Ajax-loader

Weiner Leó könyvei a rukkolán


Weiner Leó - Az ​összhangzattan előkészítő iskolája
Előszó ​a negyedik kiadáshoz A negyedik kiadás változatlanul ugyanaz, mint a harmadik kiadás. A harmadik kiadás a másodikhoz képet jelentékenyen változott és bővült: Egészen új rész a fő- és mellékhármashangzatok elmélete is intonálása. A hallást fejlesztő gyakorlatok gyökeresen átdolgozott formában kerültek át a harmadik kiadásba. Nevezetesen a metódus más (s úgy vélem: a muzikális hallás lényegével sokkal inkább összefüggő), mint volt az előbbi kiadásban. Az új metódus alapgondolata az, hogy a muzikális fül a hangoknak hangközi viszonyait, hanem tonális funkcióit hallja meg elsősorban. A váltóhangok tárgyalását, mely tulajdonképpen már az összhangzattan területére tartoznék, a hallásképzés előbb említett új metódusa tette szükségessé...

Weiner Leó - Elemző ​összhangzattan
Ezt ​a munkámat tankönyvnek szánom. A könyv célja a tanulót arra a szintre emelni, amelyen képes lesz valamely zeneművet harmóniailag elemezni, olyanféleképp, mint ezt a II. rész elemzési mintái mutatják.

Kollekciók