Ajax-loader

Szabó Gábor könyvei a rukkolán


Szabó Gábor - Én, ​a földönkívüli
"Ha ​érdekel a túlvilág, a földi és az az utáni életünk értelme, akkor ez a könyv a Te számodra készült. Ha kíváncsi vagy földönkívüliek valóságos életére, céljaira, örömeire, szenvedéseire, akkor ez a Te könyved. Az igazság könyve, melyben földöntúli kalandokban vehetsz részt. Ha érdekel Isten világa, a szeretet világa és Isten örök terve Veled, akkor ne habozz, hanem lapozz, és kalandozzunk együtt! Ajánlom ezt a kis írásomat minden felebarátomnak, vallásos hovatartozástól, kortól és nemtől függetlenül, mert ahonnan én jöttem vissza, az a Szeretet hazája." (A Szerző)

Pálinkás Norbert - Szabó Gábor - 100% ​disznó
A ​sertés az amatőr és profi szakácsok számára egyaránt csodálatos állat: minden felhasználható belőle, ami a bőrén belül és a belén kívül van. A Kárpát-medencében máig divatos sőt újra egyre divatosabb házi disznóvágásokon a tökéletességig fejlesztették ennek különböző módozatait. Hiszen nem mindegy, melyik alkatrészét mire, illetve mibe szánjuk. A fagyasztóládák korában pedig nem csak a disznótoros hurkáról és kolbászról, vagy a füstölt sonkáról és szalonnáról kell gondoskodnunk. Az elraktározott alapanyagokból számtalan izgalmas fogást főzhetünk a levesektől egészen a desszertekig az év bármelyik időszakában. A szerző kamaszkorában került először a disznóvágás közelébe, azóta járt sváb disznóvágáson, erdélyi disznóvágáson, szabolcsi disznóvágáson, spanyol disznóvágáson. Megtanulta, mit mikor kell felvágni és levágni, kivenni és berakni, megmelegíteni és kihűteni nem hentesként, hanem a konyhában sokat mozgó civilként. Ennek a tudásnak jó része, és nyolcvan hagyományos és újratöltött disznós recept is elolvasható a _100% disznó_ című könyvben, mindez egy saját disznóvágás történetébe csomagolva.

Szabó Gábor - Szétszakadó ​világunk
A ​felgyorsult globalizáció ellentmondásos hatásai és jövendő iránya korunk legégetőbb kérdései közé tartozik. A kötet szerzője kritikusan, de tárgyszerűen vizsgálja a globalizáció hatását a nemzetközi rendszerre és az egyes társadalmak fejlődésére. Fontos újdonsága a könyvnek, hogy a kérdés morális dimenziójával, kiemelten a globalizációnak az emberi jogok érvényesülésére tett hatásával is foglalkozik. Kerüli az üres moralizálást, inkább megoldásokat keres, érdekes esettanulmányokban mutatva be a mai emberi jogi rezsimek működését. A globalizáció egyfelől megerősíti az emberi jogok egyetemességét, másfelől az általa keltett ellentétek korlátozzák is általános civilizációs vívmányként való érvényesülésüket. A szerző arra keresi a választ, hogy milyen társadalmi-gazdasági és politikai feltételek teremthetik meg az eltérő kultúrájú társadalmakban is az emberi jogi értékek elismerését és megfelelő egyensúlyát.

Szabó Gábor - Reiki ​A-tól Z-ig
Mi ​a különbség a japánok és a nyugati emberek felfogásában, reikihez való hozzáállásában? Hogyan hat ez a reiki megközelítéseire és alkalmazására? Milyen szabályok szükségesek, és melyek hagyhatók el a kezelésnél? Mitől lesz hatékony a kezelés? Hogyan válhat valaki terapeutává vagy tanárrá? Számtalan hasonló kérdésre választ kap az érdeklődő, ha elolvassa a Reiki A-tól Z-ig című könyvet. Szabó Gábor a Jikiden Reiki Intézet oktatója rengeteg mítoszról rántja le a leplet, és teszi egyértelműen tisztába a reikit körülvevő információs pontatlanságokat. Az eddigi legátfogóbb magyar nyelvű reikis könyv megannyi idegen nyelvű forrásból gyűjti össze a reiki történetének fellelhető mozaikdarabkáit, és teszi helyére azokat. A kezeléssel és oktatással kapcsolatos fejezetekben pedig sok-sok év tapasztalatát gyűjti egy csokorba, hogy támaszt, segítséget és megértést nyújtson kezdő és haladó reikisek számára is. Akár csak otthon a családban, akár hivatásszinten kezel valaki a reikivel, hasznos segítséget kap a könyvben, gyakorlati, a hazai életre vonatkoztatott tapasztalati útmutatóval. Bónuszként a könyvben megtalálható a Mikao Usuival készült interjú, a Nyilvános Tanítás, valamint Kövesi Péter fordításában Meiji császár waka versei.

Szabó Gábor - "Vagyok, ​mit érdekelne"
Tragikus ​irónia — mondta az egyik kiváló elemző —, karneváli stilizáció — mondta a másik. Ritka pillanat, hogy a mai kiváló elemző e két olyannyira széttartó elemzést meg tudja feleltetni Petri tudatos törekvésének, idézve egy nyilatkozatát, amelyben Hölderlin és Beckett összeegyeztetésének vágyáról beszélt. Az ilyen pillanatok persze kivételesek, az értelmezőnek el kell szakadnia a költő önértelmezésétől és régebbi kommentátorainak véleményétől. Kísérletének próbája, hogy az új eredményekre vezet. A „szerepek, koreográfiák, modalitások, hangok” újrarendezett katalógusához, figyelemre méltó felismerésekkel, például a Petri-vers térképzéséről, testfantáziájáról, látás-képzetéről, halálra szántságáról, életrajzi referencialitásának határairól, olvasatuk, értelmezésük poétikai beépítéséről a versekbe, emlékezetpolitikájáról, idézéstechnikájáról, érzékiségéről, és sok minden másról. Szabó Gábor Petri-könyvének gazdagsága, képzet- és eszmetársításainak frissessége, értelmezésének újításai mind-mind visszaigazolják Petri György költészetének jelentőségét és aktualitását. (Radnóti Sándor)

Szabó Gábor - Az ​elektrotechnika és a mérnöki tudományok
A ​sorozat 3. kötete az elektrotechnika és a mérnöki tudományok területén alkotó magyar tudósokat mutatja be. Olvashatunk így Jedlik Ányosról, Kandó Kálmánról vagy éppen Csonka Jánosról, aki a magyarországi autó- és motorgyártás egyik úttörője volt.

Szabó Gábor - Sinka József - Bitó János - Világegyetem ​és tudomány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Gábor - Hiány ​és jelenlét
Az ​argentin Borges nem a latin-amerikai szerzők diadalmenetének tagjaként érkezett a magyar irodalomba, irodalomtudatba, irodalomelméletbe, hanem az irodalmat a legtágabb értelemben vett kulturális összefüggés-hálózatok perdöntően fontos elemzőjeként. Az argentin szerző arra ébresztette rá olvasóit, hogy az irodalom azonos az irodalom elméletével, szerencsés esetben az irodalom elmélete maga az irodalom. Szabó Gábor értekezése első megközelítésben irodalomelméleti jellegű, valójában az irodalom létmódját mutatja be Borges-analízisei során. Borges elméleti és irodalmi munkásságát a korszerű elméleti gondolkodás felől közelíti meg, hogy Borges-elemzéseinek tükrében fény derüljön a korszerű elméleti gondolkodás néhány tényezőjére. Fontos ez a munka, mert többféle olvasónak ígér tanulságot: azoknak, akik az újfajta beszédet szeretik, s azoknak is, akik az újfajta beszédről szóló újfajta beszédet. Egyszóval az irodalmat, amely mindig újfajta, hiszen mindig új olvasó olvassa. Borges is, Szabó Gábor is segít bennünket, hogy új olvasók legyünk.

Szabó Gábor - "...Te, ​ez iszkol"
___„Csaknem ​húsz év telt el a _Bevezetés a szépirodalomba_ első megjelenése óta. ___Ez idő alatt a mű némiképpen a XX. századi magyar irodalom egyik szent tehenévé vált, hiszen nem csak (sic!) a szépirodalmi beszédmódokban bekövetkezett változások egyik generátoraként lett elkönyvelve, hanem a nyolcvanas évektől (elméleti szempontból részint éppen az Esterházy-szövegeknek köszönhetően) magára találó kritikusi nyelvhasználat formálójaként is. ___A _Bevezetés_ a >>paradigmaváltó<< hősi idők emblémája lett, értéke, korszakküszöböt kijelölő helye megkérdőjelezhetetlennek látszik, sőt az >>Esterházy-hagyomány<< kifejezés megjelenése a kritikai beszédfordulatok kínálatában már egy történetiként kezelhető művészetszemléleti változás konzerválódására is utalhat. [...] akárhogy is, a _Bevezetés a szépirodalomba_ már címével ia azt a meghökkentő tételezést fogalmazza meg burkoltan, hogy a >>szépirodalom<< azért mégiscsak létezik. ___A továbbiakban pedig a magam részéről azt kísérlem meg hozzávetőlegesen feltérképezni, hogy - legalábbis Esterházy kötetének sugalmazása szerint - milyen módon."

Szabó Gábor - Filmes ​könyv
A ​magyar és a nemzetközi könyvkínálatban számos mű foglalkozik részint a fílmkészítés technikájával, részint a vizuális kommunikáció elméletével. Ám nincs olyan, amelyik olvasmányos, közérthető formában fogalmazná meg, milyen sajátos eszközökkel mesél el egy történetet a film. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy egy európai filmművész és operatőr-tanár több évtizedes személyes tapasztalata alapján "értelmező szótárt" nyújtson filmkészítők és filmkedvelők számára annak érdekében, hogy közös nyelvet beszéljenek; hogy amit az egyikük mond, azt a másik úgy értse, ahogy a beszélőnek szándékában állt, és hogy ez a közös nyelv ne az utcai szleng - a film esetében a tömegtermelésből fakadó sztereotípiák - párszáz szavas szókincséből álljon.

Szabó Gábor - Jelenlét ​nyomokban
Az ​öt éve, mindössze 45 évesen elhunyt prózaíró, Hazai Attila (miként Szabó Gábor fogalmaz) "zavarbaejtően különös prózavilágáról" most kapunk először árnyalt, izgalmas, olvasásra késztető összefoglalást.

Kollekciók