultúrakutató műhelyt”, Vitányi Ivánt és Hidy Pétert kérték fel. Az adatok feldolgozása tématerületenként folyt. A most megjelent kötet a kulturálódási és szabadidő eltöltési szokásokat vizsgálja. Az életmód vizsgálata során arra kerestek választ a kutatók, hogy a különböző fajta szabadidős tevékenységek milyen tipikus együttjárásai figyelhetők meg.

Hunyadi Zsuzsa - Találkozások ​a kultúrával 1. - A művelődési házak közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban
o ​A művelődési házak elérhetősége o Látogatói hajlandóság a különböző társadalmi-demográfiai csoportokban o A művelődési házak látogatásának meghatározó tényezői o A különböző típusú programok látogatottsága a társadalmi-demográfiai csoportokban o A művelődési házak programjaival kapcsolatos igények o Keresztművelődés

Hunyadi Zsuzsa - Találkozások ​a kultúrával 2. – A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban
o ​Fesztiválok szerepe a kulturális életben o A fesztiválok közönségének nagysága o Látogatói hajlandóság a különböző társadalmi-demográfiai csoportokban o A különböző típusú fesztiválok keresztlátogatottsága o Fesztivállátogatás és más kulturális tevékenységek végzése

Hunyadi Zsuzsa - Találkozások ​a kultúrával 3. – A budapestiek kulturálódási szokásai
1. ​A kulturális fogyasztásban 1996 és 2003 között bekövetkezett változások legfőbb jellemzői 2. A budapestiek kulturálódási szokásai 2003-ban A kulturális intézmények közönségének nagysága, a látogatások gyakorisága / Színház / Otthoni zenehallgatás / Olvasás, könyvtárlátogatás / Múzeumok, kiállítások / Keresztművelődés

Kollekciók