Ajax-loader

Hautzinger Zoltán könyvei a rukkolán


Herke Csongor - Hautzinger Zoltán - Büntető ​eljárásjogi alapkérdések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hautzinger Zoltán - A ​magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai
E ​monográfia arra tesz kísérletet, hogy történeti vetületeinek átfogó ismertetését követően a katonai büntetőjog gyakorlati érvényesítésének legfontosabb területeként mutassa be a katonai büntető eljárásjogot. Számba veszi annak magyar és nemzetközi vonatkozásait, a hazai szabályozás sajátosságait és jellemzőit. Tételesen elemzi a katonai büntetőeljárás hatályát, az eljáró hatóságokat és egyéb alanyait (az eljárásban részt vevő fő- és mellékszemélyeket), valamint a katonai büntetőeljárásra vonatkozó – általános eljárástól eltérő – szabályokon keresztül annak menetét.

Kollekciók