Ajax-loader

Babári Ernő könyvei a rukkolán


Babári Ernő - Nagy ​Origó nyelvvizsgakönyv - Német alapfok
A ​könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít az Origó típusú alapfokú német nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerző éveken át próbálta ki vizsgára készülő nyelvtanulókon; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett sikeres nyelvvizsgák magas aránya bizonyítja. o Valamennyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben, így a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. o A feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. o Az egyes feladatok melletti időmérő sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idő alatt végzett az adott feladatrésszel, ami hatékonyan segíti a jó időbeosztást a vizsga során. o A könyvben szereplő 20 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. o A sikeres felkészülést bőséges hanganyag segíti. o A szóbeli vizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezető utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük levő szünetek mind pontosan követik a vizsgán alkalmazott eljárást.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Kontakte ​Deutsch 1
A ​könyv a német nyelv rejtelmeibe ad betekintést. A könyv több fejezetből áll, minden fejezet tartalmaz fordítási gyakorlatot. a fejezethez rajzok és képek is tartoznak. Nincsenek a képek mellett szövegek, mivel a nyelvvizsgán is önálló témakifejtés a feladat. Nagyon fontos, hogy a könyvet rendszeresen tanulmányozzuk, főleg szakember irányításával. Ezért elsősorban szervezett vagy szakember által vezetett oktatásra készült ez a tankönyv. A gyakorlatokhoz megoldókulcs nem készült, hiszen a megoldás kézbeadásával azok házi feladatként történő feladása értelmetlen lenne. Az önálló gyakorláshoz nagy segítséget nyújthat a könyvhöz készült hanganyag.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​levelezés
Könyvünk ​célja, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a német nyelvet a mindennapi életben magán vagy alkalmi, esetleg üzleti levelezések kapcsán használják, illetve mindazoknak, akik a nyelvvizsga megfelelő feladatának sikeres megoldásához kívánnak segítséget kapni. A könyv áttanulmányozása során olvasóink elsajátíthatják a német levélírás jellegzetességeit, mind a magán-, mind pedig hivatalos levelezésben. Hasznos tanácsokat, tippeket kaphatnak gondolataik gyors megformálásához, azoknak levélformában történő kifejezéséről, a boríték megcímzéséről stb. A témakörök összeállításánál az vezérelt bennünket, hogy olvasóink támpontot kapjanak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló élethelyzetekben írandó levelekről.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Társalgás, ​szituációk, képleírások
Közös ​célunk az alapfokú állami nyelvvizsga elérése. Könyvünket jó szívvel ajánljuk egyéni tanulásra, csoportos oktatásra, valamint általános-, és középiskolai feldolgozásra is.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​nyelvkönyv kezdőknek 1.
Kérjük, ​engedje meg, hogy húszéves nyelvtanári tapasztalatunk alapján néhány tanácsot adjunk. Minden kezdet nehéz! Ezen túl kell jutni és semmiképpen nem feladni néhány kezdeti nehézség után. A nyelvet tanulni kell. Nem igaz, hogy levelezve, szundikálva, két-három hét alatt el lehet sajátítani egy idegen nyelvet. Sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy nem mindenki egyformán tehetséges a nyelvtanuláshoz. Kérjük, ne siessen! Ne akarja minél előbb elvégezni a könyvet, nem ez a cél. A fenti tanácsok betartása mellett önt rengeteg örömteli perc várja, hiszen minden nap többet fog tudni.

Babári Ernő - Egyszerűen ​németül
Tankönyvünk ​olyan kezdő és újrakezdő (ún. álkezdő) nyelvtanulók számára készült, akik a lehető legrövidebb idő alatt kívánnak használható alapvető német nyelvtudásra szert tenni. Az Egyszerűen németül közkedvelt mind az önállóan, mind a csoportos formában tanulók körében, akár a nyelvvizsgára való gyors felkészülés, akár a munkába álláshoz szükséges alapvető nyelvismeret elsajátítása a cél. Kiadványunkat emellett előszeretettel választják középiskolákban és nyelvtanfolyamokon a különböző tudásszinttel rendelkező tanulók gyors azonos nyelvi szintre hozására.

