Ajax-loader

Lázár Imre könyvei a rukkolán


Lázár Imre - Környezet ​és emberkép
A ​késő-modernitás világrendje a múlt század utolsó harmadában megfogalmazott ökológiai, környezetvédelmi kérdéseket a súlyosbodó krízis dacára megválaszolatlanul hagyta, sőt azokat az ezredforduló kezdetén kibontakozó gazdasági-pénzügyi válság terhével tetézte. Jelenünk mélyülő ellentmondásainak értelmezése a kiterjesztett ökológia holisztikus látásmódját igényli, mely a környezeteivel együttlétező ember képét rajzolja elénk a humán ökológia és a környezeti antropológia közös értelmezési tartományában. A jelen munka válogatás a magatartástudomány, az ökofilozófia és a gazdaságetika jeles képviselői által egy humán ökológiai oktatási kísérlet számára készült antropológiai, környezetlélektani, ökofilozófiai és gazdaságelméleti írásokból.

Lázár Imre - Keresztény ​zarándokhelyek Egyiptomban
Egyiptom ​nemcsak a piramisok földje, nem is csak az Ezeregyéjszakát idézi. A fáraókori és az iszlám csodák országa mellett létezik egy, a külföldiek számára sokszor felfedezetlenül maradó Egyiptom is: a koptokét, az egyiptomi keresztényeké. Ezen a megszentelt földön talált menedékre a Biblia elbeszélése szerint Heródes üldözése elől menekülő Megváltó. Könyvünk a Szent Család egyiptomi útjának élő emlékezetét térképezi fel. Végigvezeti az olvasót mindazokon a helyeken, ahol a mintegy kétezer éves kopt hagyomány megőrizte a látogatás emlékét. Közben a látvány nyomán és a Szent Család meneküléséről szóló - magyarul nagyrészt először itt ismertetett - régi iratokból, mesés történetekből kibontakozik egy különleges, tradícióihoz hű nép kultúrája, művészete, történelme. A hívő olvasót a szerző páratlan élményt ígérő zarándokútra hívja, akár lélekben utazik, a könyv lapjain, akár a valóságban - az utóbbihoz sok hasznos, gyakorlati útbaigazítást is ad. Mindemellett értékes kultúrtörténetet, egyben színes, lebilincselően érdekes olvasmányt és felettébb rendhagyó útikalauzt kínál hívőnek és nem hívőnek egyaránt. A könyv szerzője, Lázár Imre diplomata, a kairói Magyar Kulturális Intézet igazgatója. Korábbi írásaiban elsősorban a magyar-finn, a magyar-indiai és a magyar-egyiptomi kulturális kapcsolatokkal foglalkozott. Ez a műve három, Egyiptomban töltött év kutató- és gyűjtőmunkájának eredményét összegezi.

Lázár Imre - Csoóri Sándor - Osváth Béla - Czine Mihály - Kiss Lajos - Vásárhelyi ​festők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók