Ajax-loader

Vadász János könyvei a rukkolán


Vadász János - Sejtek ​és szövetek képekben
A ​"Sejtek és szövetek képekben" olyan könyv, amelynek műfaját nem könnyű meghatározni. Legkönnyebb felsorolni, hogy mi nem. Nem tankönyv, nem felsőoktatási jegyzet, nem segédtankönyv és nem atlasz. A könyv nem tart igényt azok között tematikájára és szükségszerű didaktikai feldolgozására, több is, kevesebb is azoknál. Feltételezi, hogy az olvasó nemcsak érdeklődik a biológia iránt, hanem már bizonyos ismeretekkel is rendelkezik, elsősorban morfológiai és mikroszkópos anatómiai vonatkozásban. Tankönyvi kötött ismereteket feltételez, hogy azokra az olvasó ráépíthesse egy-egy konkrét struktúra, biológiai jelenség csodálatosan szemléltető, összefüggéseket feltáró részleteit. A meglevő biológiai ismeretekhez olyan szemléltetést ad, amely kiegészíti a hivatalos tantervek tematikáját, új kapcsolatokban mutatja be az élet végtelenül változatos morfológiai és funkcionális vonatkozásait. Az összefüggések, analógiák, azonosságok, hasonlóságok, különbségek meglátását szolgálja, így érthető, hogy nem feltétlenül halad a szöveti, szervi, szervrendszeri avagy a rendszertani sorrendnek megfelelően. Ez a könyv nagy segítségére lehet mindazoknak, akik a sejt- és szövettant oktatják és tanulják, úgyszintén mindazoknak, akik a biológia iránt akár hivatásból, akár szórakozásból érdeklődnek. A bemutatott képanyag nagy szakmai tudást tükröz, a képek azonban ezen túlmenően művészi, esztétikai élményt is nyújtanak. Vadász János nevét könyvei, szakkönyvi, tankönyvi illusztrációi, filmjei révén nemcsak szakkörökben és nemcsak hazai viszonylatban ismerik és becsülik, hanem éppen filmjei a nagyközönség széles rétegeiben is sok elismerést arattak. E könyve sok évtizedes szakmai múlt, csodálatos technikai tudás és művészi fokú fényképezés képekben kifejezett dokumentációja, és véleményem szerint egyik nagy értéke az is, hogy a szerző szakmaszeretetét olyan szinten tükrözik, amely minden olvasót, nézőt, oktatót vagy tanulót magával kell hogy ragadjon.

Barabás János - Vadász János - Mikroszkópos ​fényképezés
Szerzők ​ismertetik a fényképezés módját, módszereit, eszközeit és eljárásait mikroszkópon keresztül. Az élettelen mikrovilágról fényképek készítését, továbbá az élő mikrovilág filmezését színesen és plasztikus fekete-fehér megoldással. Mindezeket pedig a klasszikus eljárásokon kívül, különlegesen: polarizált, fluoreszcens, ultraibolya, infravörös fényekkel, továbbá replika eljárással, sztereóval, sztroboszkóppal stb. A kidolgozással kapcsolatos ismeretekkel zárul a kötet.

Vadász János - Vásárhelyi István - Filmezzünk ​így
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók