Ajax-loader

Láng György könyvei a rukkolán


Láng György - A ​Tamás-templom karnagya
"Minden ​korok, minden földek legnagyobb muzsikusa", Johann Sebastian Bach életének, örömeinek, bánatainak, sorsának hallatlanul élvezetes, izgalmas regénye.

Láng György - Hanele
“Megrendítő ​olvasmány egy délután egy ültömben végigolvastam.,. ha teli is van néprajzi vonatkozásokkal... ez Irodalmi mű, Irodalmi alkotás a javából." Írta Ortutay Gyula Láng Györgynek egy magán levélben a Hanele című regényről. A Tamás-templom karnagya és más népszerű könyvek szerzőjének hagyatékában maradt ránk a Hanele. Látszólagosan idilli környezetben játszódik a regény a Kárpátalja világ zajától rejtett falvaiban: Gyertyánligeten és Nagybocskón. Együtt éltek a ruszinok, magyarok, románok, szlovákok és zsidók, küszködve a nehézségekkel, békés egyetértésben. Pedig nem is akármilyen különbségek jellemezték ezeket a népeket: eltérő vallási törvények és hagyományok, eltérő szokások. Igaz: nem keveredtek össze, de nem is ellenségeskedtek addig, amíg a világháborúk és a gazdasági válságok hisztériája, fanatizmusa idáig el nem szivárgott. Láng György regényének Hanele, a korán árvaságra jutott zsidó lány a főhőse. Kálvária járása megdöbbentő: szegénysége, rongyossága, ragyássága miatt elébb csak megtűrt, később megvetett lesz. Pedig - amíg van miből - segíteni próbálja őt a hitközség, a ruszin favágók, Rozsma Mátyás főerdész. Vagyontalansága, kiszolgáltatottsága azonban szinte az elállatiasodásig űzi Hanelét: a hitközségben ki akarják átkozni, mert nem tartja be a törvényeket, tréflit, azaz nem kósert eszik, hogy éhen ne haljon, és elszánja magát arra is, hogy áttér a pravoszláv hitre, mert Podluszki Cyril feleségül venné, mindenekelőtt dolgossága miatt De “pátfogásukért” cserébe könyörtelen ellenszolgáltatást követelnek tőle a ruszin favágók is: nőiségében részvét nélkül megalázzák. Nem csoda hát, hogy Hanele elfásul. Vágyai a puszta létfönntartásig hatolnak csupán: falni mindent, ami ehető, Láng György megrázó regénye Hanele élettörténetén keresztül néprajzi hitelességgel mutatja be e kárpátaljai népek életét, szokásait is.

Láng György - Te ​szőke gyerek
Láng ​György fő műve A Tamás-templom karnagya volt. Zeneszerzőként is csak bárokban, kocsmákban zongorázhatott. Az ő feljegyzései alapján született a kötet, amely végigkíséri az életét és közben izgalmas képet fest az ötvenes évekről, a pesti éjszakákról.

Láng György - Nem ​hátráltam
Böck ​János Mosonszolnokon született, itt élte gyermekéveit és járt elemi iskolába, ahol már felfigyeltek tehetségére. A Szent Benedek Rend győri gimnáziumában tanult tovább. Érettségi után a győri szemináriumban készült a papi hivatásra. Rendkívüli adottságai itt is megmutatkoztak. Felszentelése után segédlelkészként működött Fertőrákoson, Hegyeshalomban és Környén, a háború alatt tábori lelkészi szolgálatot teljesített, utána Sopronban hitoktatóként tevékenykedett. Tizenkét éven keresztül ezt követően a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa volt. Alapos teológiai felkészültségével, őszinte hivatástudatból táplálkozó papi egyéniségével, derűs lelkületével és vonzó életpéldájával azt az egyházmegyei papi generációt nevelte fel, amelyikre a legnehezebb időkben való helytállás várt. A Győrből állami nyomásra történő kényszerű elhelyezést és kápláni beosztást, majd az egyházmegye legkisebb plébániájára való félreállítást erős lélekkel fogadta és a rábízott feladatot mindvégig maradéktalanul betöltötte. Nagy lelki fájdalmat okozott számára, hogy szüleit és rokonságát a kitelepítés során elszakították tőle. Ő minden nehézség ellenére maradt az egyházmegyében és kitartásával példát mutatott a helytállásra. Nyugalomba vonulása után a mosoni plébánián vállalt lelkipásztori munkát, és egészen haláláig pótolhatatlan szolgálatot végzett ott is a lelkekért. Paptestvérei számára életszentsége jelentett ragyogó példaképet, hívei és barátai emlékében szeretetreméltósága él tovább.

Láng György - Konyhai ​különlegességek és képtelenségek
Tudja-e, ​hogy Kínában az az illetlenség, ha valaki nem szürcsöli a levest, ha ízlik neki? a Caesar-salátát eredetileg Pilóta-salátának hívták? azokat a római szakácsokat, akik elrontották az ételt, nyilvánosan megvesszőzték? XI. Lajos udvarának hölgyei kizárólag levesen éltek, mert azt hitték, hogy a rágás elcsúfítja arcukat? a szüzességet fogadott egyiptomi papoknak ránézniük sem volt szabad a lencsére? Mindez csupán ízelítő a számtalan tényből, igazságból, furcsaságból, különlegességből, képtelenségből és apróságból, amelyeket Láng György, a nemzetközi hírű vendéglős és mesélő összegyűjtött ebben a bájos kis kötetben. Láng, aki tanácsadó cége elnökeként vendéglőket teremt a semmiből Manhattantől Maniláig, immár harminc esztendeje gyűjti az étkezéshez és az ételekhez kapcsolódó mulatságos történeteket, s ebben a könyvben ezek javát teszi közkinccsé. Vannak itt történetek jeles séfekről és ínyencekről mint Excoffier, Gyémánt Jim Brady vagy Alexis Soyer, a londoni Reform Klub híres különce, megtudjuk, hogyan kapták a nevüket az olyan nevezetes fogások, mint a Csirke király módra vagy a Baba au Rhum, megismerhetünk bolondos, nemi vágyat növelő szereket a gyömbérfelfújttól a kuszkuszig, a népi gyógyászatban ismert ételeket-italokat (mint a bűvös gyógyerejű Magyar királynő vize vagy a Buddha átugrott a kerítésen elnevezésű kínai leveskülönlegesség), az ókorban fogyasztott fura csemegéket (kóstolta már a töltött mogyorós pelét?) és ostoba élelmiszer-kísérleteket, amilyen például az Egyesült Államok kormányának terve volt a toll nélküli csirke kitenyésztésére vagy az a harminckilenc mérföldnyi hosszú olasz töltött tészta, amellyel egy konyhaművész kívánta körülkeríteni Manhattan szigetét. Az abszurdtól a nevetségesig kalandozó érdekességeket Milton Glaser szeszélyes rajzai és szellemes megjegyzései fűszerezik. Láng György könyve a mulatságok valóságos lakomája minden ínyenc, minden nagyevő és minden leendő mesemondó számára.

Láng György - Bartók ​élete és művei
Ez ​írásnak célja az, hogy a legszélesebb rétegeket, - a nem zeneértőket is - elvezesse azokra a területekre, ahol csak csodálni, szeretni és végtelen áhítattal tisztelni lehet a nagy idők nagy Bartókját. És hivatva van arra, hogy megértesse őt és megmutassa, mi módon lehet élvezni halhatatlan műveit. Mert élvezni lehet őt, mindenkinek, akárcsak Haydn-t, vagy Mozart-ot, vagy Schubert-et, vagy Händel-t, mert ugyanazt csinálta, mint azok: művészi zenecsodákat ajándékozott a világnak.

Láng György - A ​Péter-templom karnagya
1585-ben ​hatalmas népünnepély zajlott a Szent Péter-székesegyház előtti főtéren. Monumentális márványobeliszket állítottak föl, csúcsára erősítették a szent kereszt egy darabját, s a pápai énekkar Palestrina egyik himnuszát adta elő, a szerző vezényletével. Róma az ezerötszáznyolcvanas évekre zenei világközponttá fejlődött, s ez Palestrina munkásságának köszönhető elsősorban. Műve hatalmas hagyomány, utolsó láncszeme, összefoglalása a több évszázados egyházzenei örökségnek. Ez a könyv, amely a zenei kalandregénynek egyik legizgalmasabb darabja, Palestrina mozgalmas életének története.

Halász Zoltán - Láng György - Gundel
Egy ​évszázad óta elválaszthatatlan Budapest életétől az a szó, hogy "Gundel". Budapest és a Gundel kapcsolatáról szól a könyv, amit most a kezébe vesz, kedves Olvasó. Egy kisfiúról emlékezik meg először, aki apja vendéglőjében volt kenyeresfiú – s aki később saját vendéglőjével együtt legendává változott. Megeleveníti aztán a könyv az Osztrák-Magyar Monarchia világát, melyből leginkább csak a Gundel-konyha tradíciója él már napjainkban. Szórakoztató anekdoták, konyhai örömök, császárok, csodarabbik követik egymást a könyvben – de megjelenik Párizs és Monsieur César Ritz, a vendéglátás mágusa is, csakúgy, mint a századforduló mesevilága a pesti Városligetben. Arról is szól a történet, hogy miképpen folytak az orosz-ruletthez hasonló tárgyalások, amelyek hosszú huzavonája után végre felébreszthették álmából az oly sokáig elhanyagolt Csipkerózsikát. Olyan e könyv olvasása, mint egy utazás – Podmaniczky Frigyes, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc Budapestjének múltba merült színes világában kezdődik és a Gundel-dinasztia nemzedékeit követve jut el a jelenig, a százévesen megújhodott Gundelig.