Babári Ernő - Nagy ​BME nyelvvizsgakönyv - Német alapfok (B1)
A ​könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít a BME típusú alapfokú német nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerzők éveken át próbálták ki vizsgára készülő nyelvtanulókon; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett sikeres nyelvvizsgák magas aránya bizonyítja. A könyv előnyei, újdonságai: - Valamennyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben, így a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. - A feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. - Az egyes feladatok melletti időmérő sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idő alatt végzett az adott feladatrésszel, ami hatékonyan segíti a jó időbeosztást a vizsga során. - A könyvben szereplő 20 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. - A sikeres felkészülést bőséges hanganyag segíti. - A szóbeli vizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezető utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük levő szünetek mind pontosan követik a vizsgán alkalmazott eljárást. A könyv tartalma: Az írásbeli vizsgához: - 20 teljes írásbeli feladatsor, - valamennyi feladat megoldókulcsa, - 20 mintalevél. A szóbeli vizsgához: - 20 hallás utáni szövegértés teszt, - valamennyi feladat megoldókulcsa, - CD lemez, amely mp3 formátumban tartalmazza a hallás utáni szövegértés teszt teljes hanganyagát.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Kontakte ​Deutsch 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Veronika Rafelt - 1000 ​Fragen 1000 Antworten - felsőfok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babári Ernő - Segédkönyv ​az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz
A ​könyv első, legterjedelmesebb részében Ön megtalálja mindazon feladattípusokat, melyekhez hasonlókkal a nyelvvizsgán találkozhat. Legyen alapos, olvassa el gondosan a szövegeket! Lehet, hogy első látásra nem minden világos, lehet, hogy a lábjegyzetben vagy az apróbetűs részben találja meg a helyes választ. Ne kérjen tanácsot a megoldáshoz, azt azonban lehetőleg ellenőriztesse le a tanárával, így mindjárt tanulhat az elkövetett hibákból. A könyv 11 feladatlapot is tartalmaz. Ezeket középiskolai felvételi vizsgáknál vagy egyéb hasonló szintű vizsgáknál lehet erőpróbaként felhasználni. A feladatlapok megoldását a könyv tartalmazza. Az ismeretlen szavakat, kifejezéseket tanulja meg, így gyorsabban eljut céljához. Egy erre kijelölt fejezetben talál mintamegoldásokat, valamint néhány levélmintát, melyeknek mind tartalmi, mind formai részét figyelje meg alaposan. A könyvhöz szószedet nem készült, hiszen Önnek gyakorlatot kell szereznie a szótárhasználatban is, ez ugyanis elengedhetetlen előfeltétele további sikeres vizsgáinak.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Magánlevelezés, ​hivatalos és üzleti levélírás németül
A ​hiánypótló kiadvány alapos és könnyen elsajátítható bevezetést nyújt a német magán-, hivatalos és üzleti levelezésbe. A könyv a levélírással kapcsolatos általános tudnivalókkal, nagyszámú és érdekes mintalevéllel, speciális levelezési kifejezésjegyzékkel és gondolatébresztő feladatokkal szolgálja a hatékony és élvezetes tanulást és gyakorlást.

Babári Ernő - Babári Ernőné - 1000 ​Fragen 1000 Antworten
Tiszteletre ​méltó, sok energiát igénylő vállalkozásához szeretnénk könyvünkkel segítséget nyújtani. Feltételezzük, hogy Ön már túljutott a német nyelv elsajátításának kezdeti nehézségein, ismeri a nyelvtant, rendelkezik bizonyos alapszókinccsel. Könyvünk a nyelvi vizsgákon általában érintett témakörök szerint dolgozza fel a mindennapi élet legfontosabb területeit, különös tekintettel az Állami Nyelvvizsga Bizottság által megfogalmazott elvárásokra. Minden témakör első részeként kérdéseket talál, melyeket megszámoztunk. Utána egy összefüggő szöveg következik, melyben a feltett kérdésekre egy, esetenként többféle választ is adunk. Az adott kérdés száma a szövegben is szerepel, így Ön azt könnyűszerrel megtalálja. A feldolgozás harmadik egységeként kapcsolódik az anyaghoz egy-egy szójegyzék. A feldolgozás negyedik egységét kifejezések képezik, melyek segítségével Ön összeállíthat egy-egy fogalmazást ízlése és nyelvi lehetőségei szerint.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​szituációk
A ​kiadvány csaknem kétszáz szituációt tartalmaz, melyek felölelik a mindennapi élet fontosabb tárgyköreit, és messzemenően figyelembe veszik az állami nyelvvizsga követelményrendszerét.A szövegek önálló és tanórán történő feldolgozásra is alkalmasak. A történetek után található szószedet biztosan megkönnyíti a párbeszédek feldolgozását.A témakörökön belüli sorrend természetesen nehézségi fokozatot is jelent. Az alacsonyabb sorszámú szituációk elsősorban az alapfokú, a magasabb sorszámúak inkább a közép vagy felsőfokú nyelvvizsgán fordulnak elő.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​nyelvkönyv 2.
Kérjük, ​engedje meg, hogy húszéves nyelvtanári tapasztalatunk alapján néhány tanácsot adjunk. A fejezetek feldolgozását a nyelvtannal kezdje! Tanulja meg a szabályokat is, ne higgye el, hogy a nyelvtan mellőzhető. Mindent a maga idejében tanuljon meg. Ne akarjon ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit "csipegetni", maradjon meg a könyv által kínált sorrendnél. Ne nagyon bízzon abban, hogy egy nyelvet önállóan is meg lehet tanulni. A rosszul megtanult dolgokat már nagyon nehéz kijavítani! Ne felejtsen el állandóan ismételni! Ismétlés a tudás anyja, a nyelvtanulásban pedig az előrejutás egyetlen módja. A fenti tanácsok betartása mellett önt rengeteg örömteli perc várja, hiszen minden nap többet fog tudni.

Babári Ernő - Babári Ernőné - 1000 ​Fragen 1000 Antworten - felsőfok
Könyvünk ​megírásánál messzemenőkig figyelembe vettük a Magyarországon jelenleg akkreditált nyelvvizsgaközpontok felsőfokú nyelvvizsgára vonatkozó kívánalmait. Ugyanezen témakörök tartalmuknál és nyelvi szintjüknél fogva alkalmasak az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülésre is. A nyelvvizsga leírásokban található témakörök mindegyikét megtalálja könyvünkben, az általunk feltett 1171 kérdésre adott válaszként. A kisebb egységek, témakörök után megtalálja azok szószedetét, ami szerintünk lényegesen megkönnyíti a kisebb egységek kezelését és a szövegfeldolgozást.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Der ​Neue Deutschexpress 1.
A ​könyv egy kétkötetes sorozat első kötete. Ajánljuk mind középiskolai, mind tanfolyami felhasználásra, de természetesen magántanulóknak egyéni felkészüléshez is. Összeállításánál messzemenőkig figyelembe vettük - harmincéves nyelvtanári és vizsgáztatói tapasztalatok alapján -, hogy mi okozza a legtöbb nehézséget egy magyar nyelvtanulónak a német nyelv elsajátítása során. A gyakorlatok feltételezik a hanganyag aktív alkalmazását, egyes feladatokat anélkül nem is lehet megoldani. A hanganyag nagy segítség lehet az érettségire, nyelvvizsgákra történő felkészülés során is. A könyv aktív részét nyelvtani összefoglaló és német-magyar szószedet követi

Babári Ernő - Nagy ​BME nyelvvizsgakönyv - Német középfok
A ​könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít a BME típusú középfokú német nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerző éveken át próbálta ki vizsgára készülő nyelvtanulókon; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett sikeres nyelvvizsgák magas aránya bizonyítja. A könyv előnyei, újdonságai: - Valamennyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben, így a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. - A feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. - Az egyes feladatok melletti időmérő sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idő alatt végzett az adott feladatrésszel, ami hatékonyan segíti a jó időbeosztást a vizsga során. - A könyvben szereplő 30 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. - A sikeres felkészülést bőséges hanganyag segíti. - A szóbeli vizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezető utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük levő szünetek mind pontosan követik a vizsgán alkalmazott eljárást.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Német ​társalgási gyakorlatok
Ha ​Ön nyelvvizsgázni szeretne, nyilván már nagyon sokat megtanult a német nyelvből. E könyv abban szeretne Önnek segíteni, hogy nyelvvizsgája vagy egyéb nyelvi megmérettetése sikeres legyen. A szerzők hosszú nyelvtanári munkája során rengeteg diák tette le sikerrel a nyelvvizsgák különböző fajtáit és fokozatait, maguk is számos bizottságnak, zsűrinek voltak tagjai, nyelvi versenyek szervezői. Saját és diákjaik vizsgákon szerzett tapasztalatait szeretnék most Önnel megosztani, hogy könyvüket még sikeresebben használhassa. Ez a kiadvány elsősorban az alapfokú "A" és a középfokú "A" típusú nyelvvizsgára szeretne Önnek segítségére lenni.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Szövegértés, ​fordítás, tömörítés és képleírás a közép-és felsőfokú német nyelvvizsgákra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók