Ajax-loader

Kalmár Zoltán könyvei a rukkolán


Lepkek
elérhető
6

Kalmár Zoltán - Lepkék
Tarka, ​élő virágszirmok keringenek a napfényes réten. Különös lények ezek a színes szárnyú rovarok. Testük középső részében, a torban lévő parányi izmaik viszonylag nagy felületű szárnylapokat mozgatnak, melyek gyors repülésre, irányváltoztatásra teszik képessé őket. Jól ismert jelenség a lepkék rendkívüli szaglása és tájékozódása is. A hímek a nőstényt több száz méter távolságból is megtalálják, és a tápnövényt, amin majd az utódaik felnövekednek, csalhatatlan biztonsággal megismerik.

Kalmár Zoltán - Az enyészet dicsérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Egy évtized khomeini vonzásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Egy évtized Khomeini vonzásában
Jelen kötet a politikai iszlám ázsiai és európai előretörését elemzi. Az 1970-es években megerősödtek az iszlám megújulásáért küzdő mozgalmak. Élharcosai azt akarták elérni, hogy a muszlim civilizációkhoz tartozó országok a régi iszlám köpenyébe burkolózzanak. Khomeini ajatolláh ez idő tájt hetvenes éveiben járt. Aki csak fényképeire pillantott, aligha tudott nála kevésbé forradalmi jelenséget elképzelni. Mégis ez a deres szakállú, hajlott korú férfi volt az, aki a sorsdöntő 1979-es esztendőben győzelemre vitte a sah uralmát elsöprő iszlám forradalmat Iránban. Ezt követően az "iszlám láz" nemcsak a Hindukus-hegy lábainál, a Perzsa-öbölben, a Nílus-völgyben vagy Algériában ütötte fel a fejét, de bizonyos hullámai Európát is elérték. Khomeini forradalma hatására a korábban marginalizált iszlamista mozgalmakból sokszínű, egymással is rivalizáló társadalmi-politikai erőközpontok formálódtak az iszlám világában.

Kalmár Zoltán - Gombagyűjtés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Az ​exponáló ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Zsidók ​Palesztinában
„Kalmár ​Zoltán nehéz feladatra vállalkozott, amikor az arab–zsidó konfliktus első szakaszának megírására adta a fejét. Egyfelől azért, mert a magyar szakirodalom ezen a téren meglehetősen hiányos, mivel az eddigi munkák inkább az 1948 utáni korszakkal, az arab–izraeli háborúkkal, a nemzetközi vonatkozásokkal, vagy éppen Izrael történetével foglalkoztak. A cionizmus rendkívül fontos történetének áttekintésére azonban eddig csak kevesen vállalkoztak, s ők sem ilyen módon. Másfelől azért volt nehéz ez a feladat, mert szerteágazó problémát kellett tömören összefoglalni úgy, hogy lehetőleg semmi lényeges se maradjon ki, s a kérdés egésze érthető legyen a laikus, vagy akár szakértő olvasó számára. Szintézist írni mégoly nyúlfarknyi témákról is embert próbáló vállalkozás, a történész szakma egyik legnehezebb része.”

Haraszti Ede - Kalmár Zoltán - Ismerjük ​meg a mérgező növényeket!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Makara György - Ehető ​és mérges gombáink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Makara György - Ehető ​és mérges gombák
Gombáskönyvünket ​használhatja a gombagyűjtő, a kiránduló, felnőtt és diák. Megtanulhatja belőle a fontosabb gombák ismeretét mindenki, aki szereti a természetet, és nyitott szemmel, tudatosan látni akarja szépségeit. A gyakorlati gombaismeret szakmai anyagát a hivatásos gombaismerő részére is megadja ez az összeállítás, csak a hivatalos tanfolyamok jegyzetanyagának egy részével kell kiegészíteni. Felvettünk a könyvbe minden fontos ehető és mérges gombát, és a tudnivalókat úgy igyekeztünk összeállítani, hogy bárki előismeretek nélkül is használhassa, és megtalálja benne azt, ami a gombák felismeréséhez szükséges. Gombáskönyvünk előző négy kiadása óta változott ugyan a képanyag, és a mostani, negyedik kiadásban ez teljesen új, emellett lényegesen változott a szöveg is, de megtartottuk a bevált szerkezetet és a fajleírások nagy részét is. Természetesen a tudomány haladása következtében módosítások is szükségessé váltak.

