Ajax-loader

E. A. Rodriguez könyvei a rukkolán


E. A. Rodriguez - Ki ​a következő?
A ​két világháború közti időszakot méltán tarthatjuk a magyar ponyva aranykorának, amikor is több tucat kiadó százával, ezrével jelentette meg azon műveket, melyeknek az egyszerű szórakoztatáson túl nem igen voltak magasabb rangú célkitűzései. A zömében nyugati mintára íródott kalandregények között azonban időről-időre felbukkant jó néhány gyöngyszem, akik nélkül valljuk be, a magyar nyelvű irodalom szegényebb volna. A műfaj vitathatatlanul legnagyobb zsenije természetesen Rejtő Jenő volt, azonban az ő kortársai között nem kevesen vannak olyanok, akik e műfaj keretein belül a legmagasabb szakértelemmel „termelték” a western, idegenlégiós, detektív vagy épp szerelmes történeteket. E mindig is népszerű műfaj, mára klasszikussá vált darabjaiból állítottuk össze sorozatunkat.

E. A. Rodriguez - A ​nevető halál
Agyat ​hasogató, undok, cinikus, ijesztó, sikolyos röhögés remegteti meg éjszakánként a Wreight-kastély falait és lakóit. Honnan, kitől, mitől és miért ez a kísérteties hang? Wreight kisasszony nem lelkesedik az ajándékba kapott zanzákért. No, de hová tűnt az egyik a vendégszobából? Mellesleg hol a titokzatos végrendelet? Kinőhet-e a levágott ujj? Hová lett a kertész? Hughes, a detektív előbb-utóbb mindegyik kérdésre megtalálja a választ. Az olvasó meg hátborzongva végigizgulhatja a fura nyomozást.

E. A. Rodriguez - A ​skorpió bandája
Az ​évszázad gonosztevője, a titokzatos Skorpió pánikot kelt London milliomosai körében. Aki nem adja "önként" a pénzét, az az életével fizet, a Scotland Yard minden erőfeszítése ellenére. Mikor a Skorpió és bandája elrabolja egy amerikai milliomos leányát, a rendőrség már-már beismeri vereségét. Ám Bowle felügyelő kitartó, és az utolsó pillanatban a véletlen is a kezére játszik: felbukkan egy halvány nyom...

E. A. Rodriguez - A ​vörös skorpió
Egy ​titokzatos fantom, akinek arcát még soha senki nem látta, rettegésben tartja London leggazdagabb embereit. Megzsarolja őket, s megöli azt, aki nem fizet. A Scotland Yard tehetetlen a Skorpióval szemben, mert az mindig kicsúszik a kezeik közül, és sorra szedi az áldozatait. De Craig főfelügyelő makacs ember, ráadásul a személyes bosszú is vezeti.

E. A. Rodriguez - El ​Dorado
Az ​arany, a vér és a szerelem buja pompájú regénye Pizzaro és a spanyol konkvisztádorok korába viszi el az olvasót. Dél-Amerikában az aranyország hírének varázslata ejti meg egy fiatal spanyol vitéz lelkét. A mohó aranyláz miatt egész Peru vérözönbe fúl, csak a főhős menekül meg: a Napisten egyik szolgáló szűzébe szeret bele. A kalandirodalom egyik legművészibb alkotása a regény.

E. A. Rodriguez - A ​szárnyas penge
Barsi ​Ödön (1904–1963) színész, író, műfordító, rendező. Eredeti neve Rodriguez Ödön, Rodriguez Endre filmrendező testvére. Számos bűnügyi-és kalandregény szerzője, amelyek főként álnéven jelentek meg a „Tarka regénytár” és a Nova Irodalmi Intézet sorozatában. 1945-ben részt vett a rádió újraindításában, majd főrendezőként dolgozott az 1948-as nyugdíjazásáig. Tudományos-fantasztikus regényei révén mint író, a TTIT Asztronautikai Bizottságának egyik alapító tagja volt. A szárnyas penge című regényének a kiadását tervbe vette Rejtő Jenő könyveinek kiadója, a Nova, ám a történelem viharainak okán tervük nem valósulhatott meg. Így jelen kiadással a könyvkiadás hetvenéves adóságát törlesztjük a Barsi- és a kalandregény-rajongók örömére.

E. A. Rodriguez - Az ​úszó halál
A ​két világháború közti időszakot méltán tarthatjuk a magyar ponyva aranykorának, amikor is több tucat kiadó százával, ezrével jelentette meg azon műveket, melyeknek az egyszerű szórakoztatáson túl nem igen voltak magasabb rangú célkitűzései. A zömében nyugati mintára íródott kalandregények között azonban időről-időre felbukkant jó néhány gyöngyszem, akik nélkül valljuk be, a magyar nyelvű irodalom szegényebb volna. A műfaj vitathatatlanul legnagyobb zsenije természetesen Rejtő Jenő volt, azonban az ő kortársai között nem kevesen vannak olyanok, akik e műfaj keretein belül a legmagasabb szakértelemmel „termelték” a western, idegenlégiós, detektív vagy épp szerelmes történeteket. E mindig is népszerű műfaj, mára klasszikussá vált darabjaiból állítottuk össze sorozatunkat.

E. A. Rodriguez - Madagaszkár ​királya
Ez ​az izgalmas regény gróf Benyovszky Móricról (1741-1786) szól, talán a legkalandosabb életű magyar utazóról szól, aki rövid élete során négy világrész több országának történetébe írta be a nevét. Egészen fiatalon lépett katonai pályára, huszár lett. Apja halálakor örökösödési vitába keveredett, s Mária Terézia megfosztotta birtokaitól. Ezután került Lengyelországba, hősiesen vette ki részét a lengyelek oldalán az oroszokkal vívott háborúban. 1769-ben súlyosan megsebesülve orosz fogságba esett, Szibériába száműzték. A művelt Benyovszky hamar kivívta a helyi kormányzó bizalmát. Közben elkészítette Kamcsatka első földrajzi, néprajzi és álattani leírását. 1771 tavaszán a fegyenctelepre száműzött cári tisztekkel felkelést szervezett, elfoglalt egy erődöt, a kikötőben horgonyzó hajókat, és kiáltványt szerkesztett. Ez az írásmű a későbbi oroszországi forradalmi mozgalmak manifesztumainak mintájául szolgált. Hajóval előbb a Bering-szigeteket érintette, majd a Mátyás-, Lőrinc-szigetek érintésével Amerika partjától délnek vette útját, eljut az Aleut-szigetekre, majd a Kurili-szigetek érintésével kikötött a japán szigeteken is. 1773-ban megtelepedett Madagaszkáron, ahol két erődöt is emelt támaszpontul, s 1774-ben megalapítja (a francia uralkodó tiszteletére) Louisbourg városát. Ebben az időben még az európaiak nem ismerték Madagaszkár belsejét. Három nagy expedíciót szervezett, a tapasztalatairól szóló beszámolók Madagaszkár megismerésének fontos részei. Benyovszky végül is kilépett a francia király szolgálatából, és a madagaszkári népet választotta, sőt írásba is foglalta a sziget népeinek szánt alkotmányt, melyet a törzsfőnökök elfogadtak...

E. A. Rodriguez - Az ​ördöglovas
Sándor ​Móric, gróf (1805-1878) földbirtokos, sportember. Vakmerő lovasbravúrjairól volt ismeretes. A néphagyományban neve máig fennmaradt, elsősorban a Pest környéki volt uradalmi cselédek között, továbbá a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. A hozzá fűződő mondakör főbb motívumai: lovával végignyargal a vár meredek bástyafokán; magasról leugrat; fogadást köt, hogy Bécsből megmutatja birtokát - hatalmas tüzet rakat, amely Bécsig látszik. Fogadásból a birkák hasa alatt szűz-dohányt csempész ki...

E. A. Rodriguez - Vihar ​London felett
Dúl ​a világháború, s Londonra váratlanul hullani kezdenek a hírhedt szárnyasbombák. Az Intelligence Service négy kitűnő emberét küldi a VI kilövőhe-lyenek felkutatására: D'Artagnant, Athost, Porthost és Aramist. S valóban, mintha csak Dumas hősei elevenednének meg a fordulatos kalandregényben: a Gestapo emberei elszántan őrzik a VI titkát, s velük csapnak össze a Titkos Szolgálat emberei... E. A. Rodriguez (Barsi Ödön) a regény nagy részét még a német megszállás alatt írta, csupán az utolsó fejezet készült közvetlenül a háború után.

E. A. Rodriguez - Játék ​a halállal
Ez ​a regény egy történetet mesél el Kempelen Farkas életéből, akit úgy ismerhetünk, mint a gőzgép vagy a sakkozógép feltalálóját. Természetesen sok minden más is a nevéhez köthető, de e két találmány sokak számára ismerős lehet. A 18. századi magyar tudományos élet egyik legismertebb egyénisége Kempelen Farkas, aki amellett, hogy képzett jogász és bölcsész volt, kiválóan értett a mechanikához, a műszaki tudományokhoz is. Híres sakkozógépe, a „török”, a korabeli uralkodók érdeklődését is felkeltette. A regény elején Nagy Frigyes és Voltaire kiterveli, hogy megszerzik a csodálatos gépezetet, mielőtt más uralkodók lecsapnának rá. Frigyes Racknitz bárót indítja útnak Bécsbe, aki mindent bevet az alkudozástól a rablótámadásig. A Habsburg-ház örökösödési háborúja, Szilézia elvesztése egyaránt elégedetlenséget szít a magyar és lengyel nemesség körében. Titkos összeesküvések, szerelmi kalandok vezetnek végül az élet-halált eldöntő sakk-párbajhoz….

Kollekciók