Ajax-loader

Tuboly Sándor könyvei a rukkolán


Belák Sándor - Tuboly Sándor - Varga János - Állatorvosi ​mikrobiológia
A ​szerzők, elsősorban az oktatás igényeit szem előtt tartva, a bakteriológia, a virológia és az immunológia legkorszerűbb ismeretanyagát foglalják össze. A bakteriológia és a virológia két - általános és részletes - fejezetre tagolódik. Az általános rész a baktériumok, illetve a vírusok morfológiáját és biológiai tulajdonságait, kimutatásuk, tenyésztésük módját tartalmazza, a részletes rész pedig a kórokozó baktérium- és vírusfajoknak a gyakorlati diagnosztikai munkához szükséges leírását. Az immunológiai rész szerzője a szervezet immunreakcióinak celluláris és humorális tényezőivel, valamint azok mechanizmusaival foglalkozik. Ismerteti az antigéneket, az immunglobulinokat, ezek szerkezetét és képződésük mechanizmusát, valamint az immunrendszer élettani és kóros működését, az immundiagnosztikai eljárásokat. A könyv használhatóságát nagyszámú ábra fokozza. Miután a tudományág fejlődése igen gyors, magyar nyelvű szakkönyv pedig e tárgykörből 1960 óta nem jelent meg, az állatorvosok részéről is igen nagy érdeklődésre tarthat számot.

Tuboly Sándor - Állatorvosi ​járványtan I.
Az ​Állatorvosi járványtan első kötete az állatorvosi mikrobiológiával foglalkozik. A mikrobiológia interdiszciplináris tudományág, ennek megfelelően könyvünk tartalmazza mindazokat a ismerteket, amelyek a korszerű bakteriológia, virológia és immunológia területén máig összegyűltek, de elsősorban a fertőző betegségek oktanának, járványtanának, pathogenesisének és immunprophylaxisának megalapozását szolgálja.

Varga János - Tuboly Sándor - Mészáros János - A ​háziállatok fertőző betegségei
Könyvünk ​mindazokat az ismereteket tartalmazza, amelyek az állatorvostan-hallgatók számára szükségesek a háziállatok fertőző betegségeinek megismeréséhez és segítséget nyújt a gyakorló állatorvosoknak a betegségek felismerésében, gyógyításában és megelőzésében. Foglalkozik az általános járványtannal, a baktériumok és a vírusok okozta betegségekkel, valamint a fertőző encephalopathiákkal. A betegségek leírása egységes: szerepel benne az előfordulás, a járványtan, a kóroktan, a kórfejlődés, a tünetek, a kórbonctan, a kórjelzés, a megelőzés, a védekezés és a közegészségügyi vonatkozások.

Kollekciók