Láng György - Haydn
A ​polihisztor szerző Láng György Beethoven, Bach, Bartók életrajzai mellett Haydn életrajza is olyan remekmű, melyben élővé, valóságossá varázsolja e páratlan értékű művészt. A könyv anekdotafüzér-szerűen, s az adatok által lehetővé tett részletességgel, de egyben olvasmányosan halad végig Haydn életén.

Láng György - Terítéken ​az életem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láng György - Beethoven ​tavasza
Beethoven ​a szülővárosában, Bonnban töltötte élete első húsz esztendejét. E korszakából nem maradtak ránk tőle érett zeneművek, mégis roppant izgalmas tanulmány, hogy lesz a koraérett, érzékeny, kemény akaratú tehetségből az apa brutális követelőzése, az anya óvó szeretete, barátok, mesterek, pártfogók tanítása, példája és segítsége révén - de mindenekelőtt és elsősorban saját géniusza és embersége irányításával - az egyetemes zenetörténet óriása. Láng György, az író és a zenész, érdekfeszítően kalauzolja végig az olvasót ennek a fontos időszaknak a történetén, bepillantást engedve a kor udvari és társas életébe és kulturális légkörébe is. A könyv képmellékletein az ifjú Beethovenre vonatkozó legfontosabb dokumentumok láthatók.

Láng György - Klasszikus ​magyar konyha
A ​magyar történelem bővelkedik fordulatos, dicsőséges, csak erre a népre jellemző eseményekben. Ugyanezt elmondhatjuk a magyar ételekről és borfajtákról is. Ebből a könyvből az olvasó az étel- és italfajták lenyűgözően gazdag választékát ismerheti meg, a falusi asztalokra kerülő levesektől az arisztokrácia kifinomult grande cuisine-jéig. Láng György fáradhatatlan kutatómunkával, minden apróságra kiterjedő figyelemmel gyűjtötte össze ezeket az eredeti, kipróbált recepteket. Pontos és részletes utasításai alapján olvasói könnyen és hibátlanul elkészíthetik a könyvben szereplő ételeket. Láng György a mű bevezető fejezetében érdekfeszítő összefoglalót nyújt a magyar konyha történetéről, visszanyúlva a titokzatos kezdetekig, a mongol törzsek étkezési szokásaiig; majd szórakoztató beszámoló következik a Magyarország különböző területein gyakorolt konyhaművészet és étkezési szokások tíz évszázadáról - a budapesti éttermek és kávéházak leírását éppúgy megtaláljuk a könyvben, mint az alföldi pásztortüzekét. E könyvet forgatva az olvasó megújult tiszteletet érez a múlt egyszerű ételei iránt; ugyanakkor könnyen kísértésbe eshet, hogy megpróbálja saját konyhájában előállítani a századforduló híres magyar cukrászainak legpompásabb torta-remekeit. Ez a gazdagon illusztrált, szórakoztató, tanulságos, a maga műfajában meghatározó jelentőségű könyv 1971-ben jelent meg első alkalommal, angol nyelven. Azóta több kontinensen, számos alkalommal kiadták.

Láng György - Primavera
Láng ​György az 1930-as években hosszú időt töltött Botticelli hazájában, Firenze városában, s valósággal lenyűgözte őt a korai reneszánsz, a quattrocento kiemelkedő festőjének és grafikusának élettörténete, mélyen filozofikus lelkülete és páratlan szépségű művészete. Szenvedélyesen kutatta, majd nagy írói és képzőművészi tehetséggel e könyv lapjain megelevenítette Botticelli egyéniségét, életének eseményeit, a kortársaihoz fűződő kapcsolatát. Nagy hozzáértéssel avatja be az olvasót műveinek titkaiba, megtanít képei élvezetére. A kötet ráhangolhatja az olvasót, hogy elképzelje Mátyás király nagy hatalmú Magyarországának művészi és gazdasági vonzó erejét, amely elvezette a húszéves Botticellit Vitéz János prímás-érsek, királyi kancellár fényes esztergomi palotájába, ahol az ifjú festő lehetőséget kapott rá, hogy művészi tehetségét bemutassa. 1467. június 20-án fényes európai ünnepséggel megnyílt a Vitéz János prímás által szervezett nagyhírű, nemzetközi egyetem, az Academia Istropolitana. Erre az alkalomra készült el, minden bizonnyal, az érsek dolgozószobájának pompás freskódísze, amelynek része volt a négy kardinális erény allegóriája, amely minden jel szerint Botticelli első alkotásainak egyike.

Kollekciók