Ajax-loader

Kacsóh Pongrác könyvei a rukkolán


Kacsóh Pongrác - A ​zene története
Kacsóh ​Pongrác nemcsak neves zeneszerző volt, de tevékenyen részt vett a zenei ismeretterjesztésben is, számos ilyen jellegű cikke és néhány kis könyve (így az 1909-ben megjelent, most hasonmás kiadásban - az új címlapon megváltoztatott címmel - újra publikált A zene fejlődéstörténete) is ismertté tette. (Ezek alapján lett 1912-től a fővárosi zenei tanfolyamok főigazgatója.) A zene fejlődéstörténete dióhéjban összefoglalt, a századelő tudományosságán alapuló kis zenetörténet, amely az ősember zenéjétől a Wagner utáni irányzatokig, Debussy, Ravel, illetve Richard Strauss, Bartók munkásságáig (ez utóbbiakat Kacsóh érdekes, de rendkívül durva, fülsértő, "az elviselhető modernség. határán" álló szerzőknek tekinti) foglalja össze a zene fejlődéstörténetét. Kacsóh sok mindent próbált kis könyvébe belesűríteni, így részletesen foglalkozik a zene keletkezésének kérdésével, az ősembernek a mai (akkori) primitív népek zenéjéből kikövetkeztetett muzsikájával, az antikvitás zenéjével stb. Viszonylag nagy teret szentel a hangszereknek, a hangszeregyütteseknek, a hangszerek fejlődésének és gyártásának is. Felfogása szerint - és ebben a korszak művelődéstörténeti alapkoncepcióját érvényesíti - a zene az évezredek során állandóan fejlődött, a primitív kezdetektől haladt egyre differenciáltabb, magasabbrendű formákig. Ehhez képest a fejlődés csúcsát a barokk és a klasszikus zene nagymestereiben véli fellelni, a múlt század második felét - koncepciója érvényében nem kételkedve - valamiféle hanyatlásnak látja. A kis könyv műfajánál és terjedelménél fogva sem lehet igazán eredeti összefoglalás, viszont kétségtelenül olvasmányos, közérthető; hiányzik belőle minden szépelgés, "esztetizálás", annál inkább erős oldala a zenei, zenetechnikai szakszerűség. A számos modernebb, korszerűbb, gazdagabb zenetörténeti összefoglalás ellenére - e kis művel való megismerkedés sem lehet haszontalan a zenével kezdőként foglalkozni kívánók számára.

Kacsóh Pongrác - A ​zene fejlődéstörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Kacsóh Pongrác - A ​művészet könyve
A ​műveltség könyvtára A művészet könyve Lyka Károly: A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése Kacsóh Pongrácz: A zene fejlődéstörténete

Bakonyi Károly - Heltai Jenő - Kacsóh Pongrác - János ​vitéz
Bakonyi ​Károly –a kor híres operett-szövegkönyv írója – kérte fel Kacsoh Pongrácot a „János vitéz” megkomponálására, amit 1904. november 18-án mutattak be a Királyi Színházban óriási sikerrel, s csak itt további 688 este folyamán játszották. A János vitéz a szegények, az elnyomottak győzedelmes felülkerekedését hirdeti a szenvedéseken, megpróbáltatásokon. A cselekményben a valószerű falusi életkép keveredik a népmesei motívumokkal, és a mesélő nagyotmondásaival. A főhősökre útjukon nemcsak szellemi és fizikai khívások várnak, de jellempróbáló erkölcsi csapdákon is túl kell jutniuk. A falu két árvája végül az örökös boldogság hazájában, Tündérországban találkozik egymással.

Kollekciók