Ajax-loader

Barcsay Jenő könyvei a rukkolán


Barcsay Jenő - Barcsay ​iskolájában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barcsay Jenő - Forma ​és tér
Kiveszőfélben ​levő régi, nemes szokás, hogy egy-egy könyv elejére az olvasót köszöntő rövid írás kerüljön, mely arról tájékoztatja, hogy mit várjon a könyvtől. Ezt a szokást elevenítjük fel Barcsay Jenő kötetének, a "Forma és tér"-nek előhangjaként. E kötet Barcsay Jenő vallomása arról, hogy több mint negyvenesztendős festői pályáján milyen tapasztalatokat szerzett, milyen kifejezési formákat keresett vagy csiszolt. A szerzőnek ugyanis az a törekvése, hogy tapasztalatai ne csak a kép nyelvén szólaljanak meg, hanem szóban is megközelítsék azt, amit a formákon keresztül keresett. Ez akarva-akaratlanul is arra kényszeríti, hogy szinte módszeres menetben tárja elénk festői világának kialakulását. Az alkotás és vallomás, a festés és elmélet effajta kapcsolására az európai művészetben mindig akkor került sor, amikor a megszokottól valami új felé törekedett. Nem csodálni való tehát, hanem természetes, hogy a két nagy sorsforduló, a reneszánsz és a "modern" művészet vajúdása idején született a legtöbb ilyen jellegű írás.

Barcsay Jenő - Munkám, ​sorsom, emlékeim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barcsay Jenő - Művészeti ​anatómia
Az ​anatómiai atlasz tudományos alaposságú szakkönyv, képtáblái pedig önálló művészi értékű rajzok. Első ízben negyvenegy esztendeje jelent meg. Azóta idehaza és külföldön egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyve lett a művészeti oktatásnak, hasznos segítője a képzőművészeti alkotómunkának, de élvezettel forgatják lapjait a szép rajzok kedvelői is.

Barcsay Jenő - Ember ​és drapéria
Barcsay ​Jenő „Művészeti anatómia” című világsikert aratott művében az emberi test felépítését vizsgálta a művészi ábrázolás szempontjából. Új könyvében ezúttal tovább lép: az élő emberi alakon redőződő drapériát tanulmányozza. E kötet a vizsgálódásai során megállapított törvényszerűségeket sommázó rajzait foglalja magába. A könyv 68 képtábláját kisebb, összefüggő képcsoportokra bontja a világos, közérthető magyarázó szöveg.

Z. Gács György - Kocsis Imre - Vilt Tibor - Kákay Szabó György - Illés János - Gulyás Dénes - Barcsay Jenő - A ​képzőművészet iskolája 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók