Ajax-loader

Etienne Gilson könyvei a rukkolán


Etienne Gilson - A középkori filozófia története
Étienne Gilson La philosophie au Moyen Âge című műve 1944-ben jelent meg, az eredeti, 1922-es kiadás jelentősen bővített változataként. Az azóta eltelt majd három emberöltő alatt jelentősen megváltozott a középkori filozófiáról a nyugati közvéleményben alkotott kép. E változás és a középkor iránti érdeklődés felélénkülése nem kis részben éppen Gilson érdeme. Műve szemléletformáló szerepe miatt ma is érdeklődésre tarthat számot, de azt is jól példázza, hogyan közelített a múlt század derekán a filozófia történetéhez egy neotomista szerző, mit tartott e minőségében fontosnak, kiemelendőnek a bölcselet fejlődésében. Mind közelítésmódjának sajátos szempontjai, mind értékítéletei kiegészíthetik, gazdagíthatják, árnyalhatják azt a képet, amellyel a középkorról az újabb kutatások fényében rendelkezünk, még ha ez utóbbiak alapján Gilson állításainak egy része talán vitára késztet is egyeseket.

Etienne Gilson - A ​középkori filozófia története
Étienne ​Gilson La philosophie au Moyen Âge című műve 1944-ben jelent meg, az eredeti, 1922-es kiadás jelentősen bővített változataként. Az azóta eltelt majd három emberöltő alatt jelentősen megváltozott a középkori filozófiáról a nyugati közvéleményben alkotott kép. E változás és a középkor iránti érdeklődés felélénkülése nem kis részben éppen Gilson érdeme. Műve szemléletformáló szerepe miatt ma is érdeklődésre tarthat számot, de azt is jól példázza, hogyan közelített a múlt század derekán a filozófia történetéhez egy neotomista szerző, mit tartott e minőségében fontosnak, kiemelendőnek a bölcselet fejlődésében. Mind közelítésmódjának sajátos szempontjai, mind értékítéletei kiegészíthetik, gazdagíthatják, árnyalhatják azt a képet, amellyel a középkorról az újabb kutatások fényében rendelkezünk, még ha ez utóbbiak alapján Gilson állításainak egy része talán vitára késztet is egyeseket.

Etienne Gilson - A ​középkori filozófia szelleme
Étienne ​Gilson világszerte ismert francia filozófus és filozófiatörténész, a középkori gondolkodás egyik legkiválóbb szakértője. „A középkori filozófia szelleme” a legismertebb műve, több világnyelvre lefordították. Kötetében nem időrendi sorrendben, hanem témakörök szerint csoportosítva tárgyalja a középkori bölcselet legfontosabb kérdéseit. Részletesen foglalkozik a középkor metafizikájával, antropológiájával, ismeretelméletével és etikájával; tárgyalja a kor természet- és történelemszemléletét is. Hatásosan érvel azzal a ma is sokakban élő előítélettel szemben, hogy a görögök és az újkor között a „sötét középkorban” semmi érdemleges nem történt az európai filozófiában.

Etienne Gilson - Isten ​és a filozófia
Etienne ​Gilson (1884-1978) a huszadik század egyik legnevesebb neotomista gondolkodója. Párizsban született, egyetemi tanulmányai idején Henri Bergsont hallgatta, akit igen nagy becsben tartott, bár nézeteit nem osztotta mindenben. Később maga is a filozófia professzora lett, először hazájában, majd a kanadai Torontóban, ahol részt vett a Pápai Katolikus Egyetem megalapításában, s ott is tanított élete végéig. Jelen dolgozata a filozófia történetének sarokpontjait veszi közelebbről szemügyre az egyes gondolkodók Istennel kapcsolatos nézeteit illetően. Újskolasztikus bölcselőktől teljesen szokatlan, lendületes, lebilincselő stílusa igazi szellemi élménnyé teszi a művet minden kedves Olvasó számára, aki érdeklődik az iránt, miként értékeli egy iskolateremtő kaliberű keresztény gondolkodó a történelem nagy filozófusainak gondolatait. E könyv szellemi értéke okán helyet követel magának a művelt ember könyvespolcán.

Kollekciók