Kalmár Zoltán - Jó ​gombák és felhasználásuk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánhegyi József - Bohus Gábor - Kalmár Zoltán - Ubrizsy Gábor - Magyarország ​nagygombái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Makara György - Rimóczi Imre - Gombászkönyv
A ​könyv elődje, Kalmár - Makara: Ehető és mérges gombák című könyve igen sikeres volt, öt kiadást ért meg. A szerzők és a kiadó is úgy vélte azonban, hogy ideje már egy korszerűbb gombáskönyvet megjelentetni. A műben tárgyalt gombák száma kb. háromszorosára emelkedett. Szinte minden gombáról van fénykép vagy rajz.

Kalmár Zoltán - Gombagyűjtési ​útmutató
Dr. ​Kalmár Zoltán könyve a jól gyűjthető és veszélytelenül fogyasztható gombák praktikus katalógusa. A szerződ megszívlelendő tanácsokat ad a helyes gyűjtésre, tárolásra, szállításra. Igazi útitárs ez a gombászoknak - elsősorban azért -, mert azokat a gombákat mutatja be, amelyek Magyarország szinte minden táján előfordulnak és feltűnően különböznek mérgező társaiktól. Rajzok és színes fotók segítik a gombák felismerését, a gyűjtés biztonságát.

Bohus Gábor - Kalmár Zoltán - Ubrizsy Gábor - Magyarország ​kalaposgombáinak meghatározó kézikönyve
A ​hazai gombakutatás multjáról és jelenéről ezelőtt másfél évtizeddel írt meglehetősen borúlátó összefoglalás (Moesz: A hazai gombakutatás multja és jelene, a Természettudományi közlönyben, 1934, 151.) a rendszeres mikológiai vizsgálatok és kutatások hiányát hangsúlyozza. Az összefoglaláshoz melléklet térképen nagyon sok a fehér folt, a gombászatilag teljesen elhanyagolt és ismeretlen terület. Azóta javulás állott be e téren is. Új, fiatal és lelkes kutatók kapcsolódtak be hazánk gombaflórájának és különösen a nagytermetű gombáknak megismerését célzó gyűjtő és feldolgozó munkába. Moesz Gusztáv fenti összefoglalása után tíz évvel indult meg a »Magyar Gombászati Lapok« (Acta Mycologica Hungarica) azzal a céllal, hogy közös nagy vállalkozásra szólítsa fel az ország területén szétszórtan dolgozó gombászokat. Az a néhány évfolyam, amelyet a többrehivatott lap megért, nagy lendülettel vitte előre nemcsak a részletkutatások ismertetését és közreadását, hanem a kalaposgombák egyes csoportjainak pontosabb és alaposabb megismerését is. A Magyar Gombászati Lapok hasábjairól elindult kezdeményezés most érlelte meg gyümölcsét, amikor a magyarországi kalaposgombákról (Agaricaceae, Boletaceae) szóló összefoglaló meghatározó kézikönyv jó néhány évtizedes hiányt pótolva elkészült. Ez a kézikönyv a Magyarországon eddig előkerült kalaposgombákat ismerteti, mert gazdasági jelentőségük a »nagygombák« valamennyi csoportja közt a legfontosabb. Különben más gombacsoportok (pl. Gasteromycetes, földalatti gombák, szarvasgombafélék) hazai elterjedését két olyan kiváló szakmunka tárgyalja, mint Hollós külföldi szakkörök által is elismerésben részesített könyvei: »Magyarország Gastromycetái« (1903), és »Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi« (1911).

Kalmár Zoltán - Nincs ​béke a Közel-Keleten
E ​könyv főhőse két 20.századi nagy formátumú, vitatott államférfi akik mélyen nyomot hagytak a Közel-Kelet II. világháború utáni történelmében.

Kalmár Zoltán - A ​gombák világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Rimóczi Imre - Gombakalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalmár Zoltán - Babos Lórántné - Gombák ​1.
1990 ​- Rajzolta F. Gyurkó Gizella Ha a május bőséges "aranyesőjével" köszönt ránk, és júniusban jól öntöz Medárd, nemcsak a gombák bújnak elő seregestül, hanem évről évre megjelennek a tragikus gombamérgezésekről szóló újsághírek is. E könyvecske célja nem a gombaevéstől való elriasztás. A gombák finom ízeit kár lenne nélkülöznünk, s nem maradhatnak ki a korszerű táplálkozásból sem. Meg kell ismerkednünk alaposan a legfontosabb ehető és mérges gombákkal és még néhány más, nem ehető fajjal is. Sokan még gyermekkoruk óta azt hiszik, hogy a mesekönyvek, képeslapok, marcipángombák - piros alapon fehéren pettyezett kalapú, légyölő galócája az igazi "mérges gomba". A légyölő galóca valóban mérges, de a halállal végződő mérgezéseket leginkább a sápadtzöld kalapú gyilkos galóca és az ártatlannak tűnő fehér galóca okozza! Sok ostoba babona is fokozza a veszélyt. Nem igaz, hogy a gomba akkor mérges, ha főzőlevében az ezüstkanál vagy a hagyma, a petrezselyem megfeketedik (ez csak kénvegyületet jelez), mint ahogy az sem igaz, hogy minden mérges gomba leforrázva ehetővé válik. Ez az általánosítás tragédiát okozhat, mivel éppen a leggyilkosabb mérgek vészelik át a forrázást, főzést! Inkább azokra az ismertetőjegyekre figyeljünk gondosan, amelyekkel a fajok jól azonosíthatóak - legyenek bár ehető vagy mérges gombák.

Kalmár Zoltán - Gombák
Mesekönyvekben ​és képeslapokon, a cukrász marcipánjai között, az újévi négylevelű lóhere mellett ott van mindig egy piros, fehéren pettyezett pompás gomba: a légyölő galóca. Ezt ismertük meg kicsi korunkban mérges gombának, s azt gondoltuk: persze mérges, mert olyan nagyon piros. Pedig a mi leggyakoribb halálos mérgezést okozó gombánk nem ez, s nem is pompázik ilyen színekben. Halvány, kissé sápadtzöld a kalapja - szolid gombának látszik. És sokan leszedik, megeszik a gyilkos galócát, abban a hitben, hogy nincs rossz szaga, nincs élénk színe, nem okozhat bajt! Mások esküsznek arra, ha csak a rétekről hozunk kis csirkegombát - vagy ahogy tévesen mondják, csiperkét, helyes nevén szegfűgombát -, nem lehet baj. Nem is lesz, ha pontosan felismerjük, s nem tévesztjük össze a két nagyon mérges gombával, a susulykával és a parlagi tölcsérgombával. Jó hát idejében, még gyerekkorban megismerni a gombákat, hisz éppúgy meg lehet különböztetni őket ismertetőjegyeikről, mint a különféle autómárkákat.

Áron László - Jócsák Mária - Kalmár Zoltán - Kerner Anna - Filozófia ​középiskolásoknak
A ​kötet a filozófiatörténeti hagyománynak megfelelően a kiemelkedő filozófusok gondolatainak és a filozófiai problémáknak a megvilágítására...

Bohus Gábor - Kalmár Zoltán - Erdő-mező ​gombái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók