Ajax-loader

Meggyesi Tamás könyvei a rukkolán


Meggyesi Tamás - A ​20. század urbanisztikájának útvesztői
A ​20. század városépítési elveinek története versenyfutás az idővel: az urbanizáció mindig előtte jár a fejlesztési modelleknek. Mire egy irányzat megvalósul, már elavultnak számít, mert közben az urbanizáció és a nyomában sarjadzó életérések is új fordulatot vesznek. Eközben gyorsuló ütemben váltják egymást a városépítészeti irányzatok: szinte élet-halál harcot vív egymással a kultúra folyamatosságát őrző tradicionalizmus a műszaki civilizáció megváltó erejébe vetett hittel. modernizmus optimizmusát először a diktatúrák, majd a század utolsó harmadában a kiábrándulás és a posztmodern életérzés hűti le, ami a jelenlegi városépítészeti irányzatok pluralizmusához vezet. A könyv útikalauz a 20. századi urbanisztikai gondolkodás útvesztőiben, a nagyszabású koncepciók, a válságok és az újrakezdések drámai történetében.

Meggyesi Tamás - Települési ​kultúráink
A ​kötetben két egykori kutatási jelentést adunk közre. Az egyik az 1986-ban dokumentált Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak feltárása és értékelése a továbbfejlesztés szempontjából, a másik pedig az 1988-ban készített Utcák és terek az alföldi kertes településekben címen vált ismertté.

Meggyesi Tamás - Lány ​egyszarvúval
Lány ​az egyszarvúval a címe az esztergomi Keresztény Múzeum egyik szép reneszánsz festményének. A középkori bestiáriumok szerint a fehér bőrű, legyőzhetetlen és rendkívül vad állatot csak csellel lehet befogni: ha fiatal lányt talál az erdei tisztáson, megszelidül, és a lány ölébe hajtja fejét. A többi már a bokrokban megbúvó vadászok dolga. A lányt sokáig Mária, az egyszarvút pedig Krisztus jelképének tartották, de a kettős jelkép és a történet már a legősibb kultúrákban is föllelhető.A lányról kiderül, hogy az életfa megszemélyesítője, az egyszarvú pedig az az isteni személy, akinek a Fa - és így a keresztfa - ágain fenn kell akadnia: az ő halála biztosítja az Élet újjászületését. A könyv beavatás saját magunkba, és személyes létünk értelmével szembesít. Aki egyszer találkozott az egyszarvúval, annak követnie kell őt. mint a kilenc szép szál fiúnak a csodaszarvast, mígnem maguk is szarvassá változnak erdő sűrűjében.

Meggyesi Tamás - Városépítészeti ​alaktan
A ​könyv tematikája az elmúlt 10 év előadásai során alakult ki, amiket a szerző a Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnök hallgatói, a pécsi Pollack Mihály Főiskola hallgatói, valamint a CORVINUS egyetem településmérnök és tájépítész hallgatói számára tartott. Ennek megfelelően a könyv megtartotta tankönyv jellegét, vagyis olyan elemi ismereteket is közöl, amelyek hozzá tartoznak az alapképzéshez.

Meggyesi Tamás - Számadás
Az ​esszékötet nem csupán a szerző urbanisztikai tanulmányait foglalja magában, hanem kiállításmegnyitókra írt szövegeit, könyvismertetéseit, építészeti kritikáit, előadásait és irodalmi jellegű írásait is.

Meggyesi Tamás - A ​városépítés útjai és tévútjai
A ​könyv a modern városépítés elveinek kibontakozását tárgyalja a megvalósult példák, utópiák és kísérletek nyomán, azt a hősi küzdelmet, amelyet a városépítők vívnak az idővel, az új egyensúly megteremtése érdekében. A vidék és a város viszonya megváltozott. A város eddig sziget volt a természet óceánjában. Most megfordult a helyzet, a természet szinte szigetté zsugorodott a városok tengerében. A városiasodás már az elmúlt században megindult, és azóta egyre nagyobb méreteket ölt. Orvoslására számtalan ideológia és tervezet született. Ebben az útvesztőben - amelynek irodalma már a múlt században is számottevő volt és napjainkban is állandóan gazdagodik - segít eligazodni Meggyesi könyve. Ilyen minőségében, mint összefoglaló mű, forrásmunkának számít.

Kollekciók