Ajax-loader

Adriányi Gábor könyvei a rukkolán


Adriányi Gábor - A ​katolikus egyház története a 20. században
Ki ​gondolta volna akkor, amikor 1971-ben a bonni egyetemen elkezdtem a kelet-európai katolikus Egyház történetét előadni, és azt 29 éven keresztül folytatni, hogy megérjük még a harcos ateista, egyházüldöző kommunizmus bukását, és hogy az Egyház visszanyeri szabadságát? Célom nem lehetett az Egyház történetének maradéktalan és részletes írásbeli bemutatása, hanem csak a fő irányvonalakra utalhattam. Mivel könyvem elsősorban a kommunista egyházüldözést, majd a politikai fordulatokkal, változásokkal beköszöntött újrakezdés vesződséges fáradozását ecseteli, hiszem, hogy munkám időtálló és a jövőbeli kutatást is gazdagítja. (Adriányi Gábor)

Adriányi Gábor - Egy ​élet nyomában
Amikor ​az olvasó ezt a könyvet a kezébe veszi, kérdi, mennyire felelnek meg a valóságnak a benne foglaltak, és vajon a szerző mindent megírt-e magáról és a vele kapcsolatos dolgokról. A felelet egyszerű: nem! Ugyanis minden önéletrajzi írás szubjektív, a szerző egyéni benyomásait, élményeit, ítéleteit tükrözi, még akkor is, ha írásában tárgyilagosságra törekedett, és nem állt szándékában a történteket meghamisítani. Ezenkívül egy önéletrajzi írás nem mondhat el mindent. Mert minden ember életében - így egy pap életében is - vannak olyan személyes dolgok, amelyek nem a nagy nyilvánosság elé tartoznak. A jelen írás inkább csak egy Nyugatra sodort honfitárs változatos életútját akarja bemutatni, hogyan és milyen körülmények között próbálta hazáját, egyházát, jelesen a magyar katolikus egyházat és annak történetét szolgálni. Írásom szentelem azok emlékének, akik utamon segítőim és társaim voltak.

Adriányi Gábor - Prohászka ​és a római index
Prohászka ​Ottokár Pázmány Péter után a magyar egyháztörténelem egyik legjelentősebb személyisége. 1911-ben a római Index Kongregáció a tiltott könyvek listájára tette könyveit, melyet értetlenül fogadott a katolikusok többsége. Az 1917-ben megszűnt szankció után Prohászka életműve végre méltó helyére került, de az eset körülményei máig foglalkoztatják az egyháztörténészeket. Adriányi Gábor kutatómunkájának eredménye ez a kötet, mely rávilágít az indexre tétel okaira, körülményeire, s közel százoldalnyi olyan dokumentumot tartalmaz, mely most kerülhet először a nyilvánosság elé.

Adriányi Gábor - A ​Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939-1978
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adriányi Gábor - Az ​egyháztörténet kézikönyve
Scitovszky ​János hercegprímás 1857. augusztus 14-én a következő szavakkal kezdte püspökeihez intézett körlevelét: "A magyar vallásos irodalmat illetően a legérzékenyebb hiányosság az egyháztörténet terén van." Sajnos, ez a megállapítás részben még ma is helytálló. Igaz, ilyen tárgyú művek kiadására a II. világháború utáni évtizedekben nem nyílt lehetőség, s ha mégis megjelenhetett néhány egyháztörténeti munka, a fennálló rendszer cenzorai gondosan kitörölték a marxista-leninista ideológiával összeegyeztethetetlen részeket. Ennek fényében érthető, hogy Adriányi Gábor könyvének első kiadása (1974) csak önerőből jelenhetett meg - Münchenben. Az egyháztörténet kézikönyve egyetlen kötetbe sűríti kétezer év eseményeit. Ilyen körülmények közt az anyag tömörítése ugyan felveti a válogatás problémáját, ám a szerzőt ebben nem egyéni, hanem tárgyi szempontok vezették. Műve így a terjedelemhez viszonyítva maximális teljesítményt nyújt, különösen, ha figyelembe vesszük a bőséges irodalomjegyzéket, mely lehetőséget ad arra, hogy az olvasó a felvetett problémát tovább tanulmányozhassa. Adriányi Gábor az első kiadás után negyed évszázaddal kibővítette könyvét az elmúlt időszak eseményeivel, így a Szent István Társulat a kézikönyv új kiadásával 2000 év történetének naprakész krónikáját adja az Olvasó kezébe.

Kollekciók