Ajax-loader

Elek Judit könyvei a rukkolán


Elek Judit - Ébredés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Elek Judit - Vizsgálat ​Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében
"Föld, ​te minden halandó anyja, visszaadom neked testem gépezetét! Visszatér az anyagba, amelyből vétetett. Túl korán született ebbe az országba, el kell tehát pusztulnia, hogy ne zavarja a sötétséget, ami itt uralkodik. Megbocsájtok uralkodómnak és ellenségeimnek, térdet hajtok az emberi nem oltára előtt, karomba zárom kedves hazámat. Azt kívánom, hogy kiömlő vérem hozzon boldogságot számára. Végül kézszorítással búcsúzom minden vértanú társamtól, különösen pedig anyámtól, fiú és leánytestvéreimtől, egész családomtól. Éljen az emberiség! Éljen a haza! Éljen a félrevezetett uralkodó!" (Martinovics politikai végrendelete, 1795. március.) A kötetben első ízben olvashatók magyar nyelvű fordításban a Martinovics Ignác és társai, a magyar jakobinusok ellen 1794-ben indított hazaárulási és felségsértési per legfontosabb iratai. A dokumentumok előtt közölt tévéfilm forgatókönyve az iratok alapján igyekszik közel hozni a ma emberéhez Martinovics személyét és a per lényegét.

Elek Judit - Sükösd Mihály - Tutajosok
Elek ​Judit nagyszabású, kétrészes, magyar-francia koprodukcióban készült filmjét, amelyet az 1990-es budapesti filmszemlén tekinthet meg a néző, hosszadalmas könyvtári munkálatok előzték meg: a máig szinte feltáratlan vagy inkább hozzáférhetetlen, hírhedt tiszaeszlári "vérvád" peranyagának áttanulmányozása és feldolgozása. Kötetünkben nem csupán a monumentális filmakotás irodalmi rangú forgatókönyvét adjuk közre, illusztrálva a filmből, jól áttekinthető válogatást is a tiszaeszlári vérvád perének elképesztő anyagából, mely fordulataiban a legizgalmasabb társadalmi-politikai krimikkel vetekszik.

Kollekciók