Ajax-loader

Révész Dorrit könyvei a rukkolán


Révész Dorrit - Anton ​Webern
Századunk ​egyik legtöbbet vitatott zeneszerzőjéről ezúttal első ízben olvashat magyar nyelven zenekedvelő közönségünk. A komponista körül folyó vitába aligha kapcsolódhatunk méltányosabban, mint hogy mindenekelőtt saját szavait, írásait bocsátjuk közre. Gyűjteményünkhöz pedig elöljáróban aligha fűzhetünk találóbb és szebb gondolatokat, mint Willi Reich néhány szavát: "Az olvasók közül sokan talán más képet alkottak maguknak Webern szellemi alakjáról a legutóbbi idők zenei írásainak nyomán, mint amilyennek az az itt közölt előadásokban kialakul. A képzeletnek e szabad játékával csak azt szegezhetjük szembe, hogy itt egyetlen olyan szó sincs amelyet nem Webern maga mondott - azon a tüzes és mégis mértéktartó módon, mely minden találkozásunkat feledhetetlen élménnyé tette. Ilyen élmények visszfényeként adjuk át ezeket az előadásokat az utókornak - köszönettel mindazért a szépért és mélyértelműért, amit tanítása és példája adott; nagy szellemének dokumentumaként, emberségének emlékműveként. Akinek füle van hallásra hallja!"

Bartha Dénes - Révész Dorrit - Joseph ​Haydn élete dokumentumokban
Amikor ​Joseph Haydn egy kis burgenlandi falu bognármesterének házában meglátta a napvilágot, még élt és alkotott a barokk muzsika két zsenije, Bach és Händel. Amikor az agg mester örökre lehunyta a szemét, már lezajlott Beethoven 5. és 6. szimfóniájának bemutatója. Egy évvel Haydn halála után pedig megszületett Chopin, Schumann. Ez a hosszú életút, mely Mozart egész pályafutását magába zárja, nemcsak a zenetörténet nagy korszakain ível át a barokk muzsikától a bécsi klasszikán keresztül a korai romantikáig, hanem a világtörténelem mozgalmas eseményeinek egy döntő szakaszát is felöleli a felvilágosodás korától a francia polgári forradalmon át a napóleoni háborúkig. A kötet CD-melléklettel jelenik meg. Ajánlott olvasmány az MR3-Bartók Rádió által tervezett Haydn Műveltségi Verseny résztvevőinek

Kollekciók