Ajax-loader

Dunka Béla könyvei a rukkolán


Veress László - Dunka Béla - Fejezetek ​a magyar állattenyésztés történetéből
Őseink ​keletről sajátos félnomád pásztorkodási kultúrát hoztak magukkal, amit több mint ezer évig kisebb-nagyobb módosításoktól eltekintve meg is őriztek, sőt tovább is fejlesztettek. Az ország a 16. századig, a török hódoltságig, az európai gazdasági és kulturális fejlődéshez igazodott... Tizenkét évszázad múltán... a szilaj pásztorkodás a 20. század közepéig egyre szűkebb területre zsugorodva ugyan, de tovább élt... Írásunkban emléket kívántunk állítani a hajdani rideg pásztorkodásnak, az évszázadok alatt felhalmozódott tapasztalatoknak. Az anyag öszszeállításában példaként szolgáltak Herman Ottó, Győrffy István, Szalay László, Ecsedi István és Balogh István munkái.

Jávor András - Kukovics Sándor - Dunka Béla - Régi ​magyar juhfajták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dunka Béla - A ​házibivaly
A ​bivaly egyik legősibb háziállatunk. A Kárpát-medencében főleg az avar korban terjedt el, de előfordulásának nyomai vannak sokkal korábbi időkből is. Évezredekig használta az ember ezt a szívós, nagy erejű állatot súlyos terhek vontatására. Kiváló igavonó – s emellett tápláló tejet adó – képessége megtartotta a XX. sz. első feléig, míg a gépek végleg ki nem szorították. A pusztulásnak indult hazai bivalyállomány az ezredforduló előtti évtizedekre már csak két kisebb gulyára korlátozódott. Az egyik Kápolna-pusztán, a Kis-Balaton mellékén élt – valószínűleg az egykori észak-somogyi uradalmak állományainak maradványaként – a másik, kisparaszti gazdaságokból összegyűjtve a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Ma állami intézmények, önkormányzati és magántenyészetek is foglalkoznak bivalytartással, bivalyhúsból készített élelmiszerek, jellegzetes termékek előállításával. A tenyésztést a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete Tenyésztési Bizottsága felügyeli, amelynek tagjai szinte napi kapcsolatot tartanak az egyes tenyészetek tulajdonosaival. A könyv a bivaly tartásával és tenyésztésével kapcsolatos ismereteket tartalmazza, valamint a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete tenyésztési programját.

Kollekciók