Ajax-loader

Seregély István könyvei a rukkolán


Seregély István - A ​mi vendégünk története
A ​keresztény, katolikus élet első meghatározó, személyes élménye az elsőáldozási előkészület. Ennek során a hívő család és a hitoktató feladata, hogy az Oltáriszentség misztériumát megismertesse és hozzáférhetővé tegye a kisiskolás korú gyermek számára. Seregély István egri érsek 32 éven át volt hitoktató. E munkája során összegyűjtött élményeiből és megannyi írott anyagból állította össze ezt a hittanregényt. A leírt történet egy család életének eseményeihez kapcsolja az egyénileg induló keresztény élet igazságait, az erkölcsi élet alapjait és gyakorlatát. A mű kettős célt szolgál. A szülő és a hitoktató kézikönyvként használhatja, szabadon alakítva az evangéliumi élet üzenetéhez a mindennapi történeteket, így az anyag az elbeszélésben szereplő nevek és körülmények változtatásával a későbbi években újra és újra felhasználható. Érdemes az elsőáldozás után is a hittanosok kezébe adni a könyvet. Természetesen a regény elolvasása nem elegendő az elsőáldozási előkészülethez. A Kiadó abban a reményben bocsátja útjára A mi vendégünk történetét, hogy hasznos segítséget nyújt a gyermekek keresztény életének elindításához.

Holló Dénes - Seregély István - Dia-diasor-panoráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Seregély István - A ​kereszténység a vallás koronája
Az ​egri Szent István Rádióban éveken keresztül hallható volt érsek úr hangos jegyzete Püspökkenyér címmel. A Tanúságtétel című első kötet folytatásaként most megjelent írásában is a világ eseményeiről, ünnepeiről, évfordulóiról és szellemi áramlatairól elmélkedve ad lelki útravalót és iránytűt mindenkinek. Senkit nem akar megítélni, de vállalja a jó és rossz közti, Isten világrendjében kötelező különbség megvallását.

Seregély István - Krisztus ​az út, az igazság és az élet I.
Seregély ​István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke a jelenkori magyar egyház meghatározó egyénisége, közéleti szerepvállalása ismertté és elimertté tette őt hívők és nem hívők körében egyaránt. A Szent István Társulat a múlt év karácsonyára, 25 esztendős főpásztori szolgálatának jubileumára jelentette meg Seregély István összegyűjtött írásainak és beszédeinek első kötetét, melynek most a folytatása is napvilágot látott.. A könyvek tematikája szerteágazó: teológia, Szentírás-magyarázat, lelkiség, oktatás-nevelés, hazaszeretet… A könyv keménytáblás kötésben jelent meg

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása IV.
Seregély ​István érsek úr pünkösdre és az évközi idő néhány ünnepére szóló elmélkedéseit egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva.

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása III.
"Isten, ​Jézus Krisztust, akit ti megöltetek, föltámasztotta, és élők holtak bírájául rendelte" (ApCsel 2,22-24). Minden esztendő elhozta ennek az evangéliumnak idejét a nagyszombatot, a húsvétot, és a húsvéti idő vasárnapjait. Ma is ez, a krisztushívő életet végeredményben megalapozó igazsága a világnak. Ennek a húsvétról szóló időnek gondolatait találják meg olvasóim a válogatásban. Talán fölemeli tekintetüket a múlandóság szomorúságából." (Seregély István)

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása II.
Seregély ​István érsek úr nagyböjti elmélkedéseinek gyűjteményét egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és szentség forrása I.
Seregély ​István érsek úr ádventi és karácsonyi elmélkedéseinek gyűjteményét egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva. "Újraolvasva a régi írásokat, számomra megnyugtató, hogy amit az ’50-es, ’60-as években elmondtam, az változatlanul ma is érvényes, nem kell javítanom azon, amit a Mindenható tekintélyével megáldott szószéken bármikor is hirdettem. Ha bárkinek javára válnak e gondolatok, szíves jóindulatába ajánlom immár szolgálatom végéhez közeledő életem szerény szellemi örökségét."

Kollekciók