Ajax-loader

Szirmai Péter könyvei a rukkolán


Szirmai Péter - Mániákus ​bibliofília
"Amikor ​majd a gödör szélén állunk, nem lehet ugrálni, de felejteni se szabad, el kell mondani szóról szóra, hogy mennyi aljasság van az emberekben; utána már nyugodtan eldobhatjuk az utolsó csikket és leléphetünk. Ha mást nem csináltunk egész életünkben, ennyi akkor is elég." Így szól a kötet Louis-Ferdinand Céline-től vett mottója, s valóban, e novellák az éjszaka mélyére visznek le minket, az emberi aljasság anatómiáját írják le, ontológiai problémákat boncolgatnak, azt sugallják, egyetlen lehetőségünk van csak: "innen el". Erejük ennek a rettegéssel teli két szónak félelemnélküli kimondásában rejlik.

Szirmai Péter - Klein Sándor - Üzleti ​tervezés - üzleti gondolkodás
Erős ​és hosszú távon is eredményes vállalkozások létrehozásához szolgál sok hasznos információval ez a kiadvány. Gary Whitlie Dreher Sörgyárak ...őszintén ajánlható az Üzleti tervezés – Üzleti gondolkodás című könyv, nemcsak vállalkozást tanuló egyetemi hallgatóknak és nemcsak kisvállalkozásba kezdő üzletembereknek, hanem az üzleti világ mindazon szereplőinek, akik szeretnék megérteni a sorsukat formáló piaci tendenciákat, törvényszerűségeket. Mosonyi György Vezérigazgató, MOL-csoport Szirmai Péter szerzőtársával, Klein Sándorral... újszeru tankönyvvel rukkolt elő... Abból az elgondolásból indultak ki, hogy az üzleti tervezés – illetve tágabb értelemben egy üzlet alapítása – nem egyszerű gazdasági folyamat: a vállalkozás választása sorsválasztás. Mészáros Tamás Rektor, Budapesti Corvinus Egyetem

Szirmai Péter - Hunniában ​valami készül
Ilosvai ​Selymes Péter, a regény főhőse döbbenettel értesül a 2004. december 5-i szégyenletes (mert a politikai elit egy része ebben érdekelt) népszavazásról, és azonnal dönt: feladja állását és vidékre költözik. Értelmiségi dac, önkényes számkivetettség? - tehetnénk fel a jogos kérdést. Nem: Ilosvai csupán a miértekre igyekszik választ találni. És megnyugvást a családi tragédiák után. Honnan tud erőt meríteni? Egy közösségből, amelyet még nem ért el a globalizációs világháború, a nemzetellenes politikai métely. Vagy mégis?? Szirmai Péter könyve mementó a népszavazásról. Nem politikai röpiratról vagy esszéről van szó, sem vagdalkozó vádiratról vagy személyeskedő periratról, hanem szépirodalomról. Az elsőkötetes szerző új hanggal színesíti legújabb kori magyar prózánk kottáját, elbeszélésmódja az erdélyi történetírók hagyományaira emlékeztet, írói élményét a nagy elődökhöz hasonlóan történelmi tragédia táplálja - egy nagy különbséggel: míg hajdan nagyhatalmak szabták-varrták sorsunkat, ezúttal a magyar-magyar megosztottság viszi sírba a magyarságot... "Egy könyv napjaink sorstragédiájáról. Lebilincselő és katartikus." (Pósa Zoltán)

Kollekciók