Ajax-loader

Szabó Katalin könyvei a rukkolán


Nagy Krisztina - Szabó Katalin - Általános iskolai gyakorlófüzetek - Írás-helyesírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Krisztina - Szabó Katalin - Általános iskolai gyakorlófüzetek - Írás-helyesírás - 3. osztály
A munkafüzetben található feladatok az írás és helyesírás gyakorlását teszik lehetővé a harmadik osztályos tanulóknak.

Szabó Katalin - Visszajátszás
Szabó ​Katalin könyvek tucatjait, sárguló újságoldalak százait lapozta fel, csak ő tudja hol elfekvő fotók után kutatott és önmagától megtalálta a történelemnek azokat az élő tanúit, akik leggyakrabban a mai nemzedékre rápirító szép nyelvezettel és gondolatisággal tudtak beszélni mindarról, ami olykor töredezetten, de máskor a maga gyönyörű szép ragyogásában bukkant fel emlékezetükből. És az idő forgószínpadán így nem csupán a Petőfi utca házai és lakói vonulnak el újra, hanem a tizenkilencedik és a huszadik század fordulójának, majd a két világháború közötti éveknek vagy éppen az ötvenes éveknek az a csíki társadalma, amely feltámadt haló poraiból és üzent a jelennek mindarról, ami volt, ami szép volt, ami működőképes volt, amit újra el kellene érni vagy amit éppen el kellene kerülni. A kötet, amely szövegrészletekben, lejegyzett interjúkban, visszaemlékezésekben nem pátosszal teli, nem ünnepélyes, nem dicsőítő, hanem egy város valós hétköznapi feltámadása. E könyv nem a múlt megőrzéséről, a szülőföld iránti ragaszkodásról szól, hanem teszi is azt. A Visszajátszás szokatlan csíkszeredai beedeker. Minden anyaga a város egy-egy konkrét címéhez kötődik, egy-egy épület, hely adja az ürügyet, hogy valakire-valamire emlékezzünk.

Nagy Krisztina - Szabó Katalin - Általános ​iskolai gyakorlófüzetek - Írás-helyesírás, 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Katalin - Ferenczy ​Béni
Múlt ​és jelen kultúrájának értékei kevés magyar művész munkásságában forrottak össze olyan harmonikus egységgé, mint a közelmúltban elhunyt Ferenczy Béni alkotásaiban. Amikor a kötet munkáit elkezdtük, még ő maga támogatott bennünket. Ferenczy Béni művészete a hazai hagyományokon nőtt naggyá, magába olvasztotta a görög és a reneszánsz szobrászat tanulságait, sikerrel gyümölcsöztetve a modern irányzatok eredményeiből is mindazt, amit alkalmasnak tartott egyéni stílusának továbbfejlesztésére. Ferenczy Béni métán tartozott itthon is, határainkon túl is a legismertebb magyar művészek közé. A művészet kiskönyvtára sorozatban megjelenő kötet, Szabó Katalin művészettörténész tanulmányával és a művész alkotásainak reprodukcióival, most a szélesebb közönséggel kívánja megismertetni életútját és alkotásainak java részét.

Szabó Katalin - Kommunikáció ​felsőfokon
"Pánik ​és üresség" - legtöbbünk ezt érzi a sorsdöntő tárgyalások, előadások előtt. Szinte mindegy, hogy a teremben ülők kik. Csak nagyon kevesen akadnak, akiknek nem remeg a kezük, nem száraz ki a szájuk, mielőtt végére jutnának az első mondatnak. Legyenek akár szakemberek, akár diákok, ők is küszködnek, s ez sem kisebb gyötrelem, mint a nyilvános beszéd. E könyv elsősorban arra szolgál, hogy könnyítsen a szakemberek és a szakembernek készülők kommunikációs nehézségein. Ha Ciceróvá nem is válhatunk pusztán könyveket bújva, mégis sokat tehetünk mi magunk, hogy javuljon a kommunikációs készségünk - és ezáltal a szakmánkban is sikeresebbek lehessünk.

Nagy Krisztina - Szabó Katalin - Általános ​iskolai gyakorlófüzetek - Írás-helyesírás 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Katalin - Wort ​Stamm Spiel Schatz
Melyek ​a német nyelv termékeny és aktív szóalkotási módjai, milyen jelentéstartalmat nyer a keletkezett új szó, melyek a szókészlet gazdagodásának legsajátosabb módjai az egyes szófajok esetében? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a rendhagyó nyelvtani olvasókönyv, melyet a Kiadó és a szerző nyelvkönyvektől független kézikönyvnek szánt. A benne tárgyalt nyelvi jelentések rövid és egyszerű ismertetését írók, költők írásaiból válogatott szemelvények egészítik ki. Ajánljuk a könyvet azoknak, akik már alaposabb nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A leíró rész, a példák és az irodalmi anyagok olvasójuk "aktív" közreműködését feltételezve talán tudatosabb és leleményesebb nyelvhasználatra buzdítanak.

Rápli György - Szabó Katalin - Énekeskönyv ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Katalin - Szabó Sándor - A ​stressz 80 éve és Selye János egyéb felfedezései
Nyolcvanéves ​a stressztudomány, ennek történetét, folyamatát akarják a könyvben a szerzők bemutatni, külön kiemelve a magyar származású Selye János úttörő szerepét. A kötet végighalad Selye állatkísérleteken alapuló kutatásaitól és közleményeitől a modern stressztudományokig – ami a sejtbiológiától a társadalomtudományokig, például a munkahelyi stresszig – terjed. A szerzők egyike Selye utolsó magyar PhD-diákja volt, ily módon többéves személyes kapcsolat fűzte a világhírű tudóshoz. Részben ennek révén, részben hétvégi magánbeszélgetésekből tudott meg sok kulisszatitkot Selye életéről és munkásságáról, többek között a stressz melletti egyéb nagy felfedezéseiről (pl. a szteroid hormonokról végzett kutatásairól és felosztásukról), amelyekért nem sok elismerést kapott. Nem kapott Nobel-díjat sem. Ezért emlékezik meg e könyv ezekről a valójában stresszhez kapcsolódó eredményekről külön fejezetekben. A történelmi visszatekintésekre oly jellemző illusztrációk, fényképek, dokumentumok egészítik ki a reprezentatív kötetet.

Szabó Katalin - Was? ​Wann? Womit? Wozu?
Milyen ​a német mondat belső felépítése, milyen az egyszerű és összetett mondatok szerkezete, szórendje, a tagmondatok egymáshoz való viszonya? Ha fellapozza ezt a szellemes rajzokkal illusztrált kézikönyvet, ezekre a kérdésekre kaphat választ. Akárcsak a sorozat első része - a szófajokat magába foglaló Wer? Was? Wo? Wie? -, ez a könyv is a német nyelv oktatásában használt tankönyvektől független, kiegészítő segédanyag, amely a hagyományos leíró nyelvtanra támaszkodik. Szerkezeti felépítése gyakorlatias módszereket követ: egy-egy nyelvtani fogalom rövid, áttekinthető magyarázata után feladatok következnek. az egyéni tanulás megkönnyítésére a kötetet megoldókulcs egészíti ki. Ajánljuk a könyvet azoknak, akik most tanulják a német nyelvet, ajánljuk azoknak is, akik talán már nyelvvizsgára készülnek, és nem utolsósorban azoknak, akik szeretnék felfrissíteni, rendszerezni a korábban megtanultakat.

Kocsis Éva - Szabó Katalin - A ​posztmodern vállalat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Katalin - Wer? ​Was? Wo? Wie? - Német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok
Hogyan ​építjük fel a német mondatokat? Mik a német nyelvtan és szóhasználat legsajátosabb jegyei? Melyek azok a német igavonzatok, melléknevek, homonimák, amelyek a magyar nyelv rendszerétől eltérnek, és ezért okoznak különösen sok gondot a németül tanulóknak? Ezekre a kérdésekre megkaphatja a választ, ha fellapozza a kezében levő kötetet, amelyet a Kiadó és a szerző, Szabó Katalin kézikönyvnek szánt, benne egy-egy nyelvtani kérdés értő, világos, áttekinthető összefoglalásával. Ajánljuk a könyvet Önnek, aki most tanul németül, és Önnek - fontos segédanyagként -, aki most készül a nyelvvizsgára, de felfrissítheti tudását Ön is, aki évekkel ezelőtt tanulta ezt a nyelvet.

Szabó Katalin - Hámori Balázs - Információgazdaság
Információs ​társadalom, információs gazdaság - ezt szajkózzák ma mindenfelé, közben nemcsak a társadalom többsége, de a döntéshozók is úgy téblábolnak a világban, mint Stendhal sokat idézett, Napóleon rajongó hőse a Waterloo-i csatatéren, fogalmuk sincs arról, mi történik. Szabó Katalin és Hámori Balázs könyve fontos hozzájárulás a tájékozódáshoz, az állandóbbnak tűnő és a valóban új jelenségek szétválasztásához, azoknak a tanoknak és hiteknek tényszerű elemzéséhez, melyekből a mai hazai tennivalók is következtethetők. A könyv az érdeklődő olvasók és a szakemberek számára egyaránt izgalmas és valóságnézetével elengedhetetlen olvasmány, azoknak akik nem eszmerendszerek frusztráló vagy megváltó világában, hanem a mai lét jobbításában gondolkodnak.

Kollekciók