Ajax-loader

Kálmán György könyvei a rukkolán


Nagy Béla - Kálmán György - Berényi József - Dr. Ősz Gyula - Tangl Harald - A ​sertéstenyésztés és hizlalás kézikönyve
Ezt ​a könyvet azért írtuk meg, mert véleményünk szerint a sertéssel gyakorlatilag foglalkozó tenyésztőnek és hizlalónak olyan könyvre van szüksége, amelyben a sertéssel kapcsolatos összes gyakorlati tudnivalókat megtalálhatja. A magyar szakirodalomban eddig nem volt a sertéstenyésztéssel és hizlalással, súlypontilag a nagyüzemi gazdálkodással foglalkozó összefoglaló szakkönyv. A felszabadulás óta megjelent ugyan néhány brosúra a sertésről - ezek azonban csak egy-egy részletkérdéssel foglalkoztak, nem egészében nézték a sertéssel kapcsolatos kérdéseket. A régi szakkönyvek viszont felfogás és szakmai szempontból egyaránt sok tekintetben elavultak. Igyekeztünk az élenjáró szovjet tapasztalat és kutatási eredmények felhasználásával olyan szakkönyvet adni a gyakorlati sertéstenyésztő és hizlaló kezébe, amely a tudomány mai álláspontja szerint világítja meg a problémákat, és segítséget nyújt ebben az igen szétágazó és óriási népgazdasági értéket képviselő munkában.

Horváth Éva - Kálmán György - Nemzetközi ​eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás
Nemzetközi ​eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás több évtizednyi idő után a szakma kimagasló hivatásos képviselőinak tollából elsőként tekinti át tankönyvi világossággal a nemzetközi polgári eljárásjog intézményeit, az általános és kereskedelmi választottbíráskodást, különös figyelemmel a magyarországi szabályozásra és gyakorlatra, a vonatkozó nemzetközi egyezményekre s az egyes eljárási szabályzatokra, vizsgálódási körébe vonva az ún. alternatív vitamegoldási módokat is. A kötetet a magyar törvény és a New York-i Egyezmény szövege zárja. Horváth Éva a Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke (1990-), tárgyát közel két évtiezede a Külkereskedelmi Főiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatja. Nemzetközi kereskedelmi, valalmint verseny- és reklámjogi területeken számos kézikönyv, magyar és nemzetközi közlemény szerzője. Kálmán György a tudományok akadémiai doktora (1980) címzetes egyetemi tanár (1968), az ELTE aranydiplomása, negyed évszázadon keresztül az Országos Tervhivatal titkárságvezetője (1956-1989), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság elnökségi tagja. Az utóbbi fél évszázadban közel tucatnyi könyve és számos egyéb publikációja jelent meg itthon és a nagyvilágban.

Kálmán György - Műanyagmunkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók