Ajax-loader

Hannah Arendt könyvei a rukkolán


Hannah Arendt - On ​Violence
An ​analysis of the nature, causes, and significance of violence in the second half of the twentieth century. Arendt also reexamines the relationship between war, politics, violence, and power. "Incisive, deeply probing, written with clarity and grace, it provides an ideal framework for understanding the turbulence of our times"(Nation). Index.

Hannah Arendt - The ​Jewish Writings
Although ​Hannah Arendt is not primarily known as a Jewish thinker, she probably wrote more about Jewish issues than any other topic. As a young adult in Germany, she wrote about German Jewish history. After moving to France in 1933, she helped Jewish youth immigrate to Palestine. During her years in Paris, her principle concern was the transformation of antinomianism from prejudice to policy, which would culminate in the Nazi "final solution." After France fell, Arendt escaped from an internment camp and made her way to America. There she wrote articles calling for a Jewish army to fight the Nazis. After the war, she supported the creation of a Jewish homeland in a binational (Arab-Jewish) state of Israel.

Hannah Arendt - Eichmann ​en Jerusalén
Una ​obra que sigue siendo uno de los mejores estudios sobre el Holocausto. Filósofa alemana de origen judío, nombre imprescindible para entender el siglo veinte, Hannah Arendt estudia la cuestión judía y las razones del fenómeno nazi, a partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo en Israel contra Adolf Eichmann.

Hannah Arendt - The ​Origins of Totalitarianism
Hannah ​Arendt's definitive work on totalitarianism and an essential component of any study of twentieth-century political history The Origins of Totalitarianism begins with the rise of anti-Semitism in central and western Europe in the 1800s and continues with an examination of European colonial imperialism from 1884 to the outbreak of World War I. Arendt explores the institutions and operations of totalitarian movements, focusing on the two genuine forms of totalitarian government in our time—Nazi Germany and Stalinist Russia—which she adroitly recognizes were two sides of the same coin, rather than opposing philosophies of Right and Left. From this vantage point, she discusses the evolution of classes into masses, the role of propaganda in dealing with the nontotalitarian world, the use of terror, and the nature of isolation and loneliness as preconditions for total domination.

Hannah Arendt - Wir ​Flüchtlinge
Hannah ​Arendts 1943 erschienener Essay wurde lange Zeit ignoriert, erst 1986 übersetzt – und zeigt erst heute seine eigentliche Sprengkraft: Aus unmittelbarem eigenem Erleben bezweifelte Arendt, dass Staaten überhaupt noch in der Lage sind, Flüchtlings-Probleme zu bewältigen, da die Nationalsozialisten die Idee des schützenden Nationalstaats unmöglich gemacht haben. Ähnlich wie bei Eichmann in Jerusalem brachte ihr diese These Schwierigkeiten mit zionistischen Strömungen ein, die Israel als Rettungsinsel genau in diesem Sinne sehen wollten. Der Essay von Thomas Meyer unterstreicht die Relevanz des Textes im Zusammenhang mit der heutigen Flüchtlingsdebatte.

Karl Jaspers - Hannah Arendt - A ​bűnösség kérdése - Szervezett bűnösség és egyetemes felelősség
Részletek ​a könyvből Karl Jaspers 1945-ben térhetett vissza professzorként arra a heidelbergi egyetemre, ahonnan a nemzetiszocialista rezsim 1937-ben eltávolította. Visszatérése után a bűnösség kérdésének szentelte első egyetemi kurzusát; az 1946 januárjában és februárjában megtartott előadásokat még ugyanebben az évben könyv formában is megjelentette. A német filozófusok közül Jaspers volt az, aki elsőként nézett szembe a bűnösség kérdésével, azzal, hogy a németség mennyiben tekinthető felelősnek mindazért, ami 1933 és 1945 között kezdetben csak Németországban, aztán – a világháború kitörése után – szerte Európában történt. Jaspers merész számvetésére egyaránt jellemző a mélységes felháborodás, a totalitárius uralom szenvedélyes elítélése, valamint a felelősségteljes, a jövőbe is tekintő gondolkodás precizitása, higgadtsága. A filozófus négyféle fajtáját különíti el a bűnösségnek: ezek a büntetőjogi, politikai, morális és metafizikai bűnösség. Meglátása szerint az egyes ember politikai felelősséggel tartozik azon bűnökért, melyeket saját állama követ el, de ez nem azonos a szokásos értelemben vett „kollektív bűnösséggel”. A bűnösség megvallása mellett nagy figyelmet szentel Jaspers a németség szellemi újjászületése, a megújhodás lehetőségének. A kötetben helyet kapott Hannah Arendt hasonló témájú tanulmánya is, ennek szemléletmódja azonban – a kollektív bűn vonatkozásában – több ponton különbözik Jaspersétől. E kötet a második világháború befejeződésének 70. évfordulója alkalmából jelenik meg.

Hannah Arendt - The ​Life of the Mind
The ​author s final work, presented in a one-volume edition, is a rich, challenging analysis of man s mental activity, considered in terms of thinking, willing, and judging. Edited by Mary McCarthy; Indices. "

Hannah Arendt - Eichmann ​Jeruzsálemben
Az ​eredetileg a New Yorkerben publikált cikkekből összeállított könyv témája a theodicaea gondolatkörében mozgó európai filozófiai hagyományban szükségképpen irracionálisnak tetsző gonoszság fogalma, ahogyan az európai történelem katasztrófája során egy ember tevékenységében testet öltött. Arendt, aki az említett újság tudósítójaként végigülte a tárgyalásokat, szemtanúként számol be Eichmann viselkedéséről, gondolkodásáról, szembesítve ezzel az olvasót történelmünk feldolgozatlan, vagy csak többé-kevésbé feldolgozott fejezetével.

Hannah Arendt - La ​banalità del male
Otto ​Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la sera dell'11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo e tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva rispondere di 15 imputazioni. Aveva commesso, in concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico e numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista. L'autrice assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il "New Yorker", sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno dietro il caso Eichmann. Il Male che Eichmann incarna appare nella Arendt "banale", e perciò tanto più terribile, perché i suoi servitori sono grigi burocrati.

Hannah Arendt - A ​sivatag és az oázisok
A ​kötet lehetővé teszi, hogy az olvasó olyan eredeti politikai filozofálással szembesüljön, amelynek gondolati és nyelvi szuggesztivitása alól akkor is nehéz kivonnia magát, ha a "Mi a politika?" kérdését elméletileg más módon szokta szemlélni. Még ha az itt megjelent darabok csak egy részt mutatnak is be abból, hogyan igyekezett Hannah Arendt átfogó választ adni a mi korszakunkban a politikum természetére irányuló egzisztenciális kérdésre, akkor is igen lényegbevágó bepillantást engednek politikai filozófiájába, világszemléletébe, gondolkodásának és írásmódjának összetéveszthetetlen egyediségébe és eredetiségébe. A(z) A sivatag és az oázisok Könyv szerzője Hannah Arendt.

Hannah Arendt - Rahel ​Varnhagen
A ​20. század egyik legfontosabb női gondolkodójának alapvető műve nem csupán egy történelmi zsidó figura megrajzolása, de maró kritika Arendt saját életéről és koráról is, első felfedezéseiről a német-zsidó identitással és a zsidóként való lét lehetőségeivel kapcsolatban. Életteli portré egy, a napóleoni háborúk korában, a zsidók emancipációjának hajnalán élő nőről. Rahel igyekszik íróként elismertetni magát, és bejutni a legmagasabb körökbe, hogy neme és származása ellenére pozíciót szerezzen magának.

Hannah Arendt - A ​totalitarizmus gyökerei
A ​józan emberi értelem döbbenten áll a század iszonyata előtt: a puszta létezésben bűnösnek találtatottak tűnnek el haláltáborokban, mit sem sejtő ártatlanok vallanak önmagukra rendőri-hóhéri kazamatákban. Írmagostul kiirtják, aki rossz helyre született vagy került, kitörlik az emlékezetből, hogy valaha is a földön járt. A két megvalósult totalitárius rendszer, a hitlerizmus és a sztálinizmus önnön eszményi csúcsát a lágerek jeltelen sírgödreiben érte el, ezekbe torkollt az antiszemitizmus, az imperializmus és a totalitarizmus útja. Az emberiség jövője az irtózat. Így látta a világ helyzetét 1951-ben egy nagyszabású gondolkodó: Hannah Arendt. 1958-ban azonban kénytelen volt könyve új kiadását epilógussal megtoldani: megváltozott a történelem. Itt, Magyarországon, 1956-ban. Egy kis nép tizenkét napon át felfüggesztette a totalitarizmust. A magyar forradalom világtörténelmi példázata a totalitárius berendezkedés immár megjósolt végét jelzi. 1958-ban Magyarországon még gyilkoltak azért a tizenkét napért. 1958-ban a világ Hannah Arendt könyvéből megtudta: mi a jelentősége annak a tizenkét napnak. 1958-ban mit meg nem adtunk volna, ha elolvashatjuk Hannah Arendt könyvét! Most elolvashatjuk. Hannah Arendt, a modern politikai filozófia egyik legnagyobb hatású gondolkodója 1906-ban született Németországban. Heidegger és Karl Jaspers tanítványa volt. 1933-ban elhagyta hazáját, és Franciaországból, 1941-től pedig az Egyesült Államokból szerezte a hitlerizmus üldözötteinek mentését. A New York-i New School professzora volt, s Princetontól Kaliforniáig sok más neves amerikai egyetemen is tanított. 1975-ben halt meg.

Hannah Arendt - Fogódzó ​nélkül
Hannah ​Arendt munkásságának alapja az emberi végesség és esetlegesség következményeivel való számvetés. Nemcsak elméleti megfontolásai, hanem a totalitarizmus és a holokauszt tapasztalatai is nyilvánvalóvá tették számára, hogy az ember - megalapozható külső norma, elv, transzcendens támpont nélkül - arra kényszerül, hogy saját maga számára teremtsen fogódzókat. Ezért kénytelen vállalni saját ítéletalkotása kockázatát. Ahogyan a gyöngyhalász felhozza a végtelen tenger mélyéről az értékes gyöngyöket, Arendt szerint úgy kell kiemelnünk a hagyományból mindazt, ami saját belátásunk szerint fogódzóul szolgálhat számunkra az egyébként fogódzók nélküli világban.

Hannah Arendt - The ​Human Condition
The ​past year has seen a resurgence of interest in the political thinker Hannah Arendt, “the theorist of beginnings,” whose work probes the logics underlying unexpected transformations—from totalitarianism to revolution. A work of striking originality, The Human Condition is in many respects more relevant now than when it first appeared in 1958. In her study of the state of modern humanity, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems Arendt identified then—diminishing human agency and political freedom, the paradox that as human powers increase through technological and humanistic inquiry, we are less equipped to control the consequences of our actions—continue to confront us today. This new edition, published to coincide with the sixtieth anniversary of its original publication, contains Margaret Canovan’s 1998 introduction and a new foreword by Danielle Allen. A classic in political and social theory, The Human Condition is a work that has proved both timeless and perpetually timely.

Hannah Arendt - Múlt ​és jövő között
Hannah ​Arendt (1906-1975) német származású amerikai filozófus rendkívül kiterjedt munkásságának középpontjába a történelem fordulópontjait (pl. a francia forradalmat), illetve anomáliát (pl. a hitleri és a sztálini totalitarizmust) állítja, s ezeket elemezve jut el a normálisan működő társadalom törvényszerűségeinek összegzéséhez. A századunk közepén írt s eredetileg külön-külön megjelentett nyolc esszében Arendt a modern kor emberének próbált otthont találni az egyre ijesztőbb világban.

Hannah Arendt - A ​forradalom
Montesquieu-re ​hivatkozva szembeállítja az erős intézmények dinamikus egyensúlyán alapuló, és ezáltal sikeresnek bizonyult amerikai forradalmat az emberjogi alapozású, erény- és észközpontú, ennélfogva rémségeket hozó francia változattal és európai másolataival.

Hannah Arendt - Eichmann ​in Jerusalem
Sparking ​a flurry of heated debate, Hannah Arendt's authoritative and stunning report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first appeared as a series of articles in the New Yorker in 1963. This revised edition includes material that came to light after the trial, as well as Arendt's postscript directly addressing the controversy that arose over her account. A major journalistic triumph by an intellectual of singular influence, Eichmann in Jerusalem is as shocking as it is informative-an unflinching look at one of the most unsettling (and unsettled) issues of the twentieth century.

Hannah Arendt - Nach ​Auschwitz
Produktinformationen ​zu „Nach Auschwitz “ Frühe Arbeiten Arendts zum System der Konzentrationslager, über den Auschwitz-Prozess, das Weiterleben des Faschismus in Europa nach 1945 und über persönliche Verwantwortung in einer Diktatur. Klappentext zu „Nach Auschwitz “ Dieser Band enthält frühe Überlegungen Hannah Arendts zu den Konzentrationslagern, zur Weltherrschaft als Endziel totalitärer Regimes und über den Versuch der totalen Beherrschung des Menschen. Über das Weiterleben des Faschismus in Europa nach 1945, über Diktatur und persönliche Verantwortung, über den Frankfurter Auschwitz-Prozeß und über die Eichmann-Kontroverse.

Kollekciók