Ajax-loader

Wilhelm Keitel könyvei a rukkolán


Wilhelm Keitel - Keitel ​vezértábornagy visszaemlékezései
Beismerés ​és önkritika – ezek a szavak állnak e feljegyzések előtt. A bismarcki Németországban született, a potsdami hadapródiskolában nevelkedett katonatiszt – aki részt vett mind az első, mind a második világháborúban, 1938-1945 között a Wehrmacht főparancsnokságának főnöke volt, majd 1945. május 8-án ő írta alá a német hadsereg feltétel nélküli kapitulációját, s akit a nürnbergi perben háborús bűnösként halálra ítéltek – arra a sarkalatos kérdésre próbál választ keresni, hogy hol van a határa a katonai kötelességteljesítésnek és engedelmességnek. Keitel vezértábornagynak magas rangja ellenére nem volt parancskiadási joga, csak Hitler parancsait továbbította. Nürnbergben ezekért kellett felelnie. Kivégzése előtt írt feljegyzéseiben szinte önmagát állítja bíróság elé. Sorsa példája a katonai kötelességteljesítés értelmének és határainak.

Wilhelm Keitel - Életem
1945 ​augusztusától, 1946. október 16-i kötél általi kivégzését megelőző hatodik napig Wilhelm Keitel (született 1882-ben) a nürnbergi börtön 46-os cellájában több száz oldalon kézzel írva vetette papírra - a Nemzetközi Katonai Törvényszék tárgyalási idején - "Feljegyzések élettörténetemhez című munkáját, amely ebben a könyvben először jelenik meg teljes terjedelmében. Keitel szülőházáról, gyerekkoráról, ifjúságáról és korai, az első világháborút megelőző katonai idejérők, házasságáról, családjáról és gyermekeiről szóló személyes leírása képezi az első részt, amelyet levelek egészítenek ki a Weimari Köztársaság éveiből (mivel ezt az időszakot időhiány miatt kihagyta "feljegyzéseiben"). Szélesebb kortörténeti érdeklődésre tart számot a második rész, vagyis Keitel fejtegetései és értékelése az 1933-1939-ig terjedő évekről és a második világháború időszakáról. Az OKW főnökeként nemcsak szoros kapcsolatban állt Adolf Hitlerrel, hanem közvetítőként szolgált Hitler és a tábornoki kar között. A záró fejezetben az utolsó heteket írja le az OKW főnökeként 1945 áprilisában-májusában - egészen a német kapitulációig - amelyet Keitel vezértábornagy az 1945. május 8-ról 6-re virradó éjjeli órában Berlin-Karlshorst-ban írt alá, valamint az ezt követő hadifogságba kerülését és végül Nürnbergbe szállítását.

Kollekciók