Ajax-loader

Bárczi Zsófia könyvei a rukkolán


Bárczi Zsófia - Szellemidézés
Mécs ​László (1895-1978), a harmincas években óriási közönségsikernek örvendő papköltő körül még ma is sok a tisztázatlan kérdés, a zavar. Saját versei szavalójaként mindig tömegeket mozgatott, Összes versei 23000 példányban fogytak el, Paul Valéry benne látta a lírai őserő megtestesülését, József Attila viszont azt írta róla, hogy verseit "kispolgári tömegek írják... Ő nincs is. Mellékes."

Bárczi Zsófia - Vidéki ​lyányok énekeskönyve
“Bárczi ​Zsófia könyvében minden benne van, ami a jó irodalom ismérve: fenség, titok, lidérces messzefény… És irónia, és humor. Mindegy, hogy a szépprózát szemkápráztató labirintusnak, átláthatatlan könyvtárnak vagy elágazó ösvényekkel teli erdőnek képzeljük, elég hagynunk, hogy magába szippantson. Innentől kezdve nem enged el, és már sohasem leszünk ugyanolyanok, mint a könyv fellapozása előtt. S éppen ez benne a jó. Kalandra fel, nyájas olvasó!” (Csanda Gábor) Bárczi Zsófia legutóbb 2007-ben jelentetett meg kötetet A keselyű hava címmel, azóta pedig rendszeresen jelentek meg novellái haza és külföldi folyóiratokban. Ez utóbbiakból állt össze a most megjelenő kötet. A mágikus realizmus, az intertextualitás és a finom irónia teszi elbűvölően vonzóvá ezeket a szövegeket, amelyek olvasását csak azért kénytelen néha megszakítani az olvasó, mert annyi izgalmas utalást talál bennük, hogy időnként el kell gondolkodnia felettük! A novelláskötet három részből áll, melyek azonban minduntalan összefonódnak a helyszínek és a szereplők által. A szerző nem csak a szereplők, az irodalmi hősök és egyéb ismert és ismeretlen személyek (mint Don Giovannni, Donna Elvira, Csajághy Laura, Vörösmarty Mihály stb.) sorsának alakításával szövi kibogozhatlanná, egyben áttekinthetővé a történetek hálóit, hanem magával a szerzőség fogalmával is játszik. Az első rész (Lorenzo Ribera: Amparo Mendoza de Soledad és más nyomorultak) narrátora például egy fordító, aki egy elveszett kéziratot próbál lefordítani és jegyzetekkel ellátni, miközben maga a kézirat szerzősége sem biztos, valamint a szerző barátja által itt-ott kiegészített szövegről van szó… A második rész, a Vidéki lyányok énekeskönyve, a harmadik pedig a Szörnyek könyve, amelyeknek főként női szereplői az irodalom és az élet útvesztőiben keresik önmagukat, és próbálnak összefüggést találni a világ működése és saját életük között. S teszi mindezt végtelenül szórakoztatóan és könnyedén, miközben mély emberi dolgokat fogalmaz meg. A kötetet Szőke Erika illusztrációi teszik még varázslatosabbá.

Bárczi Zsófia - Mennynek ​és Földnek
A ​szerző tanulmány és esszégyűjteménye három részből áll: az első a szlovákiai magyar irodalom jeles alkotóinak néhány művét elemzi-értelmezi újszerűen, a második rész a magyar ún. katolikus költészet (Mécs László, Sík Sándor) kérdéseivel foglalkozik, a harmadik pedig a szerzőnek a műfajtan kérdéseit, valamint a spanyol és magyar irodalom kapcsolatait vizsgáló írásait tartalmazza.

Bárczi Zsófia - A ​keselyű hava
... ​A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség. A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). ...

Kollekciók