Ajax-loader

Burai Lászlóné könyvei a rukkolán


Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Eszterlánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvirág ​olvasókönyv 3.
Az ​olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedésformákat mutat be, megalapozza a tanulók általános műveltségét, a hagyományok tiszteletére, ápolására nevel. A válogatás alapja a klasszikus és a mai magyar irodalom. A különböző műfajú olvasmányok alkalmasak a szövegelemzési algoritmusok megtanítására, az olvasás technikájának, az élőbeszédnek a fejlesztésére, a tanulás módszereinek a megismerésére. A könyvben újdonságként megjelentek a kérdések, feladatok, melyek csak a munkafüzet használatával válnak teljessé.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvirág - Munkafüzet
A munkafüzet segítséget nyújt az irodalmi alkotások feldolgozásához, könnyebb megértéséhez. Megtanítja a vázlatkészítést, erősíti a lényegkiemelést, a szóbeli tanulást. A tanulókat állásfoglalásra, véleményalkotásra készteti. Megtanítja őket az írásbeli feladatmegoldásra, ösztönzi az összefüggő, tiszta, választékos beszédet és szolgálja az olvasóvá nevelést.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvilág munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Szövegértést ​fejlesztő gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Gyöngyfüzér
A ​Gyöngyfüzér gyakorló olvasókönyv a Hétszínvirág olvasókönyv segédkönyve. A munkafüzetek mellett az olvasás - szövegértés fejlesztésének segítői, ugyanakkor kiegészítik azokat. Segítik a tanulók differenciált felzárkóztatását, illetve fejlesztését, egyéni érdeklődésük kielégítését. A gyakorló olvasókönyvek megfelelnek a Nemzeti alaptanterv követelményeinek, alkalmasak a tantárgy tananyagtartalmának oktatására, az így szerzett ismeretek, készségek fejlesztésére, gyermek személyiségek sokoldalú pozitív irányú alakítására. A segédkönyvek sajátossága, hogy főként magyar szerzők műveit tárják a tanulók elé. Ezzel nemzeti értékeinkre, azok megismerésére irányítják a figyelmet.

Kollekciók