Ajax-loader

Farkasné Fekete Mária könyvei a rukkolán


Farkasné Fekete Mária - A ​földhasználat és az agrárpolitika összefüggése az Európai Unióban
A ​mű irányelvet ad a pincegazdasági átmenet és az EU-csatlakozás agrárpolitikájának és agrárfejlesztésének kidolgozásához. Bemutatja a gazdaságpolitikára, ezen belül az agrárpolitikára ható elméleti közgazdasági irányzatokat, az állami szerepvállalás történelmi szükségességét, s példákkal érzékelteti a piaci és kormányzati kudarcok létét, veszélyeit. A szerző az Egyesült Királyságban tanulmányozta a nemzeti és EU Közösségi Agrárpolitikájának szerepét és hatását a földhasználatra. Feltárja azt, hogy az agrárpolitikának a környezetvédelemmel, a vidékfejlesztési és a szociálpolitikai tendenciákkal összhangban kell meghoznia a döntéseit. A tanulmány harmadik részében a kelet-angliai farmerek erőforrás-felhasználásra vonatkozó döntéseit taglalja, farmtípus és méret szerinti bontásban, amiből a magyar birtokstruktúra kialakításához kapunk megszívlelendő adalékot.

Farkasné Fekete Mária - Molnár József - Mikroökonómia
A ​közgazdaságtan - melynek része a mikroökonómia is - az erőforrások legjobb hasznosításának "tudománya". A közgazdasági ismeretek egyre több területen dolgozó szakember számára nélkülözhetetlenek, de számukra gyakran nehézséget okoz az új ismeretek elsajátítása a hagyományos szakkönyvekből. A szak- és tankönyvek általában keveset foglalkoznak a természeti erőforrások felhasználásával, a járadékelmélettel és az extemáliák kérdésével, amelyek az agrár- és vidékfejlesztés területén dolgozóknak rendkívül fontosak. A tervezett szakkönyv elsősorban a gazdasági agrármérnököknek, agrár- és környezetgazdasági kérdésekkel foglalkozóknak, műszaki menedzsereknek és a közgazdász BSC-képzés hallgatóinak szól, különös tekintettel a távoktatásos levelező oktátás formájában tanulókra. Haszonnal forgathatják azonban középiskolai tanárok és a más közgazdasági jellegű felnőttképzésben résztvevők és oktatók is. A gyakorlati szakembereknek ugyancsak mindig szüksége van egy olvasóbarát kézikönyvre, amelyből megismerhetik a legfrissebb információkat.

Kollekciók