Ajax-loader

Fraknói Vilmos könyvei a rukkolán


Rómer Flóris - Ipolyi Arnold - Fraknói Vilmos - Egyház, ​műveltség, történetírás
Rómer ​Flóris, Ipolyai Arnold és Fraknói Vilmos A XIX. század második felének kiváló historikusai közé tartoztak, munkásságuk jelentős hatással volt a történeti tudományok fejlődésére. Rómer Flóris a magyar régészet egyik megalapítójának, a tudományág hazai úttörőjének tekintik, aki történettudósként is értékes alkotásokkal hozzájárult a korabeli polgári történettudomány fejlődéséhez. Ipolyi Arnold a néprajztudomány magyarországi klasszikusai közé számít nagyszabású fiatalkori monográfiája, A magyar mythológia révén. A kötetünkben közreadott részletek elsősorban művelődéstörténeti írásait, egy összefoglaló magyar művelődéstörténet előtanulmányait tartalmazzák. Fraknói Vilmos jelentős életművet hátrahagyó történész volt, akinek gazdag irodalmi hagyatékából csak néhány kedvelt témájúból vett szemelvényre jutott hely e kötetben. Élete során foglalkozott Pázmány Péterrel, aki sok tekintetben példaképe volt, és szinte haláláig foglalkoztatta Martinovits Ignác személyisége, a magyarországi jakobinus mozgalomban betöltött szerepe.

Fraknói Vilmos - A ​Hunyadiak és a Jagellók kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fraknói Vilmos - Hunyadi ​Mátyás király, 1440-1490
Az ​1890. évi kiadás reprintje. A leghíresebb magyar király, az "igazságos" Hunyadi Mátyás (1440-1490) életét dolgozza fel Fraknói Vilmos történész monográfiája, mely eredetiben a király halálának négyszázadik évfordulóján, 1890-ben látott napvilágot. A szerző mai napig gyakran hivatkozott művében kronologikus sorrendben haladva mutatja be az életutat. Az első fejezet Hunyadi János kisebbik fiának fiatalkorával és 1458-as királlyá választásával foglakozik (minderről a szerző a Szilágyi Mihályról szóló életrajzában (201020154) is részletesen írt), majd a szerző rá tér Mátyás uralkodásának első éveire, 1464-ig (ekkor szerezte vissza Mátyás a Szent Koronát III. Frigyes császártól, s ekkor hunyt el első felesége, Katalin is). A harmadik könyv az európai politika, a nagyhatalmi próbálkozások kezdeteivel foglalkozik 1471-ig, majd az 1476-ig tartó korszak bemutatása következik, kitérve Aragóniai Beatrixszal kötött házasságára, s gazdag udvarára is. Az ötödik könyv a német-római császárral folyó mérkőzés állomásait mutatja be 1477 és 1488 között, külön kiemelve Mátyás hadászati reformjait, valamint Bécs 1485-ös elfoglalását. Az utolsó rész a király utolsó éveivel, halálával és a trónörökléssel foglalkozik. Mindez tartalmazza azon információkat is, melyeket a szerző - Bonfini leírása, valamint ez alapján Korányi Frigyes professzor 1889-es szakvéleménye felhasználásával - Mátyás halálának okáról, a feltételezhető agyvérzésről írt.

Fraknói Vilmos - Gróf ​Széchényi Ferenc
Fraknói ​Vilmos, a 19-20. század fordulójának széles érdeklődési körű és termékeny katolikus történetírója gazdag forrásanyagra támaszkodva ismerteti a Széchényi család felemelkedésének történetét, majd választott hőse magán- és közéleti pályáját, mecénást és könyvtár-, illetve múzeumalapító tevékenységét. Műve, amely eredetileg 1902-ken jelent meg, száz év elteltével is a gróf standard, a későbbi szakirodalom által megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen biográfiája maradt.

Fraknói Vilmos - Martinovics ​élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fraknói Vilmos - Pázmány ​Péter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fraknói Vilmos - Egyháznagyok ​a magyar középkorból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók