Ajax-loader

Balogh Tamás könyvei a rukkolán


Balogh Tamás - Dlusztus Imre - A ​hipofízis-ügy
A ​két szegedi újságíró a " hipofízisbotrány" kipattanásától kíséri figyelemmel dr. László Ferenc ügyét. Ki is dr. László Ferenc, a Szegedi Orvostudományi Egyetem volt professzora? "1977-ben vittem először személyesen háromszáz hipofízist Olaszországba, amikor Rómában volt egy kongresszus. Kaptunk is cserébe kétszáz növekedésihormon-injekciót. - Ekkor vált tehát rendszeressé az, hogy a kórbonctani intézetben kivett összes hipofízist az endokrin osztály kapta. Volt ennek írásos nyoma? Volt erről szerződés? - Nem. S hogy miért nem? Hát, azért ez elég kényes dolog... - És orvosetikailag is némileg kifogásolható, nem? - Igen... de ha mindig az orvosetikát nézték volna, az orvostudomány nemigen fejlődött volna. - Térjünk vissza az olasz kapcsolatra. - Mivel Romániába már nem vittük a hipofízist, az olaszokkal megbeszéltem, hogy a nálunk kísérletre föl nem használt mennyiséget nekik küldjük és cserébe különböző gyógyszereket kapunk." Ez a könyv a tényeket bemutatva igyekszik a Szegeden történtekkel megismertetni az olvasót, érintve az egészségügyi ellátás kérdéseit, az orvostudomány fejlődésének alapfeltételeit, körüljárva az 1987-es orvosper előzményeit. Megszólal az egyetem rektora, kutatóorvosok, kollégák, a boncmester, az ügyész, az ügyvéd, gyógyult betegek, "civil" irigyek; megismerjük a Legfelsőbb Bíróság álláspontját is, hogy azután, ne csak "azt hallottam" alapján mondjunk véleményt az ügyről, amely mindannyiunk ügye.

Balogh Tamás - Álmodozók ​irkafirkája
A ​kötetben nem szó szerinti irkafirkákról esik szó; a cím a könyv - Kosztolányi Dezsőtől vett - metaforája. Ebben az értelemben az álmodozók irkafirkája lehet elfeledett regény, kiadatlan mű, eltitkolt novella, kicenzúrázott fejezet, MÉH telepről megmentett kéziratköteg. Ki gondolta volna, hogy Kosztolányitól még előkerülhet egy regény, Móricztól egy soha ki nem adott kötet egyetlen létező példánya, egy \"vérbeli\" költőnő, Nemes Nagy Ágnes egyetlen epikai műve, mely éppen szintén egy - regény? Az Esti Kornél vagy a soha el nem készült Mostoha keletkezéstörténete maga is regényes, Ottlik Géza Iskola a határonjának „ikerdarabja”, Örley István novellája hetven évig tetszhalott életet élt, Fekete István történelmi regényeinek alaposabb vizsgálata újabb olvasatokat hozhat létre, Karinthy Frigyes humoros novellái pedig a humorista lét önironikus értelmezésére adnak lehetőséget, életművének cenzúra-, s verseinek kiadástörténete beszédes és elgondolkodtató egyszerre. Az Álmodozók irkafirkájában ismert művek ismeretlen történetét, és majdnem elfeledett vagy ismeretlen művek történetét rajzolja meg a szerző.

Balogh Tamás - Csepregi Oszkár - A ​Szent István csatahajó és a csatahajók rövid története
A ​könyv abszolút precizitással mutatja be a magyar Szent István csatahajó történetét. Gazdagon illusztrált és térképek is segítenek a tájékozódásban.Egyszerűen fogalmazva: a teljesség igényével készült mű.

Balogh Tamás - Huizinga ​Noster
"Balogh ​Tamás írásai többnyire párba állított "holland-magyar" szellemi portrék soraként jelennek meg a könyvben - az olvasó nem csak Huizingával kapcsolatban szerezhet ismereteket; a tanulmányok fontos részei a Szerb Antalra, Halász Gáborra, Kerényi Károlyra, Passuth Lászlóra, Cs. Szabó Lászlóra vonatkozó szakirodalomnak is. Balogh nem csupán a holland történész fogadtatását vizsgálja, hanem a fogadtatás kontextusainak gyakran mikroszkopikus részletességű elemzésével rávilágít a vizsgált korszakok (nagyrészt a húszas, harmincas, negyvenes évek, kisebb részt a Kádár-korszak) történetének politikai, irodalmi, történettudományi összefüggéseire is. A kötet fontos hozzájárulás a két világháború közötti időszak meglehetősen zavaros, a totalitárius ideológiák megjelenésével terhelt szellemi folyamatainak megismeréséhez, valamint számos, a köztudatban és a tudományos közvéleményben rögzült történelmi, illetve tudománytörténeti "mítosz", illetve félreértés tisztázásához is. A kötet példaszerű alapossággal vizsgálja a Huizinga-recepción keresztül a húszas-harmincas évek egyik legfontosabb irodalmi, kulturális, világnézeti mozgalmát, az újhumanizmus magyarországi változatait, melynek olyan jeles képviselői említhetők, mint - többek közt - Kerényi Károly, Thomas Mann, Szerb Antal, vagy maga Johan Huizinga. Minthogy az újhumanizmus törekvései sokszoros átértelmezésen és torzításokon estek keresztül mind a szélsőjobboldali, mind a szélsőbaloldali ideológiák térnyerésének köszönhetően (lényegében egykor és most is), Balogh Tamás könyve az újhumanizmus törekvéseinek jobb megismerését, a hozzá kapcsolódó ideológiai konstrukciók lebontását is lehetővé teszi." (Havasréti József)

Balogh Tamás - A ​Káli-medence kalandkönyve
Minden ​évszaknak, sőt talán minden hónapnak megvan a maga Balaton-felvidéki csodája. És aki több időt tölt el itt, annak egy idő után meg lesznek az évszakokhoz, hónapokhoz kötődő helyei, színei, illatai és szokásai. Tavaszi békabrekegés, hófehérbe öltözött mandulafák, sárga héricsek, a forróságban hűvöset adó romok és édes forrásvizek, a dióhéj reccsenése, a szőlő és a bor illata a sárguló őszben és aztán a havas, ködös hegyekkel övezett falvak téli csendje.

Balogh Tamás - A ​Fiume (Rijeka) - Constanta vasúti kapcsolat fejlesztése, transzbalkáni vasútvonal kialakítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Tamás - A ​Dunazug kalandkönyve
A ​DUNAZUG a DUNAKANYAR rokona és szomszédja. Nyugatról a Gerecse hegyei és dombvidéke, délről a Budai-hegyek, keletről a Pilis vonulata tartozik hozzá, északról pedig a Duna folyam védi és határolja. Hegyek, sziklaszirtek, látványos kőbányák, bájos medencék.

Balogh Tamás - A ​Mátra és a Bükk kalandkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Tamás - A ​"piros-fehér-piros" s Sárga tengeren
Hajózástörténeti ​Füzetek - Az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészete 1 .füzet. A „Kaiser Franz Josef I”. cirkáló testvérhajójaként épült hadihajó egyedi története a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is érdekfeszítő olvasmány lehet. Ezzel a hajóval utazott Ferenc Ferdinánd világkörüli útjára 1892-ben. 1899-ben titkos gyarmatkereső küldetésen vett részt Kínában. 1900-ban ott volt a kínai bokszerlázadás leverésére alakult első Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai Hajórajban és közreműködött az 1917-ig fennállt tiencsini osztrák-magyar gyarmat megalapításában, melynek védelmét attól kezdve a kétévente Kínába látogató hadihajóink biztosították. Az első világháború kitörésekor is keleten tartózkodott és részt vett a csingtaui német gyarmat védelmében. A harcokban a cirkáló legénységéből 10 fő esett el, a hajót pedig a lőszerkészletek kimerülése után a saját legénysége süllyesztette el. A hajó legénységét ezután Japánba vitték, ahol több hadifogolytáborban nyertek elhelyezést. A 308 osztrák-magyar hadifogolyból 56 magyar nemzetiségű volt. Néhányuk fogságról őrzött emlékei a mai napig fennmaradtak. Visszaemlékezéseikből tudjuk, hogy hadifogságuk alatt, a rabok viszonylagos komfortban éltek. A fennmaradt jelentések alapján saját kertet művelhettek, megünnepelhették a Karácsonyt, játszhattak, zenedarabokat adhattak elő, és szabadon érintkezhettek a helyi lakosokkal. A hazulról érkező pénz- és könyvküldeményeket beengedték hozzájuk. A magyar foglyok 1920. március 6-án kerültek hazai leszerelőhelyükre, Csótra. Innen 8-án bocsátották otthonukba őket. A kötet olyan egyedi módon – és eddig Magyarországon még nem ismert teljességgel – dolgozza fel a japán hadifogság tényeit és élményeit (számos korabeli és mai helyszíni felvétel és eredeti jelentés segítségével), ami a Magyar-Japán Baráti Társaság és a hadisír-gondozásért felelős Hadtörténeti Intézet és Múzeum érdeklődését is felkeltette.

Balogh Tamás - A ​holland látóhatár
Világot ​látni Hollandiában és kiszélesedett látóhatárral visszatérni - a 17. század óta összeköti a magyarokat a hollandokkal. De Hollandiában lehet egy kis világot is látni, Hollandiát lehet "kis világnak", "parvus mundusnak" is látni: Balogh Tamás mint műfordító és irodalomtörténész ezt mutatja meg új könyvében. A kötetben szereplő írások egy része kifejezetten a magát mintaországnak, kultúrák találkozási pontjának tekintő Hollandiával foglalkozik, J. Huizinga, a híres holland történész, Thienemann Tivadar, a magyar germanista és Willem Elsschot flamand író művein kereseztül. Meglehetősen különböző típusú szövegek kerültek így egymás mellé, van köztük előadásszöveg, lektori jelentés, hosszabb recenzió, kritika és tanulmány is. Az összekötő kapocs az írás, az újra- vagy felülírás, a folytatás vagy továbbgondolás kérdése; a kötetben többségében olyan esettanulmányok szerepelnek, melyek több szöveg, illetve szövegváltozat összeolvasásán vagy összevetésén alapulnak. Balogh Tamás, műfordító, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika Tanszékének tanára.

Balogh Tamás - Egy ​füzet magánélete
Balogh ​Tamás tizennyolc éves, gyomaendrődi lakos. Most érettségizett. Író szeretne lenne. Ez az első kötete.

Balogh Tamás - Dr. Csonkaréti Károly - Danyikó László - Daruka Norbert - Kaiser Ferenc - Krámli Mihály - Hajózni ​szükséges!
Az ​Úr az én kormányosom, Ezért gonosz áramlatok nem sodorhatnak el. Ő a világítótorony fénye, mely utat mutat nekem a sötét vizek felett. Ő kormányozza biztos révbe életem hajóját És őrzi életem hajójának naplóját. Ő irányít a becsületes élet csillaga felé, Az Ő szent akarata szerint. Bár az élet viharai és villámai közt hajóztam, Nem féltem, mert tudtam, hogy mellettem vagy Uram. A Te szereteted és gondoskodásod lesz az én biztos kikötőm, És védett öböl vár reám az örök élet partjainál. Olajjal kented fel életem háborgó tengerét, És életem hajója elcsendesült vizeken úszott. Tudom, napfény vagy tiszta csillagos ég fog Kedvezni nekem azon az úton, amelyre most indulok. És örökre megnyugszom az én Uram kikötőjében. Ámen! (Tengerészima)

Balogh Tamás - Nemlétező ​dolgok
A ​regényírás és az élet, a fikció és a valóság kapcsolatáról szól a könyv öt tétele. A helyhez kötött betegek álomszerű napjairól, a Fekete Pont nevű rockegyüttes karrierjének történetéről, az írásra kötelezett, valóságból kizárt Balkéz irodalmi vázlatairól, Kosztolányi, az író és egy lány kapcsolatáról, és az Átlagember Átlagregényének a töredékeiről mesélnek a történetek, melynek szereplői többnyire azonosak.

Balogh Tamás - A ​Dunakanyar kalandkönyve
Kíváncsi ​gyerek voltam és maradtam manapság is. És szeretem a friss könyv illatát, írom ezt a 87. Ünnepi Könyvhét nyitónapján. Az általam "képzett" DUNAKANYAR területének durván rajzolt kontúrja százötven kilométer hosszú, miközben belefér a magashegyi hangulatú Börzsöny északon, a langyos, déli völgyekbe futó Pilis délen és középütt fenséges folyamunk, a Duna, két kiszámíthatatlan udvarhölgyével: a Garammal és az Ipollyal. Úgy írtam róla, ahogy beutaztam: gyalog, bringával, kenuval, néha autóval, nyakamban, zsebemben fényképezővel, füzettel, ceruzával... és igen a kútba néző kisfiú, valamikor 1965 táján én voltam. Izgalmas kirándulásokat kívánok szeretettel.

Völgyi Péterné Reich Márta - Balogh Tamás - A ​Titanic árnyékában
A ​Titanic tragikus történetét az elsüllyedés óta eltelt hosszú idő ellenére mindenki ismeri, de a túlélők mentésében meghatározó szerepet játszó magyar orvos, az események idején világhírnévnek örvendő dr. Lengyel Árpád neve és élete azóta - Magyarországon is - évtizedekre feledésbe merült. A Titanic és a magyar doktor történetét a Carpathia hajó kapcsolja össze, amelynek orvosaként a magyar fiatalembernek meghatározó szerepe volt a szerencsétlenül járt Titanic utasainak mentésében. Ki volt ő? Hogyan került a Carpathiára? Hogyan folytatódott élete a hősies, önfeláldozó mentés után, ami igen fiatalon tette próbára? Mindez kiderül a könyvből, amely vázlatosan a 20. század elejének orvosi valóságát, a hazai mentőszolgálat fejlődését is bemutatja - hiszen dr. Lengyel Árpád itt is maradandót alkotott. 2012 áprilisában 100 éve, hogy a Titanic katasztrófája kapcsán a magyar orvos világszerte ismertté lett. 100 éve, hogy családok sora említi nevét hálával és szeretettel - hisz a túlélők leszármazottai is neki köszönhetik az életüket. Épp ideje, hogy hiteles forrásból, teljes körűen megismerjük az életét. Unokája, dr. Reich Márta ragadott tollat, és gyűjtötte össze a családi és történeti relikviákat, hogy nagyapjának méltó emléket állítva mutasson a mának egy valódi hőstörténetet.

Balogh Tamás - Eger ​és a Bükk kalandkönyve
Eger ​a gyerekkorom, a kamasszá és a felnőtté válásom városa. Eger az uszodai edzések, a futóversenyek, a matekversenyek és az első csókok- ölelések városa. A Bükk hegység a gyerekkorom és a felhőtlenség horizontja, ahová nem lehet elégszer eljutni, mert újra és újra visszahív kanyargó ösvényeivel, forrásaival, víznyelőivel, szikláival...

Balogh Tamás - Ő ​volt Thienemann
A ​Sálas Multatuli klasszikus, Max Havelaar című regényének hőse, akinek vaskos csomagjából sokféle-fajta szöveg kerül elő. A most induló, az ő nevét viselő sorozat magyar néderlandisták műhelyébe enged bepillantást. Mindegyikük érdeklődése, kutatási területe, megközelítésmódja, kedves műfaja más és más. Vannak köztük irodalomtörténészek, nyelvészek, művészettörténészek és műfordítók, néhányan irodalomtörténészek vagy nyelvészek és műfordítók is egyben; van, aki a magyar-németalföldi kapcsolatokat kutatja, van, aki a magyarországi képgyűjtés történetének és a 17. századi németalföldi zsánerfestészetnek a szakértője, de olyan is, akinek szűkebb szakterülete az egykori gyarmatok irodalma, vagy a középkori misztika. A sorozatban várhatóan megjelennek majd tanulmánygyűjtemények, de monográfiák és fordítások is.A sorozat első kötetében öt tanulmány olvasható a híres germanistáról, Thienemann Tivadarról.

Balogh Tamás - Mit ​ér a hagyományos közgazdaságtan?
Balogh ​tamás (lord Thomas Balogh, 1905. november 5. - 1985. január 20.): magyar származású angol közgazdász. Budapesten, Berlinben és a Harvard Egyetemen tanult. 1927-1928-ban a berlini Magyar Intézet ösztöndíjasa, 1928-30-ban Rockefeller-ösztöndíjas volt. 1931-1939 között banktisztviselőként dolgozott. 1939-től az oxfordi Balliol college, 1960-1973 között az oxfordi egyetem közgazdaságtani előadója, 1973-tól professzora. 1943-64 között és 1970-től a Labour Party (Munkáspárt) VB gazdasági és pénzügyi bizottságának tagjak. 1955-57-ben Málta, 1961-1962-ben Jamaica kormányzója. A FAO-ban és az ENSZ latin-amerikai és afrikai gazdasági bizottságában tevékenykedett. A minneapolisi, madisoni és a Harvard Egyetem meghívott professzora volt. 1964-68 között a brit kabinet gazdasági tanácsadója. 1970-től a Fabianus Társaság elnöke. 1974-75-ben energiaügyi miniszter, 1976-77-ben az angol Nemzeti olajtársaság elnökhelyettese, 1978-tól gazdasági tanácsadója. Az MTA tiszteletbeli tagja. Műveiben főként az állami gazdaságpolitikával és a fejlődő országok problémáival foglalkozott. Magyarul megjelent művei: a német pénzromlás oknyomozó története (1928), Gazdaságpolitika és közgazdaságtan válságban (1935. (Ki kicsoda? Budapest, 1981.)

Kollekciók