Ajax-loader

Zygmunt Bauman könyvei a rukkolán


Zygmunt Bauman - Liquid ​Modernity
In ​this new book, Bauman examines how we have moved away from a 'heavy' and 'solid', hardware-focused modernity to a 'light' and 'liquid', software-based modernity. This passage, he argues, has brought profound change to all aspects of the human condition. The new remoteness and un-reachability of global systemic structure coupled with the unstructured and under-defined, fluid state of the immediate setting of life-politics and human togetherness, call for the rethinking of the concepts and cognitive frames used to narrate human individual experience and their joint history. This book is dedicated to this task. Bauman selects five of the basic concepts which have served to make sense of shared human life - emancipation, individuality, time/space, work and community - and traces their successive incarnations and changes of meaning. Liquid Modernity concludes the analysis undertaken in Bauman's two previous books Globalization: The Human Consequences and In Search of Politics. Together these volumes form a brilliant analysis of the changing conditions of social and political life by one of the most original thinkers writing today.

Zygmunt Bauman - Collateral ​Damage
The ​term ‘collateral damage' has recently been added to the vocabulary of military forces to refer to the unintended consequences of armed interventions, consequences that are unplanned but nevertheless damaging and often very costly in human and personal terms. But collateral damage is not unique to the world of armed intervention - it is also one of the most salient and striking dimensions of contemporary social inequality. The inflammable mixture of growing social inequality and the rising volume of human suffering marginalized as ‘collateral' is becoming one of the most cataclysmic problems of our time. For the political class, poverty is commonly seen as a problem of law and order - a matter of how to deal with individuals, such as unemployed youths, who fall foul of the law. But treating poverty as a criminal problem obscures the social roots of inequality, which lie in the combination of a consumerist life philosophy propagated and instilled by a consumer-oriented economy, on the one hand, and the rapid shrinking of life chances available to the poor, on the other. In our contemporary, liquid-modern world, the poor are the collateral damage of a profit-driven, consumer-oriented society - ‘aliens inside' who are deprived of the rights enjoyed by other members of the social order. In this new book Zygmunt Bauman - one of the most original and influential social thinkers of our time - examines the selective affinity between the growth of social inequality and the rise in the volume of ‘collateral damage' and considers its implications and its costs.

Zygmunt Bauman - Vida ​líquida
Uno ​de los clásicos del pensador polaco Premio Príncipe de Asturias La «vida líquida», habitual en nuestras sociedades modernas contemporáneas, se halla inscrita en un mundo que no mantiene por mucho tiempo una misma forma. Lo que define nuestras vidas es, por lo tanto, la precariedad y la incertidumbre constantes. Entre las artes del vivir líquido moderno, librarse de las cosas cobra prioridad sobre el adquirirlas.

Zygmunt Bauman - A ​modernitás és a holokauszt
A ​holokauszt valóban zsidó tragédia volt. Bár nem a zsidóság volt az egyetlen nép, melyet a náci rezsim „különleges elbánásban” részesített (hatmillió zsidó volt a több mint 20 millió ember között, akiket Hitler parancsára megsemmisítettek), egyedül csak a zsidókat ítélték teljes pusztulásra, csak nekik nem jelöltek ki helyet abban az Új Rendben, melyet Hitler bevezetni szándékozott. Ám a holokauszt akkor sem egyszerűen zsidó probléma, s nem egyedül a zsidó történelem eseménye. A holokauszt modern, racionális társadalmunk szüleménye, ez a civilizáció magas fokán álló, az emberi kultúra csúcsteljesítményeit nyújtó társadalom vitte végbe. Végrehajtásának hosszú és tekervényes története során a holokauszt egyetlen pillanatig sem került összeütközésbe a racionalitás elveivel. A „Végső Megoldás” egyszer sem bizonyult ellentétesnek az eredményes, optimális célmegvalósítás racionális megoldásainak keresésével. Éppen ellenkezőleg! A racionalitáshoz való aggályos ragaszkodásra építhetett leginkább, s egy olyan bürokrácia teremtette meg kivitelezésének feltételeit, amely adekvátnak bizonyult a formájához és a céljaihoz. A holokauszt azonban nyilvánvalóan elképzelhetetlen lett volna egy ilyen bürokrácia nélkül. Minden joga megvolt arra, hogy a modernitás megnyilvánulásaként értelmezze magát; valójában minden más csillagzat alatt idegenül hatott volna.

Zygmunt Bauman - Általános ​szociológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zygmunt Bauman - Globalizáció ​- A társadalmi következmények
A ​"globalizáció" az új évezred tagadhatatlanul egyik legnépszerűbb, legtöbbet idézett kifejezése. Kötetünk egyaránt kísérletet tesz a fogalom sokkal összetettebb tartalmi rétegeinek, valamint ezzel összefüggésben a globális folyamatok társadalmi gyökereinek és hatásainak bemutatására. E könyvében korunk egyik legnagyobb hatású gondolkodója olyan problémakörök tárgyalásával, mint a mozgás szabadsága, a nemzetállam problematikája, a területiség kérdése vagy éppen a fogyasztói társadalom kihívásai, átfogó megközelítési módszert nyújt a globalizáció problémáit megérteni szándékozóknak.

Zygmunt Bauman - Amor ​líquido
Amor ​líquido continúa el certero análisis acerca de la sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales que impone a la condición humana. En esta ocasión, se concentra en el amor. El miedo a establecer relaciones duraderas, más allá de las meras conexiones. Los lazos de la solidaridad, que parecen depender de los beneficios que generan. El amor al prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral, distorsionado hasta el temor a los extraños. Los derechos humanos de los extranjeros y los diversos proyectos para "deshumanizar" a los refugiados, a los marginados, a los pobres.

Kollekciók