Ajax-loader

Bárczi Zsófia könyvei a rukkolán


Bárczi Zsófia - Mennynek ​és Földnek
A ​szerző tanulmány és esszégyűjteménye három részből áll: az első a szlovákiai magyar irodalom jeles alkotóinak néhány művét elemzi-értelmezi újszerűen, a második rész a magyar ún. katolikus költészet (Mécs László, Sík Sándor) kérdéseivel foglalkozik, a harmadik pedig a szerzőnek a műfajtan kérdéseit, valamint a spanyol és magyar irodalom kapcsolatait vizsgáló írásait tartalmazza.

Bárczi Zsófia - A ​keselyű hava
... ​A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség. A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). ...

Bárczi Zsófia - Szellemidézés
Mécs ​László (1895-1978), a harmincas években óriási közönségsikernek örvendő papköltő körül még ma is sok a tisztázatlan kérdés, a zavar. Saját versei szavalójaként mindig tömegeket mozgatott, Összes versei 23000 példányban fogytak el, Paul Valéry benne látta a lírai őserő megtestesülését, József Attila viszont azt írta róla, hogy verseit "kispolgári tömegek írják... Ő nincs is. Mellékes."

Kollekciók