Ajax-loader

Kiss János könyvei a rukkolán


Kiss János - Omló ​falak
A ​Román Kommunista Párt XIV. kongresszusától Románia elnökének, szenátusának és képviselőhazának megválasztásáig: hat hónapnyi időszak, amelyik olyan változásokat hozzott életünkben, amilyenekben már legtöbben nem is reménykedtünk. Talán nincs két ember az országban, aki ugyanúgy élte volna meg ezt a történelmi fordulatot. És talán minden egyes ilyen megélés egy-egy regény a maga nemében. Nem véletlen, hogy egymást követik a hosszabb-rövidebb, összefüggő vagy részletekben közzétett emlékezések. Ami véleményünk szerint Kiss János könyvét az átlagból kiemeli, először is az, hogy hivatásos, jól ismert, népszerű író s újságíró írta. Másodszor az, hogy - amint egyik kritikusa írta róla a legnehezebb években - néhányad magával megpróbált a tényirodalom eszközeivel küzdeni a diktatúra hazugságáradatával szemben. Harmadszor pedig az, hogy az író pályafutása során megfordult a falusi tanárkodástól az előkelő folyóirat-szerkesztésig, a tanfelügyelősködéstől a napilapírásig a társadalmi élet számos területén, a legcsekélyebb megalkuvás nélkül eljutott az elmúlt rendszerben a "középkáderségig", ám maradéktalan tisztességének bizonyítékaképpen komolyan számításba vették a megújult rendszer egyik vezetőjeként is: magyarán az, hogy mindvégig ott volt valahol az események középpontjában. Sokat látott, sokat hallott... Sokat reménykedett, sokat csalódott... És ami a legfontosabb: volt ereje ahhoz, hogy egyfajta naplót vezessen életéről azokban a napokban, amelyekben egyáltalán nem volt biztos, hogy lesz-e annak a naplónak újabb lapja... Őszinte könyvet adunk az olvasó kezébe. Reméljük, hogy saját élményeire is rátalál benne.

Kiss János - Repülőgépszerkezetek II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Kiss János - Maródiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss János - Fehér ​csend
"Nem ​mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek" - vallhatná a Fehér csend című kisregény hősnője, ha efféle irodalmi idézetek megfordulnának a fejében. Ő azonban sokkal egyszerűbb és érintetlenebb lélek, semhogy ilyen görcsoldó bölcsességek segíthetnék a kitárulkozásban. Csak az idézet első felét ismételgeti magában a doktornő unszolására, hogy beszélje el az életét, egy parasztasszony történetét (ahogyan a regény első címváltozata is hangzott). És inkább a hallgatást, a fehér csendet választja, ami egyben a végeges, kiúttalan magányt jelenti. Paraszti szemérmessége vagy inkább az ösztöne lehetetlenné teszi a "pszichoanalízist", mert pusztán szakmai-személytelen viszonyulást érez az ilyenszerű érdeklődésben. Végletes elesettsége, áthatolhatatlan magánya avatja őt az író témájává, helyette, az ő nevében vall és emlékezik, beszéli el élete sebeit és kudarcait, kevéske örömét, mintegy azonosulva vele. ("Bovaryné én vagyok", jelentette ki Flaubert - hogy újabb idézettel támasszuk alá a mondottakat.) Ez az emlékezés, e belső monológ, a dolog természetének megfelelően, a szabadabb képzettársítás alapján, olykor vártalanul előbukkanó gondolatdarabok, emlékfoszlányok kavargása közben zajlik, de a modern ábrázolásmód, a múlt és jelen emléksíkjainak a keverése nem megy az érthetőség és élvezhetőség rovására; a kisregénynek mondanivalóhoz és terjedelemhez méretezett belső szerkezete van, amely lehetővé teszi az olykor logikátlannak tűnő váltásokat, s egy átfogóbb művészi logikának alárendelve, a végén minden világos és érthetővé lesz. Kötetünk második kisregénye az 1978-ban a Kriterionnál megjelent mű újrakiadása. Annak idején mind olvasók, mind a kritika kedvezően fogadta, s a jelen könyvben való megjelentetését az is indokolttá teszi, hogy mintegy "férfi párja" a Fehér csend-nek.

Kiss János - Hólabda
"Tiszta ​a lelkiismerete?" - kérdi makacsul a HÓLABDA című novellában egy ismeretlen telefonáló az írás főszereplőjétől, Gretlitől. Az ismételt kényelmetlen hívásokra Gretli előbb felbőszül, lecsapja a kagylót, telefonbetyárnak nevezi az illetőt, de egy idő után mégiscsak kénytelen elgondolkozni a dolgon, sőt el szeretne beszélgetni vele a kérdésről. Ilyen "telefonhívások" Kiss János novellái, amelyekben egy-egy lelkiismereti, egyéni vagy társadalmi problémára kérdez rá a szerző, arra készteti az olvasót, hogy elgondolkozzék rajtuk, választ, megoldást keressen rájuk. Szereplői hétköznapi emberek, a maguk mindennapi problémáikkal. Az író ábrázoló módszere kimondottan realista, ami talán abból is következik, hogy foglalkozására nézve újságíró, a kolozsvár-napocai "Igazság" című lap belső munkatársa, de novelláiban fölül tud emelkedni az egyszerű leírás, bemutatás, a riport színvonalán. A szépirodalom eszközeivel színesen, egyénítve, sarkítottan, a lényegre tapintva mutatja be a szereplőket és a problémáikat, írásait a szocialista humánum eszmeisége hatja át.

Berend Mihály - Dr. Berendné Németh Éva - Szerényi Gábor - Kiss János - Biológiai ​feladatsorok felvételizőknek
Könyvünk ​a középiskolai biológia tananyaghoz kapcsolódó gondolkodtató feladatsorok gyűjteménye. Az ilyen jellegű feladatsorok a gondolkodóképesség, a kreativitás, valamint a tananyag-áttekintő képesség fejlesztésére és mérésére kiválóan alkalmasak, így fontos helyet töltenek be a biológiai gondolkodásmód és tudásszint értékelése sorén, mind az egyetemi felvételi vizsgák új rendszerében, mind a középiskolai oktatásban. Feladatsoraink többsége az ún. problémamegoldó feladatsorok közé sorolható, amelyek instrukciókból és hozzájuk kapcsolódó tesztkérdésekből állnak. Eredményes megoldásukhoz alapvető fontosságú az eligazítások sokoldalú, alapos átgondolása, továbbá a feladatok sajátos felépítésével, kérdésfelvételével is meg kell barátkozni az olvasónak, amihez gyakorlat kell. Mindehhez sok segítséget nyújt ez az összeállítás, mely az ötletek sokaságának gazdag tárháza. Mivel egyetemi felvételi vizsgákon egyéb feladattípusok is szerepelnek, beiktattunk számítási, táblázatmegoldási, ábraelemzési és esszéfeladatokat, továbbá instrukció nélküli tesztkérdéseket is. A kötet a feladatok megoldásait is tartalmazza, melyek nem csupán az ellenőrzést segítik, hanem a magyarázatok által újabb, még alaposabb tanulás lehetőségét, új információk megszerzését is biztosítjuk. Könyvünket egyaránt ajánljuk azoknak a diákoknak, akik felsőfokú biológiatanulmányokra készülnek, és azoknak a biológiatanároknak, akik tanóráikat feladatmegoldásokkal változatosabbá kívánják tenni.

Kiss János - A ​király én vagyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Gömöry András - Müllner Erzsébet - Tóth Géza - Kiss János - Biológia ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss János - Élettan
Ez ​a kötet egyedülálló kísérlet a magyar szakirodalomban arra, hogy a témakört gondolkodtató feladatokon keresztül tárgyalja. A téma szerint csoportosított kérdések és feladatok felölelik az élettan minden fontos területét. A feladatsor elsősorban biológus egyetemi hallgatók felkészülését hivatott segíteni, azonban orvostanhallgatók és leendő állatorvosok is minden bizonnyal nagy haszonnal forgathatják. A könyv előzmény nélküli, mert a korábban napvilágot látott hasonló munkák vagy felvételizők számára készültek, így csak kevéssel nyúltak túl a középiskolai tananyagon, vagy kizárólag teszteket tartalmaznak egyszerű megoldókulccsal kiegészítve. Biológus- és orvostanhallgatóknak ajánljuk.

Kiss János - Állománykiterjesztések ​szótára
A ​kötet a különböző operációs rendszereken (DOS, Windows, OS/2, UNIX, MacOS) használatos leggyakoribb kiterjesztésű állománytípusokat, valamint az adott állományok felhasználásának lehetséges módjait mutatja be.

Kiss János - Ércteleptan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók