Ajax-loader

Baráthosi-Balogh Benedek könyvei a rukkolán


Baráthosi-Balogh Benedek - Turáni regék és mondák a világ teremtéséről
Baráthosi-Balogh Benedek székely világutazó bejárta Eurázsiát Japántól Finnországig. Mindenhol rokonokat keresett és talált. Távol-keleti útjairól értékes nyelvi és néprajzi anyagot hozott haza. Ismeretterjesztő könyveit a Turáni Társaság és a Turán Szövetség logójával adta ki.

Baráthosi-Balogh Benedek - Japán, a felkelő nap országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Baráthosi-Balogh Benedek - Magyarirtó ​Habsburgok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Japánföldi ​bolyongások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Szumirok, ​szittyák, ősturánok
Az ​újra életre keltett, majd tízezer éves múlt idők olyan új világát tárja elénk, amellyel semmiféle idegenfajta élete és semmiféle raffináltan kieszelt mese nem versenyezhet. És mégis ez a kötet eltér a eddigiektől. Turáni könyvsorozatom a turáni igazságokat nyújtja. Ennek pedig legősibb fundamentuma az, amit most vagyok elmondandó. Így kötelességem az összes bizonyító tényeket és körülményeket a legnagyobb becsületességgel felemlegetni. Ezért tán az eddigieknél valamivel nehezebb olvasmány lesz ez a könyvem. Kérem olvasóimat, hogy szenteljenek valamivel nagyobb figyelmet és türelmet e kötetnek, hiszen mindaz, amit itt elmondok, nemzetünk és fajtánk olyan ősi nemeslevele, amelynek elvitatására hiába állottak sorompóba a más nemzetek legkiválóbb koponyái. A harcnak az lett a vége, hogy nem az övék, de a miénk ez a kincs, a miénk az a dicsőség, hogy a mai kultúrember kialakulhatott s a miénk annak a sok ezer esztendőnek eltemetett története, amely megelőzte a mai szereplő világúr népek, illetve népfaj, alig pár évezredes uralmát. Csak ezek tudása teszi megérthetővé a turáni lélek nagyságát és mélységét.

Baráthosi-Balogh Benedek - Mongolok ​- burjátok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Hun ​utódok, elpusztult hunos véreink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Turáni ​regék és mondák a világ teremtéséről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Bolyongások ​a mandsur népek között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Déli ​turánok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - Korea, ​a hajnalpír országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráthosi-Balogh Benedek - A ​hunok három világbirodalma
A ​magyar múlt és ennek hun vonatkozásai eddig egy óriási káoszt képeztek. Amennyire helyünk engedi, igyekszünk rendet teremteni. Különösen ismeretlen a magyarság előtt hun apáink legősibb története. Ennek ismertetésére fektetem hát a fősúlyt s csak a fennmaradó kisebb részen beszélek Atilla hun birodalmáról, melyről mégis minden magyar sokat tud. Az avarokról szóló rész is ezért hagytam el s majd egyik következő kotetemben fogom pótolni. Talán még Atilláról is ejthetek később pár szót. A hun nép neve a világtörténelem örökre megmaradó lapja. Hogy erre a lapra aztán annyi dicsóség mellett, oly sok sötétséget is írtak.

Baráthosi-Balogh Benedek - Déli ​turánok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók