Ajax-loader

Bartucz Lajos könyvei a rukkolán


Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartucz Lajos - Honfoglaláskori ​magyar koponyák / Altungarische Schädel
(A ​Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményei V.) 40 táblával. Kiadja a M. N.- Múzeum néprajzi tára Budapest, 1926. Kir. Magy. Egyet. Ny. 23 p. XL t. Kiadói papírborítóban.

Bartucz Lajos - Fajkérdés ​- fajkutatás
Aligha ​van olyan tudományos problémakör, amely egy idő óta nagyobb közkedveltségnek örvendene és szélesebb rétegekben hozná izgalomba az elmélet és kedélyeket, mint az, amit a fajkérdés neve alatt szoktak ma összefoglalni. Vaskos könyvekben, sovány röpiratokban, tudományos és népszerű folyóiratokban, napisajtóban, politikában, utcán, társaságban lépten-nyomon találkozunk vele. Mindenki fajkérdésről, faji gondolatról, faji jellegről, faji öntudatról, faji mentalitásról, tiszta és kevert fajról, értékes vagy értéktelen, alsóbb- vagy magasabbrangú fajokról, fajmagyarról, német, germán, árja stb. fajról, faji vérről, faji fehérjéről, faji kultúráról, faji lélekről, faji vallásról, a vér és faj mindenek felett való hatalmáról, fajvédelemről, fajnemesítésről, jól vagy rosszul sikerült korcsokról, a fajkeveredés előnyös vagy káros, nemzetvesztő és erkölcspusztító hatásáról ír vagy beszél ma.

Bartucz Lajos - Emberszármazástan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartucz Lajos - Embertan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prinz Gyula - Cholnoky Jenő - Bartucz Lajos - Teleki Pál - Magyar ​föld, magyar faj I-IV.
Mielőtt ​olvasóink elmélyednének ennek a műnek olvasásába, meg kell hallgatniok néhány szót célkitűzésünkről, az anyag meghatározásáról és megválasztott módszerünkről. Bevezetésünk első tétele annak a területnek kiszabásáról szól, melynek képét nem megrajzoljuk, hanem inkább csak vázolgatjuk. Eddig minden elődünk Magyarország földrajzát írta. Senkinek sem kellett magyarázni, hogy ez az ország milyen határokig terjed, meddig ér. Éles vonalakkal körülszabott, világos, pontos térfogalom állott ezerkilencszáztizenkilencig szemeink előtt. Mindaddig, míg be nem következett ennek a kristályszerűen éles határvonalú országnak második felosztása. Azóta már nem egységes a Kárpátok és az Adria között lakó népességnek és az azokon túl élő emberiségnek képzete az országról.

Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók