Ajax-loader

Koródi László könyvei a rukkolán


Koródi László - Dr. Peregi Sándor - Szajkó László - Dr. Varga Ernő - Mezőgazdasági enciklopédia
A szocialista mezőgazdálkodás alapjai a korszerű növénytermelés, állattenyésztés, szőlészet, borászat, gyümölcstermelés, zöldségtermelés stb. A szocializmus építésében mezőgazdaságunk minden termelési ága a Szovjetunió példája nyomán a fejlett agro- és zoo-technika alkalmazásával harcol a termelékenység növeléséért, a magasabb termésátlagokért, a dolgozók életszínvonalának emeléséért. Módosított ötéves tervünk megszabja feladatunkat: "A mezőgazdasági termelés értékének ötéves tervünk végére, 1954-re legalább 50-55%-kal kell meghaladnia az 1949. évi mezőgazdasági termelés értékét." Mezőgazdaságunk már 1949-ben elérte a II. világháború előtti színvonalat, 1951-be pedig búzából: 22,8, rozsból: 21,5, árpából: 19,2, cukorrépából: 15,4, kukoricából: 30,6, burgonyából: 47,5%-kal volt magasabb a termésátlag, mint a háborút megelőző 10 évben. Szántóföldjeinknek már több mint 90%-án végzünk tarlóhántást és őszi mélyszántást, a felszabadulás előtti 30-40%-kal szemben.

Somos András - Koródi László - Turi István - Zöldséghajtatás
A ​zöldséghajtatás fogalmán a mesterséges környezeti viszonyok között (fedett területen), friss fogyasztásra való termesztést értjük. Magyarországon ez a fogalom az üvegházi, a műanyagsátras és -ágyas, továbbá kis területen még a melegágyi termesztést jelenti. Ide sorolható a különböző gomák (csiperke-, laska-, harmat-, bocskoros gomba stb.) termesztése is. Célszerű különválasztani az ún. korai (tél végi, tavaszi) és a kései (ősz, tél eleji) zöldséghajtatást. Különbséget kell tenni a hajtatott zöldségnövények fogalomkörén belül abban a tekintetben is , hogy a növények az egész nevelési időszak folyamán borítás alatt maradnak-e, vagy pedig csak a tenyészidőszak egy részében (az első időszakban vagy az utolsó szakaszban). Az előbbi esettel a korai hajtatásban találkozunk, amikor a tenyészidőszak második felében az időjárás javulásával a borítás lekerülhet a növényekről. Az utóbbi eset viszont a kései hajtatásban fordul elő, amikor a végleges helyre ültetett zöldségpalánták a fejlődési időszak első felében - esetleg 3/4 részben - szabadon, borítás nélkül fejlődnek, és csupán a szedést megelőző időszakban, az őszi lehűlés kezdetéről kerülnek borítás alá. A műanyag fóliák felhasználásának terjedése szükségessé teszi a vázszerkezetes és az a nélküli fólia borítású zöldségnevelés fogalmának elkülönítését is. A talajtakarástól eltérően ilyen esetben a fóliát a talaj felszíne felett 15-20 cm magasra kihúzott bakhátra helyezik el. Ez az eljárás átmenet a zöldséghajtatás és a szabadföldi korai termesztés között. Könyvünk szerzői az üveg és fólia alatti zöldséghajtatás, a korai termesztés és a palántanevelés legújabb módszereit, eszközeit, a termesztőberendezések folyamatos hasznosításának lehetőségeit dolgozták ki, s adják közre. Részletesen kitérnek az egyes zöldségfajták termesztésének ökológiai, technológiai, műszaki kéréseire, mindenkor a gazdaságosság figyelembevételével. Nemcsak a nagyüzemi zöldségtermesztő szakembereknek válhat hasznára, hanem a háztáji termesztők is bőséges ismeretanyagot meríthetnek belőle.

Somos András - Koródi László - Korai ​szabadföldi paradicsomtermesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koródi László - Csepregi Pál - Horváth József - Kertészeti ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koródi László - Turi István - Jövedelmező ​háztáji zöldségtermesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók